Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009"— Transkript prezentace:

1 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009

2 Rada Evropské unie (Rada ministrů)
mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni ministrů pro jednotlivé tématické oblasti devět hlavních formací: všeobecné záležitosti a vnější vztahy hospodářství a finance spravedlnost a vnitřní věci zaměstnanost a sociální věci konkurenceschopnost doprava, telekomunikace a energetika zemědělství a rybolov životní prostředí školství, mládež a kultura

3 Předsednictví v Radě EU
úkol spočívá zejména v obsahové a organizační přípravě a vedení zasedání Rady EU a jejích pracovních orgánů stanovení obsahových priorit a agendy předsednictví na základě národních zájmů a vývoje unijních politik organizační, logistické, finanční, personální a mediální zajištění zasedání zejména v Bruselu a na území ČR

4 Institucionální zajištění přípravy a výkonu předsednictví ČR v Radě EU
místopředseda vlády pro evropské záležitosti první místopředseda Výboru pro EU na úrovni ministrů předseda Výboru pro EU na pracovní úrovni řízení Sekce pro evropské záležitosti a Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU na Úřadu vlády rámcová koordinace organizační a obsahové stránky přípravy a výkonu předsednictví přímé komunikační vazby se Stálým zastoupením ČR při EU a institucemi EU

5 Institucionální zajištění přípravy a výkonu předsednictví ČR v Radě EU
Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády řízená náměstkem místopředsedy vlády pro evropské záležitosti J. Šedivým sekretariát Výboru pro EU koordinace vytváření a formulování obsahových priorit a agendy předsednictví koordinace a metodické vedení ústředních orgánů státní správy při vypracování sektorových priorit a agendy předsednictví v jejich věcné odpovědnosti

6 Institucionální zajištění přípravy a výkonu předsednictví ČR v Radě EU
Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU Úřadu vlády řízena náměstkyní místopředsedy vlády pro evropské záležitosti J. Hendrichovou vedení Centrální organizační skupiny pro přípravu předsednictví zástupci ústředních orgánů státní správy zástupci regionů smluvní poskytovatelé konferenčních služeb koordinace organizační a logistické stránky přípravy a výkonu předsednictví komunikace a prezentace předsednictví

7 Obsahová stránka předsednictví v Radě EU
Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU materiál schválený Výborem pro EU dne postup ve stanovování programových priorit předsednictví vytvoření expertních meziresortních týmů (březen 2007) předložení k širší diskusi (duben 2007) Parlamentu ČR sociálním partnerům v Radě hospodářské a sociální dohody Asociaci krajů a Svazu měst a obcí směrování personálních a administrativních kapacit a připravovaného kalendáře předsednictví dle obsahových priorit

8 Obsahová stránka předsednictví v Radě EU
Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU zastřešující téma: „Evropa bez bariér“ hlavní programový okruh Konkurenceschopnost, čtyři svobody a liberální obchodní politika další důležitá témata Energetika udržitelná a bezpečná Revize rozpočtu a reforma Společné zemědělské politiky Transatlantické vztahy, západní Balkán, východní Evropa Další rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva Instituce a jejich reforma, volba předsedy Komise a vysokého představitele SZBP

9 Obsahová stránka předsednictví v Radě EU
Sektorové priority předsednictví ČR v Radě EU zpracování v souladu se schválenými východisky (květen 2007) konzultace se zainteresovanými institucemi odborná veřejnost, nevládní organizace a zájmová sdružení příprava programového materiálu (prosinec 2007)

10 Obsahová stránka předsednictví v Radě EU
Příprava 18ti měsíčního programu Rady EU koordinace spolupráce s předchozím (francouzským) a následujícím (švédským) předsednictvím zahájení jednání o společném programu na podzim 2007

11 Organizační stránka předsednictví ČR v Radě EU předsednické akce na území ČR
Cca 10 neformálních zasedání Rady na území ČR + cca 140 mezinárodních jednání a konferencí na nižší politické, expertní a úřednické rovině + řada doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí významná část předsednických akcí pořádána v hlavním městě snaha uspořádat v regionech ČR určitý počet neformálních zasedání Rady EU a ministerských konferencí, příp. některá významná jednání na nižší úrovni

12 Organizační stránka předsednictví ČR v Radě EU zkušenosti předchozích předsednictví Rakouska a Finska Rakousko (I. pololetí 2006) 2 summity (EU-LAC, EU- USA) 12 neformálních jednání Rady EU (4 ve Vídni, 8 v regionech) 2 ministerské konference cca 130 jednání na nižší politické, expertní a úřednické rovině Finsko (II. pololetí 2006) neformální zasedání Evropské rady summit ASEM6 9 neformálních jednání Rady EU (3 v Helsinkách, 6 v regionech) cca 140 jednání na nižší politické, expertní a úřednické rovině

13 Organizační stránka předsednictví ČR v Radě EU logistické zajištění předsednických akcí na vládní a ministerské úrovni v ČR Centrální zajištění: konferenční prostory technické vybavení konferenčních prostor konferenční tlumočení doprava delegací občerstvení a stravování delegací smluvní zajištění ubytovacích kapacit Decentralizované zajištění doprovodný společenský a kulturní program

14 Organizační stránka předsednictví ČR v Radě EU finanční zajištění předsednických akcí na vládní a ministerské úrovni v ČR Státní rozpočet ČR + ostatní veřejné rozpočty podstatná část nákladů spojených s organizačním zajištění předsednických akcí na území ČR Rada EU tlumočení při 5 neformálních zasedáních Rady EU cestovní náklady delegátů na 15 zasedání pracovních skupin a výborů Rady EU Sponzoring např. limuzíny pro dopravu delegátů, konferenční technika (zkušenost předchozích předsednictví)

15 Organizační stránka předsednictví ČR v Radě EU předsednické akce v regionech ČR
cíl: využít předsednictví k propagaci a zviditelnění regionů ČR v Evropě podpořit cestovní ruch a příliv finančních prostředků do regionů ČR kritéria: provázanost zaměření akce s charakteristickými rysy regionu reprezentativnost regionu logistické zázemí regionu vhodné a kapacitně dostatečné konferenční prostory neformální jednání Rady EU = až 300 delegátů, až 400 novinářů dopravní obslužnost (letiště, rychlostní komunikace) vhodné ubytovací možnosti zázemí pro doprovodné společenské a kulturní akce

16 Děkuji Vám za pozornost Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU: Radomír Karlík, tel: , Sekce pro evropské záležitosti: Jan Sochorek, tel: , Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1


Stáhnout ppt "Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google