Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE Je nás sedm společných institucí EU. Máme také poradní orgány a další evropské instituce jako sousedy a spolupracovníky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE Je nás sedm společných institucí EU. Máme také poradní orgány a další evropské instituce jako sousedy a spolupracovníky."— Transkript prezentace:

1 INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE Je nás sedm společných institucí EU. Máme také poradní orgány a další evropské instituce jako sousedy a spolupracovníky.

2 EVROPSKÝ PARLAMENT (EP) jsem jediná přímo volená instituce EU mých 736 poslanců z 27 členských států spolurozhoduje o rozpočtu EU, schvaluje Komisi EU, podílí se na přijímání legislativy mám výbory, které připravují materiály k plenárním zasedáním EP poslanci jsou voleni na 5 let sídla mám v Bruselu, Štrasburku, Lucemburku

3 EVROPSKÝ PARLAMENT (EP) v mých budovách v Bruselu se konají plenární zasedání všech členů jedná zde 20 stálých výborů EP v budově, která se jmenuje Willy Brandt, mi zařídili moderní návštěvnické a informační centrum - Parlamentarium v Lucemburku mám sídlo předsednictva a generálního sekretariátu EP

4

5 EVROPSKÝ PARLAMENT (EP) budova ve Štrasburku se jmenuje po starostovi Pierru Pflimlinovi koná se zde 12 plenárních zasedání EP v roce (vždy 1 týden v měsíci)

6

7 EVROPSKÁ RADA ( Evropský summit) jsem nejvyšším politickým orgánem EU poskytuji EU podněty pro její rozvoj vymezuji politické směřování (např. přijímání dalších členů, zavádění společné měny, …) sdružuji hlavy států nebo předsedy vlád členských zemí, kteří zasedají pravidelně 2krát ročně v Bruselu v budově Justus Lipsius

8 RADA EVROPSKÉ UNIE (Rada ministrů) jsem hlavní rozhodovací orgán EU a zastupuji zájmy členských států na návrh Evropské komise přijímám společně s Evropským parlamentem právní předpisy na mých zasedáních ministři hájí zájmy svých zemí země se střídají v předsednictví po půl roce zasedáme v Bruselu v budově Justus Lipsius

9 V budově Justus Lipsius

10 EVROPSKÁ KOMISE - Strážkyně smluv já, hlavní zákonodárný a výkonný orgán EU, předkládám návrhy právních předpisů EU a odpovídám za jejich provádění v členských státech navrhuji a spravuji rozpočet EU moji komisaři hájí zájmy EU jako celku každý členský stát má jednoho komisaře sídlím v Bruselu

11 Evropská komise budova Berlaymont

12 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE (Evropský soudní dvůr) sídlím v Lucemburku a jsem nejvyšším soudem v záležitostech EU bdím nad dodržováním práva uvnitř EU mám právo udělovat státům pokuty za neplnění závazků každý členský stát zastupuje po dobu 6 let jeden soudce

13 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR založili mě, abych kontroloval finanční hospodaření EU mám nadnárodní charakter jsem tvořen kolegiem auditorů (vždy jednoho auditora z každého členského státu jmenuje Rada EU na 6 let) sídlím v Lucemburku

14 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA (ECB) řídím jednotnou měnu EU - EURO jsem nezávislá (nejsem podřízena žádnému orgánu EU ani členských států) zabezpečuji stabilitu cen a vedu měnovou politiku v mé Radě guvernérů pracují guvernéři národních centrálních bank států eurozóny Sídlím ve Frankfurtu nad Mohanem

15 PORADNÍ orgány EU Hospodářský a sociální výbor sídlím v Bruselu, vyjadřuji se k návrhům předpisů EU a podávám návrhy vlastní zajímají mě hospodářská, sociální a kulturní témata členové výboru zastupují evropské zájmové skupiny Výbor regionů sídlím také v Bruselu a sdružuji zástupce regionálních a místních orgánů jednotlivých zemí

16 Další evropské instituce RADA EVROPY sousedím ve Štrasburku s Evropským parlamentem nejsem institucí EU, i když máme od roku 1980 stejnou hymnu (Óda na radost) a vlajku ( k mé je přidáno malé „e“ do středu hvězd) deset států mě založilo 5. 5. 1949, dnes už jich sdružuji 47 členem se může stát každý evropský stát, který přijme zásady právního státu a zaručí občanům základní lidská práva a svobody

17 RADA EVROPY mým hlavním cílem je ochrana lidských práv, demokracie a právního státu ministři zahraničních věcí členských států nebo jejich diplomatičtí zástupci tvoří hlavní rozhodovací orgán – Výbor ministrů Česká republika je členem Rady Evropy od 30. 6. 1993

18 RADA EVROPY Palác Evropy ve Štrasburku

19 EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA sídlo mám také ve Štrasburku každý členský stát Rady Evropy deleguje jednoho soudce zaměřený jsem na ochranu lidských práv


Stáhnout ppt "INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE Je nás sedm společných institucí EU. Máme také poradní orgány a další evropské instituce jako sousedy a spolupracovníky."

Podobné prezentace


Reklamy Google