Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář v Evropském domě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář v Evropském domě"— Transkript prezentace:

1 Seminář v Evropském domě
Chci vědět, co se v Bruselu děje… Seminář v Evropském domě Ing. Marcela Cupalová, PhD. Hlavní body: Pravomoci Evropské komise a Evropské Rady Změny spojené s Lisabonskou smlouvou Jak ovlivním rozhodování EU 1

2 Seminář v Evropském domě
Chci vědět, co se v Bruselu děje… Seminář v Evropském domě Evropská komise - zabezpečuje provádění smlouvy i aktů vydaných orgány na jejím základe („policista, státní zástupce a detektiv v jedné osobě“) - má vlastní rozhodovací pravomoc (zvláště v soutěžní oblasti podává doporučení a stanoviska - má legislativní iniciativu, podílí se na tvorbě aktů Rady a Evropského parlamentu - formuluje návrhy na rozvoj politik ES 2

3 Seminář v Evropském domě
Chci vědět, co se v Bruselu děje… Seminář v Evropském domě Rada EU zajišťuje koordinaci obecných hospodářských politik členských států má rozhodovací pravomoc má legislativní pravomoc (zeslabována ve prospěch EP) - zastupuje ES navenek (podpisy smluv) 3

4 Seminář v Evropském domě
Chci vědět, co se v Bruselu děje… Seminář v Evropském domě Evropský parlament - pravomoc legislativní - původně spíše konzultace, dnes spolurozhodování - pravomoc kontrolní pravomoc klást písemné a ústní dotazy Komisi a Radě pravomoc ustavit dočasný vyšetřovací výbor petiční právo institut ombudsmana účast na jmenování Komise („grilování“), možnost vyslovit Komisi nedůvěru možnost působit jako žalobce u Soudního dvora - ovlivňování a kontrola rozpočtu 4

5 Seminář v Evropském domě
Chci vědět, co se v Bruselu děje… Seminář v Evropském domě Změny v Lisabonské smlouvě - Komise - od významná změna složení Komise - jen 18 komisařů (dříve zastoupeny všechny země jedním komisařem) výběr „na základě systému naprosto rovné rotace mezi členskými státy umožňujícího odrážet demografickou a zeměpisnou různorodost všech členských států“ princip rotace - stanoví Evropská rada podle zásad SFEU - může určit jiný počet 5

6 Seminář v Evropském domě
Chci vědět, co se v Bruselu děje… Seminář v Evropském domě Změny v Lisabonské smlouvě - Rada Lisabonská smlouva nově definuje vymezení kvalifikované většiny (od ) státy již nemají přidělen vážený počet hlasů kvalifikovaná většina je vymezena jako „nejméně 55 % členů Rady, tvořených nejméně patnácti z nich a zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva Unie“ 6

7 Seminář v Evropském domě
Chci vědět, co se v Bruselu děje… Seminář v Evropském domě Změny v Lisabonské smlouvě - Rada V případě, že Rada nerozhoduje na návrh Komise nebo Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, je kvalifikovaná většina vymezena „jako nejméně 72 % členů Rady zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva Unie“. Nově stanoveny parametry blokační menšiny, kterou od musí tvořit nejméně čtyři členové Rady (záruka, že tři nejlidnatější států Unie – s 35 % obyvatel - nemohou zablokovat rozhodovací proces v Radě) 7

8 Seminář v Evropském domě
Chci vědět, co se v Bruselu děje… Seminář v Evropském domě Změny v Lisabonské smlouvě - Rada zvýšení kritéria počtu států lze chápat jako záruku pro malé a střední státy Unie - které tvoří většinu států Unie před prosazováním zájmů velkých států Unie naopak zvýšení kritéria počtu obyvatel je zárukou pro velké členské státy Unie před dominancí malých a středních států 2014 – 2017 – přechodné období – Rada může po projednání s Evropskou radou změnit 8

9 Seminář v Evropském domě
Chci vědět, co se v Bruselu děje… Seminář v Evropském domě Změny v Lisabonské smlouvě – Podstatné posílení Evropského parlamentu posílení postavení v legislativním procesu, včetně schvalování rozpočtu - vyrovnání pozice Rady EP již nebude primárně kontrolním a konzultativním orgánem - bude plnit legislativní a rozpočtovou funkci na stejné úrovni s Radou převažující procedurou pro přijímání právních aj. aktů se stává spolurozhodování -přejmenováno na řádný legislativní postup (40 dalších oblastí - včetně justice, kultury, společné obchodní politiky, vnitřních záležitostí a zemědělství) 9

10 Seminář v Evropském domě
Chci vědět, co se v Bruselu děje… Seminář v Evropském domě Změny v Lisabonské smlouvě – Podstatné posílení Evropského parlamentu rozšiřuje se okruh oblastí, ve kterých musí EP vyslovit s rozhodnutím souhlas (vybrané mezinárodní dohody - již použito - USA) Evropský parlament se začíná stále více asertivně prosazovat – využívá svých posílených rozpočtových pravomocí – může v podstatě vše blokovat prostřednictvím rozpočtu stále více „doporučuje“ ostatním orgánům Usnesení EP: Usnesení EP o institucionálních aspektech vytvoření Evropské služby pro vnější činnost; Usnesení EP o finančních aspektech Lisabonské smlouvy; Usnesení EP o strategii pro budoucí řešení institucionálních aspektů regulatorních agentur 10

11 Seminář v Evropském domě
Chci vědět, co se v Bruselu děje… Seminář v Evropském domě Jak ovlivním rozhodování v EU? - prostřednictvím domácí vlády prostřednictvím domácích parlamentů prostřednictvím Evropského parlamentu - posílení, nové oblasti (justice a vnitro, SZP, rozpočtová procedura) prostřednictvím zájmových sdružení 11

12 Seminář v Evropském domě
Chci vědět, co se v Bruselu děje… Seminář v Evropském domě Jak ovlivním rozhodování v EU? prostřednictvím evropské lidové iniciativy - zásada participativní demokracie - k vydání právního aktu v rámci kompetencí EU (čl. 11 SEU) obecné podmínky - 1 milion občanů z podstatného počtu členských zemí prostřednictvím Soudního dvora (ESD) - význam značně vzroste - rozšíření jurisdikce v oblasti spolupráce ve věcech justice a vnitra, právní závazností Listiny základních práv EU a s rozhodováním žalob týkajících se dodržování zásady subsidiarity - kompetenční soud, rozhodující o rozsahu pravomocí EU a členských států) 12

13 Seminář v Evropském domě
Chci ovlivnit rozhodování EU… Seminář v Evropském domě Zdroje: Europa.eu Euractiv.cz Usnesení EP Kniha: Když se řekne Lisabonská smlouva? 13


Stáhnout ppt "Seminář v Evropském domě"

Podobné prezentace


Reklamy Google