Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí Úkol. č. 1F54E/044/110.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí Úkol. č. 1F54E/044/110."— Transkript prezentace:

1 Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí Úkol. č. 1F54E/044/110

2 Zaměření řešení: Zjištění obecného standardu dopravní obslužnosti:
Stanovení společných kritérií a jejich hodnot Doporučený standard Shrnutí výsledků: Mezikrajové srovnání dopravní obslužnosti dle typických představitelů Pokrytí území „aktivními“ zastávkami Výběr obcí, které mají dopravní obslužnost nižší než zvolený „minimální standard“

3 Cíl řešení: Porovnání úrovně dopravní obslužnosti obcí:
Celková četnost Četnost v průběhu dne (špičky,..) Četnost dle dnů (pracovní, víkend) Posouzení dostupnosti veřejné dopravy

4 Výsledky řešení: Přehled standardů dopravní obslužnosti aplikovaný v krajích Kritéria pro popis standardu dopravní obslužnosti Definice typických představitelů Definice minimálního standardu Analýza počtu spojů v obcích Agregace po typických představitelích

5 Vstupní údaje: Disponibilních datové zdroje:
Údaje o obcích (ČSÚ) Údaje z jízdních řádů (CHAPS a ČD) Údaje o zastávkách (CHAPS) Mapový podklad – ČR 1: Šetření v krajích a obcích

6 Omezující podmínky: Přesnost dat: Členění obcí:
Údaje o poloze obcí Přiřazení zastávky k obci Jednotka = obec Členění obcí: Obec a její místní části: „Středisková obec“ Místní část (odloučený sídelní celek) Rozložení osídlení v území: „Dlouhé“ obce Osady, samoty Cíle cest mimo centra osídlení

7 Metodika řešení: Využití a doplnění analýzy provedené v rámci úkolu „Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů“ Definování: Typických představitelů Kritérií standardu dopravní obslužnosti Analýza všech obcí s následnou syntézou na úroveň typických představitelů Statistická analýza všech obcí: Dle krajů Porovnání vůči typickým představitelům Výběr obcí nesplňujících zvolený standard Grafická analýza pokrytí území „aktivními“ zastávkami veřejné dopravy

8 Analýza standardů v krajích:
Šetření ve všech krajích: Schválené standardy Dostupnost cíle cest ze zastávek veřejné dopravy Dostupnost zastávek veřejné dopravy z území Četnost dopravy v pracovní den a o víkendu Vybrané oblasti: Přeloučsko Hlinecko Problematické oblasti (dostupnost zastávek)

9 Zjišťované okruhy otázek:
Kvalita dopravy Dostupnost cílů cest Dostupnost veřejné dopravy Četnost a pravidelnost spojů Kvalita přestupu Kompatibilita systému z hlediska cestujícího Informační systémy a datová kompatibilita mezi dopravci a dopravním úřadem

10 Výsledky šetření: Standardy nekonkretizují cíle cest ve veřejném zájmu
Nezabývají se „technickými“ aspekty dopravy Aplikované standardy upravují: Dostupnost cíle pěší dopravou Dostupnost zastávky pěší dopravou Četnost spojů (počet párů spojů): V pracovní den O víkendu Společné prvky ve všech krajích: Počty spojů v pracovní den a o víkendu Vzdálenost k zastávce

11 Přijaté standardy x - ? Kraj Oficiální Uplatňován Ano Doporuč. Návrh
Středočeský kraj x v IDS Jihočeský kraj - postupně Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj ? Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

12 Dostupnost Kraj Cíle MHD Zastávka Přestup Středočeský kraj < 1,5 km
< 20 min, 3x Jihočeský kraj > 3 km < 2 km < 10 min Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj < 1 km (1-5) < 3 km (6,7) 0 pro < 1/6 doby přepravy Královéhradecký kraj Pardubický kraj < 350 m (6 min) <1,5 Km Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

13 Četnost – poč. párů spojů
Kraj Pracovní den Den prac. klidu Den prac. volna Středočeský kraj 6 2 Jihočeský kraj 3 Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj 5 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj 4 Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

14 Analýza obcí ČR: Četnost spojů: Porovnání dle typických představitelů:
Z hlediska plnění zvoleného (minimálního) standardu Obcí s méně než 1 spojem v pracovní den a přes víkend Obcí charakteru regionálního dopravního uzlu (více než 5 a méně než 10 výchozích linek) Obcí charakteru meziregionálního dopravního uzlu (více jak 10 výchozích linek) Porovnání dle typických představitelů: Absolutně (počet spojů) Relativně (na 1 tis. obyvatel)

15 Rámec analýzy: Počet obcí:…………………………………………… 6 254 Autobusová doprava:
Počet linek: ……………………………………………… 4 563 Počet dopravců: ………………………………………… Celkový počet spojů na všech linkách: ……… Celkový počet zastávek: …………………………… Vlaková doprava: Počet vlaků: ……………………………………………… Počet dopravců:…………………………………… 1 dominantní Celkový počet „zastávek“:……………………………

