Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů Úkol. č. 1F44E/081/410.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů Úkol. č. 1F44E/081/410."— Transkript prezentace:

1 Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů
Úkol. č. 1F44E/081/410

2 Zaměření řešení: Vývoj základu informačního systému na podporu rozhodování: Státu Regionů Vývoj systému na podporu rozhodování Modulární programové vybavení na obecné platformě

3 Cíl a uživatelé projektu:
Vyvinout metodiku na hodnocení požadavků na dopravní obslužnost Vyvinout programové vybavení včetně manuálu Možní uživatelé: Stát Kraje

4 Východiska a účel: Struktura databáze vychází z: Účel databáze:
Charakteristiky dopravní obslužnosti Legislativního rámce Disponibilních datových zdrojů Šetření v krajích Účel databáze: Sběr a evidence požadavků Kvantifikace důležitosti požadavku (cíl, účel, čas) Ekonomické kvantifikace nad dopravní síti

5 Výsledky řešení roku 2004: Struktura dat požadavků na dopravní obslužnost Způsob hodnocení požadavků Podklady pro programové řešení Příklad

6 Výsledky roku 2005: Programové řešení v přenositelném prostředí Manuál
Pilotní ověření: Nastavení základních parametrů systému Naplnění testovacími daty Testování na zvoleném území

7 Struktura dat: Statická data (obecné číselníky, statistické údaje,…)
Parametry systému: Nastavitelné číselníky a proměnné systému Strom kritérií a jejich hodnocení Graf dopravní sítě Požadavky na dopravní obslužnost: Zadávaní požadavků z internetu Generování požadavků pro cíle cest Kvantifikace: Kumulované požadavky Dopravní proud Dotace

8 Požadavky: Dosažení cíle z obce (části): Filosofie:
Obecné cíle cest (např. úřady) Specifické cíle (např. zaměstnání) Filosofie: Generování požadavků na dosažení obecných cílů cest Generování požadavků pro spádová území Zadávání požadavků z úrovně obce

9 Hodnocení požadavků: Kriteria: Strom kritérií, normování
Druh cest (zaměstnání, úřady, školy, lékař, kultura,…) Četnost cest (denně, týdně, nepravidelně) Časové období (špička, den, noc,..) Strom kritérií, normování Váhy stanovené experty

10 Uspokojování požadavků:
Filosofie: Dle výsledného bodového hodnocení Cesty tam a zpět Kumulace požadavků v čase Předpoklady: Definice dopravní sítě (vlak a bus) Dvě alternativy dopravního spojení obcí Definice „linek“ (bus a vlak)

11 Ekonomické výpočty: Dopravní proud: Modelování a tvorba variant:
Mezi dvěma obcemi V trase zvolené linky Modelování a tvorba variant: Minimální bodové hodnocení Varianty dopravního spojení Vedení „linek“ Dotace: Počet cestujících Náklady a výnosy na km Kumulace požadavků v čase Redefinice dopravního spojení

12 Programové řešení: Použité prostředí: Filosofie: Technologie:
Databáze Oracle (přenositelné do každé relační SQL) Java (Runtime) Internetový server (Apache) Filosofie: Tenký webový klient (vstup dat z obcí, od expertů, zpracování dat) Javovská aplikace (parametry, import a export dat) Modularita (databáze i programy) Technologie: Javascript, php Java

13 Vlastní databáze : Modularita: Import dat: Export dat:
Zakládání i přístup standardními dotazy SQL Specializované tabulky (50): Číselníky a parametry Vstupní data Mezivýsledky Výsledné tabulky Import dat: Parametry systému Export dat: Standardizované z webovské části (text, Excel) Libovolné tabulky z javovské části (text)

14 Programové vybavení : Javovská část: Webovská část:
Instalace javovské části Zakládání tabulek databáze Import dat Přímý vstup do tabulek Nastavování práv Webovská část: Evidence uživatelů Informace o obcích Požadavky Expertní hodnocení Dopravní síť Ekonomické hodnocení

15 Javovská část: Funkce: Prvotní instalace
Přímá aktualizace dat v tabulkách

16 Webovská část (1): Funkce: Moduly:
Sběr dat (požadavky, spádová území) z obcí přes internet Expertní hodnocení kritérií experty přes internet Tvorba dopravní sítě Analýzy a hodnocení Moduly: Evidence uživatelů Informace o obcích Požadavky Expertní hodnocení Dopravní síť Ekonomické hodnocení

17 Webovská část (2): Přístup: Prostředí Předem definovaný uživatel
Typy uživatelů: Obec Kraj Expert Analytik Prostředí Webovský server (např. Apache) Aktivní stránky (PHP, javascript) Přístup do databáze

18 Webovská část (3): Filosofie programového řešení:
Aktivní webovské stránky Formuláře i tabulky jednotlivých modulů jsou do značné míry autonomní a umožňují ve většině případů zcela samostatnou funkci Tabulky mezivýsledků i některých dat je možné nahradit či naplnit daty z jiných systémů Podobně je možné data využít i v jiných systémech Je využito dat i struktur dat z ČSÚ a jízdních řádů pro snadnou integraci do stávajícího informačního systému uživatele

