Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEMOKRACIE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEMOKRACIE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."— Transkript prezentace:

1 DEMOKRACIE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

2 ŠkolaSOŠ a SOU Milevsko Autor Mgr. Václav Kašpar Název VY_32_INOVACE_02_C_02_ZSV TémaDemokracie Datum tvorby10.9.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

3 Anotace Tato prezentace je ur č ena pro výuku p ř edm ě tu Ob č anská nauka ve 3. ro č níku, p ř edm ě t je sou č ástí bloku RVP–spole č enskov ě dní vzd ě lávání. Inovativnost materiálu spo č ívá v samostatném zamyšlení žák ů nad danými tématy, interaktivnost probíhá využitím ICT. Metodický pokyn: 4. – 5. snímek: vysv ě tluje význam a základní principy demokracie, 6. – 7. snímek – vysv ě tluje znaky demokratického státu a moderní demokracii 8. – 9. snímek: charakterizuje politické strany a volby 10. snímek: kontrolní otázky - možnost použít funkci pera v Office 2010

4 DEMOKRACIE státní forma, která umož ň uje všem plnoprávným ob č an ů m ú č ast na správ ě a ř ízení státu p ř ímá nep ř ímá

5 Základní principy: lid je p ů vodním držitelem moci, takže veškerá moc pochází od n ě ho a vykonává se z jeho zmocn ě ní lid je jediným ú č elem státu a všeho státního jednání

6 Znaky demokratického státu: respektování všech lidských a ob č anských práv státní politika je založena na v ů li v ě tšiny menšina má mít možnost se stát v ě tšinou moc je sv ěř ena vládnoucí skupin ě pouze na ur č itou dobu jednání státních orgán ů založeno na zákonech, ob č an se má právo odvolat proti jednání státní moci k nezávislým soud ů m

7 MODERNÍ DEMOKRACIE JE DEMOKRACIÍ ZASTUPITELSKOU, ZALOŽENA NA PLURARITNÍM CHÁPÁNÍ SPOLE Č NOSTI HODNOTOVÝ KONSENSUS – nap ř. uznání individuální svobody, soukromé vlastnictví, tržní hospodá ř ství

8 Politické strany: dobrovolné organizace ob č an ů, které usilují o získání ú č asti na státní moci skrze volby stanovy odd ě leny od státu ! d ě lení: dle politické ideologie: liberální, komunistické, k ř es ť anské dle místa v politickém spektru: levice x pravice

9 Volby: - právo volit x být volen všeobecné, rovné a p ř ímé hlasovací právo volební systém: v ě tšinový – vít ě z bere vše - jednoduchý - absolutní - kombinovaný pom ě rný – pom ě r hlas ů - po č et mandát ů komunální, krajské, parlamentní, prezidentské

10 ÚKOLY: Charakterizuj demokracii. Jaké jsou znaky demokratického státu? Vyjmenuj a stru č n ě charakterizuj politické strany u nás. Kdo má v Č R volební právo?

11 Zdroje, použitá literatura HLADÍK, Jaroslav. Spole č enské v ě dy v kostce. Praha: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-044-6. Vlastní tvorba autora Obrázky z klipartu Microsoft Power Pointu 2010


Stáhnout ppt "DEMOKRACIE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google