16 Velikostní struktura obcí:

17 Typičtí představitelé:
Počet obcí Průměrný počet obyvatel Průměrná katastrální výměra Obce dle velikosti Do 500 obyvatel 3 696 234 766 Od 500 do obyvatel 2 297 1 273 1 721 Od 5 tisíc do obyvatel 198 9 388 3 352 Nad 20 tisíc obyvatel 63 54 777 6 274 Obce dle územní působnosti S pověřeným obec. úřadem 174 4 396 3 305 S rozšířenou působností 126 11 083 3 549 Okresní město 59 29 349 4 664 Krajské město 12 88 952 Obce dle dopravní obslužnosti Zastávka rychlíku 341 17 013 3 343 Regionální dopravní uzel: (5;10> linek 240 10 427 3 914 Meziregionální uzel: nad 10 linek 87 40 329 5 271

18 Zaměření analýzy: Pokrytí území zastávkami – počet zastávek, docházková/vzdušná vzdálenost: 1 000 m 1 500 m 2 000 m Četnost dopravy (počty linek, spojů, vlaků v průběhu dne): V jednotlivých obcích Dle typických představitelů Syntéza dle krajů

19 Pokrytí území zastávkami:
Grafická analýza v mapovém podkladu ČR : vrstvami na základě vzdušné vzdálenosti: 1 000 m 1 500 m 2 000 m Interakce těchto vrstev s předpokládaným obydleným územím Vytipování problematických míst Případně průzkum na místě

20 Zastávky (bus, vlak) v ČR:

21 Zastávky (bus) dle krajů 1:

22 Zastávky (bus) dle krajů 2:

23 Zastávky (vlak) dle krajů 1:

24 Zastávky (vlak) dle krajů 2:

25 Linky autobusové dopravy:

26 Spoje autobus. dopravy 1:

27 Spoje autobus. dopravy 2:

28 Vypravované vlaky:

29 Počty spojů v obcích 1:

30 Počty spojů v obcích 2:

31 Počty spojů v obcích 3:

32 Počty spojů v obcích 4:

33 Autobusové spoje:

34 Vlaky:

35 Četnost spojů: Celkový počet spojů v pracovní den (absolutně):
ranní špička ( 5:30 až 8:59 včetně) denní sedlo (9:00 až 13:59 včetně) odpolední špička (14:00 až 17:59 včetně) večer (18:00 až včetně) noc (22.30 až 5:29 včetně) Celkový počet spojů o víkendu Celkový počet spojů (pracovní den a o víkendu) na 1 tisíc obyvatel Dopravní uzel (regionální a meziregionální) Zastávka rychlíkové dopravy

36 Četnosti spojů dle krajů 1:

37 Četnosti spojů dle krajů 2:

38 Četnosti spojů dle krajů 3:

39 Průměrná četnost v ČR: autobusová doprava: vlaková doprava:
pracovní den: Špičky .….………………………………… 7 Sedla …………………………………….. 4 víkend: Špičky …..………………………………… 2 Sedla …..……….……………………….. 2 vlaková doprava: špičky …………………………………….. 2 sedla ………………….…………………. 1 špičky ………………………………….…. 1 sedla …………………………….………. 1

40 Standard použitý v analýze:
Denní doba Počet párů spojů Pracovní den 4 Špičky 3 Ranní špička 5:30 – 8:59 2 Odpolední špička 14:00 – 17:59 1 Sedla Den 9:00 – 13:59 Večer 18:00 – 22:29 Noc 22:30 – 5:29 Víkend a svátek Dtto Docházková vzdálenost Cca 2 km (1,5 km vzdušná)

41 Počty obcí pod standard

42 Minimální standard: Denní doba Počet párů spojů Pracovní den 2
Bez ohledu na dobu 2 Víkend a svátek 1 Docházková vzdálenost Cca 2,5 km (2 km vzdušná)

43 Počty obcí pod minimum:

44 Zjištěný standard (spoje):
Autobusová doprava: Pracovní den: Špičky .….………………………………… 7 Sedla …………………………………….. 4 Víkend: Špičky …..………………………………… 2 Sedla …..……….……………………….. 2 Vlaková doprava: špičky …………………………………….. 2 sedla ………………….…………………. 1 špičky ………………………………….…. 1 sedla …………………………….………. 1

45 Dotace do obslužnosti:

46 Návrh obecného standardu:
Počet párů spojů: Pracovní den:……………………………………. 4 páry Víkend a svátek:……………………………….. 2 páry Docházková vzdálenost: Z obydleného území k zastávce:…………. do 2 000 m Ze zastávky k cíli ve veřejném zájmu:…. do 2 000 m Zastávka rychlíku: Počet obyvatel:…………………………………. 12 tisíc Min. počet výchozích linek aut. dopravy: 10 Minimální územní působnost této obce:… ORP

47 SBP Consult, Černá 8, 110 00 Praha 1
Další informace: Internet - Redakčně upravená zpráva za rok 2005 Redakčně upravená zpráva za rok 2006 Na vyžádání: – Seznam obcí pod standard pro jednotlivé kraje Návrh dalších analýz dle individuálních požadavků SBP Consult, Černá 8, Praha 1 mail: tel


Stáhnout ppt "Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí Úkol. č. 1F54E/044/110."

Podobné prezentace


Reklamy Google