Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Vladimíra V i n t e r o v á odborná učitelka uvádí pro TP1 tuto výukovou prezentaci : II. Základy strojnictví 4 Spojovací součásti a druhy spojů

2 4.2 Šrouby, matice, podložky a jejich spoje 4.2.1 Rozdělení šroubů
Šrouby jsou spojovací součásti, které umožňují rozebíratelně spojit strojní součásti různého druhu. Základní části šroubu jsou dřík a hlava (obr. 113); na dříku je závit. Nakreslený šroub má ještě matici s podložkou. Obr.113 Spojovací šrouby a) spoj maticovým šroubem : 1- dřík šroubu, 2 - hlava šroubu, 3 – matice, 4 – podložka; b) šroub se šestihrannou hlavou

3 Rozdělení šroubů V praxi používáme mnoho druhů šroubů a šroubových spojů. O jejich volbě rozhodují podmínky konstrukční, provozní, montážní aj. Používají se téměř výhradně šrouby normalizované. Šrouby a jejich spoje dělíme podle charakteristických znaků do různých skupin.

4 Rozdělení šroubů Spojovací šrouby se dělí na :
maticové (šrouby s hlavou a maticí viz obr.nahoře), s hlavou (obr. uprostřed) a závrtné (nemají hlavu, ale jen dřík se závitem na obou koncích - obr.dole).

5 Rozdělení šroubů Rozlišujeme šrouby :
do kovu a do dřeva (obrázky vedle). Šroub do kovu (obr.nahoře) má válcový dřík a malé stoupání P, Šroub do dřeva (vrut) (obr. dole) má dřík kuželový a velké stoupání.

6 Rozdělení šroubů Podle pracovní funkce rozeznáváme :
šrouby spojovací (obr. nahoře) a šrouby pohybové (obr. dole). Účelem pohybového šroubu je změna pohybu, např. otáčivého pohybu ruční kliky na posuvný pohyb čelistí svěráku apod.

7 4.2.2 Druhy závitů a jejich použití
Funkční částí šroubu a matice je závit ; vznikne vyříznutím šroubovité drážky určitého profilu do dříku šroubu nebo do díry matice. Závity r o z d ě l u j e m e : podle tvaru dříku na : válcové (obr. nahoře) a kuželové (obr. dole)

8 Druhy závitů a jejich použití
podle smyslu vinutí na: pravé (obr. a vedle) a levé (obr.b vedle),

9 Druhy závitů a jejich použití
podle počtu závitů (chodů) na : jednochodé, dvouchodé (obr. vedle),popř. několikachodé Dvouchodý závit : t – rozteč závitu, 1 a 2 – chody závitu

10 Druhy závitů a jejich použití
Podle tvaru (profilu) na : trojúhelníkové, lichoběžníkové, oblé atd. (tabulka 11) Profily závitů

11 Druhy závitů a jejich použití
Pravý závit je vytvořen na základním válci - dříku (obr. vedle). Šroub se utahuje ve smyslu otáčení hodinových ručiček. Na obrázku je vyznačeno stoupání P, tj. vzájemná vzdálenost dvou vrcholů závitu. Profil závitu, tj. řez rovinou, která prochází osou šroubu, a jeho hlavní rozměry jsou v tab. 11.

12 Druhy závitů a jejich použití
Levý závit (obr.vedle) se používá jen výjimečně tam, kde jsou pro to zvláštní konstrukční důvody. Závit je navinut proti smyslu otáčení hodinových ručiček a označuje se písmenem L.

13 Druhy závitů a jejich použití
Dvouchodý závit (obr.vedle) má proti jednochodému dvojnásobné stoupání a mezi závity chodu 1 jsou závity chodu 2. Vzájemná vzdálenost stejnolehlých bodů dvou sousedních závitů se nazývá rozteč P. Stoupání je zde dvojnásobné (Pn = 2P).

14 Druhy závitů a jejich použití
Metrický závit (tab.vedle) je běžný a nejpoužívanější závit. Jeho profil má tvar rovnostranného trojúhelníku, tj. s vrcholovým úhlem 60°. Výška trojúhelníku je označena H; je to tzv. myšlená výška závitu, neboť vrcholy profilu závitu na šroubu jsou sraženy a u matice zaobleny. Metrický závit má označení M, např. M24 znamená metrický závit s vnějším průměrem d = 24 mm.

15 Druhy závitů a jejich použití
Whitworthův a trubkový závit (tab. vedle) mají vrcholový úhel 55°. Rozměry průmětů se udávají v palcích (1 anglický palec = 1" -- 25,4mm). Whitworthův závit se dříve používal běžně, avšak po všeobecném zavedení metrického závitu ho lze použít jen při opravách starých strojů a výrobků vyvážených do některých zemí. Označení závitu je W, např. W 1/2". Trubkový závit má označení G, např. G 1 1/2" znamená trubkový závit zhotovený na trubce o světlosti 11/2". Tento závit se používá u ocelových závitových trubek

16 Druhy závitů a jejich použití
Lichoběžníkový závit rovnoramenný (tab.vedle) má označení Tr , např. Tr 48 x 16 (P8); 48 je průměr závitu v mm, 16 je stoupáni a 8 rozteč v mm. Na obrázku vpravo jsou příklady použití různých druhů závitů. Použití různých druhů závitů: a) závit spojovacího šroubu, b) závit u pohybového šroubu, c) závit trubkový

17 4.2.3 Druhy šroubů Většina šroubů je s hlavou (obrázek nahoře), v některých případech se používají i šrouby bez hlavy (obrázek dole). Šrouby mohou mít bud matici (maticové šrouby), nebo je lze přímo zavrtat do spojované součásti (závrtné šrouby). Nejvíce se používá šroubů se šestihrannou hlavou (obrázek nahoře).

18 Druhy šroubů Maticový šroub prochází volně hladkou dírou ve spojovaných součástech. Pevného spojení se dosáhne utažením matice. Šrouby k přímému zavrtání do spojované součásti jsou: šrouby se šestihrannou hlavou, s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem a s půlkovou hlavou, zápustné šrouby s kuželovou hlavou, tj. zapuštěné do spojované součásti, zápustné šrouby s čočkovou hlavou

19 Druhy šroubů Šrouby bez hlavy se používají jako stavěcí se zářezem a hrotem (viz obrázek nahoře) a jako závrtné (viz obrázek dole), se závity na obou koncích.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google