19 Evidence uživatelů: Je řešena jedním malým modulem a spočívá v:
Evidenci základních údajů o uživateli Přístupu na základě hesla zaslaného mailem Definice ROLE Pro praktické nasazení je možné využít stávajících systémů pro evidenci a ověřování uživatelů. Oproti běžnému standardu je navíc nutná pouze definice role příslušného uživatele (administrátor, expert, obec, kraj, analytik,…)

20 Informace o obcích: Funkce: Přístup a editace: Zdroj dat:
Statistické údaje pro výpočet počtu cestujících do obecných cílů cest: Celé obce (ČSÚ) Jednotlivé části obcí Stanovení centrální zastávky obce (části obce) Přístup a editace: Uživatel s rolí kraj Příslušná obec Zdroj dat: ČSÚ Jednotliví uživatelé (vstup přes internet)

21 Spádová území, cíle cest:
Funkce: Vymezení území pro automatické generování požadavků na cesty z množiny obcí do jednoho cíle cest na základě: Územní působnosti obce/cíle (např. ORP) Přímého výběru obcí Přístup a editace: Uživatel s rolí kraj Příslušná cílová obec Zdroj dat: Jednotliví uživatelé - kraj a cílová obec (vstup přes internet) Výstup: Tabulky databáze Export dat

22 Požadavky: Funkce: Přístup a editace: Zdroj dat: Výstup:
Zadávání a editování požadavků: Kraj Obce Generování požadavků z cílů cest Přístup a editace: Uživatel s rolí kraj Příslušná cílová obec Zdroj dat: Jednotliví uživatelé - kraj a cílová obec (vstup přes internet) Výstup: Tabulky databáze Export dat

23 Expertní hodnocení: Funkce: Přístup a editace: Zdroj dat: Výstup:
Stanovení bodového hodnocení zvolených kritérií: Druh cesty (zaměstnání, školy,…) Četnost cesty (po-pá, so-ne,..) Denní doba (špičky, sedla,…) Stanovení očekávaného poklesu počtu cestujících v důsledku čekání Přístup a editace: Uživatel s rolí expert Zdroj dat: Jednotliví uživatelé - experti (vstup přes internet) Výstup: Tabulky databáze Export dat

24 Dopravní síť: Funkce: Přístup a editace: Zdroj dat: Výstup:
Tvorba grafu dopravní sítě (uzly a hrany): Ze stávajících jízdních řádů (hrany včetně km a čas jízdy) Ručně Vytváření „linek“ nad dopravní sítí Vytváření dvou variant dopravního spojení obcí Přístup a editace: Uživatel s rolí analytik Zdroj dat: Jízdní řády (vlak, bus), ruční vstup Import z jiných SW Výstup: Tabulky databáze Export dat

25 Ekonomické výpočty: Funkce: Přístup a editace: Zdroj dat: Výstup:
Kvantifikace dopravního proudu (počtu osob v dopravním prostředku v čase a obci): Dle zvolené varianty dopravního spojení V čase dle nastavených parametrů systému Kvantifikace dopravního proudu, nákladů, výnosů a dotací po „linkách“ Přístup a editace: Uživatel s rolí analytik Zdroj dat: Tabulky databáze (požadavky, dopravní síť,…) Výstup: Tabulky databáze Export dat

26 Možnosti využití v praxi:
Celý SW systém jako samostatná aplikace: Možnost změny vlastního databázového systému Snadné úpravy a propojení na další systémy Využití stávajícího systému uživatelů (ověřování) Využití jednotlivých částí vyvinutého SW a začlenění do stávajícího IS: Sběr požadavků na dopravní obslužnost Expertní hodnocení požadavků Definice a modelování dopravní sítě, linek Využití metod, datových struktur (případně modulů a tabulek) pro doplnění stávajícího IS či rozhodovacího procesu o: Popis a hodnocení požadavků na dopravní obslužnost, jejich kvantifikovatelných parametrů Soustavu kriterií, jejich hodnocení (strom, vlastní metoda) Způsob provázání systémů: jízdní řády, údaje o obcích, dopravní síť

27 DOP - přihlášení:

28 DOP - uživatel:

29 DOP – údaje o obci:

30 DOP – cíle cest:

31 DOP – požadavky:

32 DOP – expertní hodnocení:

33 DOP – analytik:

34 DOP – přidávání hran z JŘ:

35 DOP – „linky“:

36 DOP – dotace:

37 DOP, java – edit tabulek:

38 SBP Consult, Černá 8, 110 00 Praha 1
Další informace: Internet - Redakčně upravená zpráva za rok 2005 Redakčně upravená zpráva za rok 2006 Na vyžádání: – Metody, datové struktury, podrobnosti,…. Manuál, SW řešení, jednotlivé moduly,… Návrh uplatnění (případně i části) řešení v krajích a možností integrace do stávajícího systému SBP Consult, Černá 8, Praha 1 mail: tel


Stáhnout ppt "Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů Úkol. č. 1F44E/081/410."

Podobné prezentace


Reklamy Google