Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČÁST B – ÚZEMNÍ STUDIE Definice dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek - § 30 (1) Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČÁST B – ÚZEMNÍ STUDIE Definice dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek - § 30 (1) Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje."— Transkript prezentace:

1 ČÁST B – ÚZEMNÍ STUDIE Definice dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek - § 30 (1) Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 2) Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.

2 ČÁST B1 Vypočítejte na základě zadaných hodnot celkový počet stání ve Vámi vybrané oblasti města a navrhněte uspořádání ploch pro dopravu v klidu. Návrh se provádí podle ČSN Projektování MK a ČSN Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (vydáno březen 2011).

3

4 ZADÁNO součinitel vlivu stupně automobilizace ka
skupina 2 = město do obyvatel skupina charakteru území druh stavby – pro určení součinitele redukce počtu stání kp počet účelových jednotek (počet bytů, studentů, lůžek v nemocnici, sportovní či nákupní příležitosti)

5 Výpočet celkového počtu stání
N = O0 ∙ ka + P0 ∙ ka ∙ kp N – celkový počet stání (součet dílčích hodnot vypočtených na základě všech jednotek ukazatelů uvedených pro danou funkci) O0 – počet odstavných stání (určí se podle tabulky 34) P0 – počet parkovacích stání (určí se podle tabulky 34) ka – součinitel vlivu stupně automobilizace (zadání) kp – součinitel redukce počtu stání (tab. 30) – určí se podle charakteru území a stupně úrovně dostupnosti (index dostupnosti AD vychází z docházkové vzdálenosti k zastávkám veřejné dopravy, v běžných případech se nezjišťuje)

6

7

8

9

10 Poznámka Ukazatele v tabulce 34 platí pro novostavby mimo historická jádra (centra) obcí. V historických jádrech a centrech se využijí přiměřeně. Základní rozměry vozidel (š/d/v-1,75/4,75/1,8 m) byly stanoveny na základě vozového parku používaného v ČR. Velikost stání a uspořádání odstavných a parkovacích ploch řeší ČSN Na veřejných parkovištích je třeba navrhnout stání pro vozidla tělesně postižených, jeho šířka je 3,5 m (dvojité stání 5,8 m). Počet těchto stání upravuje vyhláška 398/2009 (viz podklady na disku h).

11 Piktogramy pro označení vyhrazených parkovacích stání
Doporučuje se na rozlehlých parkovištích, v blízkosti vstupu do budovy, osvětlené

12 Kolmá stání 6,0 3,5 5,0 2,5 – 2,8 Podélná stání 2,0 7,75 6,75

13 Šikmá stání a b C 45 2,50 4,80 3,00 60 5,20 3,50

14 Rozměry stání z ČSN Podélné řazení

15 Kolmé a šikmé řazení

16 K ODEVZDÁNÍ průvodní zpráva včetně kompletního výpočtu stání včetně zdůvodnění záměru a popisu dopravního napojení situace řešení v měřítku 1:500 – dispozice parkovacích a odstavných stání včetně napojení na komunikační síť

17


Stáhnout ppt "ČÁST B – ÚZEMNÍ STUDIE Definice dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek - § 30 (1) Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google