Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politický systém. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. „Úvod do institucí EU“ „Předsednictví a Rady…“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politický systém. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. „Úvod do institucí EU“ „Předsednictví a Rady…“"— Transkript prezentace:

1 PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. „Úvod do institucí EU“ „Předsednictví a Rady…“

2 Politický systém

3 Kritéria politického systému
Jasně definovaná sada institucí a jejich vzájemných vztahů Občané a aktéři usilují o naplnění svých cílů prostřednictvím institucí a jejich vztahů Rozhodnutí institucí mají dopad na chování aktérů Existence zpětné vazby

4 Základní rysy institucionální struktury
Dynamičnost a proměnlivost v odlišných periodách dominovaly jiné instituce Odlišnost od institucí národního státu Oslabení vztahu mezi vládou a zákonodárným tělesem Jiný rozměr systému kontroly a rovnováhy Problém legitimity

5

6

7 Evropská rada…to je summit!
Článek 15 SEU Počátky v 60. letech 20. století nutnost diskuse o dalším tempu a směru evropské integrace Projev mezivládního přístupu Do evropského práva zakotveno až v roce 1986, přesně ukotveno Smlouvou o EU (1992) Především diskuzní klub

8 Předseda Evropské rady
Nová funkce důsledek reformy předsednictví Volen Evropskou radou opakovaný mandát, QMV Řídí jednání, udržuje konsensus a kontinuitu, reprezentuje EU na poli zahraniční politiky ?

9 Herman van Rompuy Bývalý belgický premiér Zvolen 19.11.2009

10 Rada EU Řízena předsednictvím (rotační princip, 6 měsíců)
Jedinou výjimkou Rada pro zahraniční záležitosti v čele volený předseda (zároveň místopředseda Evropské komise)

11 Funkce Rady EU Podíl na schvalování legislativy (spolu s Evropským parlamentem) několik rozhodovacích procedur a vyjednávacích nástrojů Podíl na schvalování rozpočtu Artikulace „každodenních“ národních zájmů a požadavků

12 Národní princip Rada nebrání EU, ale členské státy
V klíčových otázkách platí pravidlo 1 stát = 1 hlas (jednomyslnost) Kvalifikované většina, QMV (různý počet „hlasů“ pro každou zemi) Prostá většina (procedurální otázky)

13 QMV Do roku 2014 (11) Hlasy, počet zemí, obyvatelé Hlasy (cca 73%)
Země (nadpoloviční většina, či 2/3) Obyvatelé (62%) Od roku 2014 (11) Země a obyvatelé Země (55% členů Rady, či 72%) Obyvatelé (65%) Do roku 2017 přechodné období

14 Hlasy v Radě ČR

15 Odbornost Nyní 10 sektorových Rad (liší se podle významu) „10 hlav 1 draka“ V 90. letech 22 konfigurací (výsledek extenze společných politik, redukce v roce 2002) Výstup je vždy výstupem Rady

16 Dnešní konfigurace Rady

17 Struktura Rady Expertní výbory „výrobna surovin“
Výbor stálých zástupců „kuchyně“ Rady EU COREPER I, COREPER II Rada EU „servírovací sál“ Generální sekretariát nezbytné administrativní kontinuum

18 Jak dosáhnout výsledku?
Důležité faktory: Role předsedajícího státu tvůrce kompromisu Kultura kompromisu a konsensu (platí o celém rozhodovacím procesu EU) Neformální vyjednávací nástroje

19 A bodový princip A body – schválené na úrovni COREPER, postoupeno k formálnímu schválení ministry B body – buď vráceno do PS, či posunutou k politické diskuzi ministrům Falešné B body – posunuto ministrům, taktické hlasování

20 Shrnutí Rad Evropská rada je nejvyšším fórem EU
Rada EU a její úrovně v různé míře schvalují spolu s Evropským parlamentem sekundární legislativu EU Rady zastupují zájmy členských států, zaměřují se především na dílčí zájmy Neplést s Radou Evropy!


Stáhnout ppt "Politický systém. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. „Úvod do institucí EU“ „Předsednictví a Rady…“"

Podobné prezentace


Reklamy Google