Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_19."— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_19 Tematická oblast:Právo a mezinárodní vztahy Cílová skupinažáci školy Téma:Evropská integrace a Evropská unie Anotace: Seznámení žáků se vznikem a historií evropské integrace a s principy Evropské unie Autor:Mgr. Jana Bergmannová Datum vytvoření:15.10.2013

2 19. Evropská integrace a Evropská unie  Příčina po 2.světové válce se objevují snahy o pevné hospodářské vztahy mezi evropskými státy - prvotním cílem je zabránit novému válečnému konfliktu klíčový je vztah odvěkých rivalů Francie a Německa

3 Historie evropské integrace  1946 - W. Churchil navrhl založit "Spojené státy evropské"  1948 - vznik Beneluxu  1949 - Rada Evropy - sídlo ve Štrasburku  - sdružuje drtivou většinu evropských států (ČSR od r.1991, ČR od r. 1993)  - úkolem je prosazování myšlenek svobody, demokracie a dodržování lidských práv  - zřízen Evropský soud pro lidská práva  -!!! nemá nic společného s EU !!!  1958 - EHS a Euratom ( na základě tzv.římských smluv)  - Benelux, Německo, Francie, Itálie  1961 - Evropské sdružení volného obchodu ( Dán.,Nor.,Port., Rak.,VB,Švýc.,Švéd.,Fin.,Island, Lichtenštejnsko)  1967 - Evropské společenství (ES) = sloučení států EHS, Euratomu a Evrop.sdružení uhlí a oceli  1968 - celní unie v rámci ES  - v 70. a 80. letech 20.stol. vstupují další státy  1.11.1993 - maastrichtská smlouva (summit v Haagu)  - vznik EU  - výsledek dlouhodobé integrace  - 12 států  2002 - Euro  2002 - smlouva z Nice  - reforma EU  - umožňuje vstup nových států  2007 - Lisabonská smlouva  - navazuje na neúspěšné přijetí evropské ústavy  2009- postupná ratifikace LS dokončena

4 Evropská unie dnes  Státy EU Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Velká Británie, SRN, Španělsko, Švédsko ČR, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko Bulharsko, Rumunsko Chorvatsko = 28 států

5 Evropská unie dnes  Symboly EU (nejsou oficiální - měly být v ústavě EU, v Lisabonské smlouvě nejsou) hymna - Óda na radost z 9. symfonie L.van Beethovena, slova F. Schiller vlajka - 12 zlatých hvězd na modrém poli  Základ EU Smlouva o Evropské unii ( Maastrichtská smlouva ve znění dalších smluv včetně Lisabonské smlouvy) Smlouva o fungování EU(Římská smlouva o EHS, později o ES ve znění dalších smluv vč.Lisabonské ) Listina základních práv EU  Vedle EU stále existuje Evropské společenství pro atomovou energii ( Římská smlouva o ESAE).

6 Cíle EU  podporovat mír  blahobyt svých obyvatel  podporovat své hodnoty prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic vnitřní trh solidarita mezi členskými státy kulturní a jazyková rozmanitost rozvoj evropského kulturního dědictví hospodářská a měnová unie - Euro

7 Principy EU  princip nadstátnosti (svěřených pravomocí)  proncip dodržování lidských práv  princip subsidiarity a proporcionality (s.= Unie jedná jen tehdy, pokud cílů nelze dosáhnout činností jednotlivých států; prop. = činnost Unie nepřesáhne rámec toho, co je nezbytné k dosažení cílů Smluv)  princip flexibility ( posílené spolupráce = Unie nebrání užší spolupráci jednotlivých států)

8 Orgány EU  Evropský parlament zákonodárný orgán počet - maximálně 750 + předseda, každý stát podle počtu obyvatel 6-96 poslanců v červenci 2013 – 766 (od r. 2014 751) ČR – 22 poslanců volební období - 5 let sídlo - Štrasburk, výbory - Brusel Evropský veřejný ochránce práv - podřízen parlamentu  Evropská rada vymezuje obecný směr EU zasedá 2x za půl roku tvořena hlavami států nebo předsedy vlád + předsedou Evropské rady ( volen na 2,5 roku až 2x po sobě) + předsedou Evropské komise jednání se účastní vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (jmenuje Evropská rada)  Rada ministři členských států (toho rezortu, jehož se týká probírané téma) v zahraničních otázkách předsedá vysoký představitel pro zahr. věci a... sídlo - Brusel

9 Orgány EU  Evropská komise "vláda" EU výkonné a koordinační funkce na 5 let - zatím 28 členů (= za každý čl. stát 1, do r. 2014) sídlo většinou Brusel  Soudní dvůr EU řeší spory mezi státy, státy a orgány EU a občany a orgány EU z každého čl. státu 1 soudce jmenováni na dobu 6 let (za ČR prof. Malenovský) sídlo - Lucemburk  Účetní dvůr kontroluje finance sídlo Lucemburk  Evropská centrální banka Frankfurt n. Mohanem

10 Použitá literatura a zdroje EMMERT, František a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003, ISBN 80- 86285-68-5. ZUBÍKOVÁ, Zdeňka; DRÁBOVÁ, Renáta. Společenské vědy v kostce. Praha: Fragment, 2007, ISBN 978-80-253-0190-6. www.europa.eu http//cs.wikipedia.org/wiki/Evropská_unie


Stáhnout ppt "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_19."

Podobné prezentace


Reklamy Google