Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Jiří Šťastný Předmět/vzdělávací oblast: Fyzika Tematická oblast: Optika Téma: Zorný úhel Ročník: 4. Datum vytvoření: Leden 2014 Název: VY_32_INOVACE_ FYZ Anotace: Vymezení pojmu zorný úhel a pojmů souvisejících. Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk výuky a využívá aktivizujících možností multimediálních prostředků včetně hypertextových odkazů. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Multimediální výuka svou přehledností a názorností podporuje zájem a aktivitu i u slabších žáků. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Zorný úhel – vymezení pojmu
Optické přístroje slouží ke změně zorného úhlu a umožňují tak vidět předměty malé nebo vzdálené. Zorný úhel je správně označován jako úhlová vzdálenost od osy (optické). V praxi se často zorný úhel uvažuje jako úhel mezi dvěma krajními pozorovatelnými body ve vodorovné nebo svislé rovině. Jeho hodnota je pak dvojnásobná oproti předchozímu („vědeckému“) vyjádření.

3 Zorný úhel, zorné pole Často se pojem zorné pole a zorný úhel překrývají. Uvádí se např., že zorné pole dosahuje do stran 80-90°. (Správně by mělo být zorný úhel dosahuje...). Číselným vyjádřením zorného pole je zorný úhel. Ve vědeckých a odborných pracích se obvykle označuje jako úhlová vzdálenost.

4 Zorný úhel, zorné pole Zorný úhel pole lidského oka je na jednu stranu asi 90°, na druhou asi 50°. Celkový zorný úhel oka ve vodorovné rovině je tedy asi 140° (na jednu stranu vždy brání nos). Ve svislé rovině ve směru dolů je zorný úhel asi 50°, směrem nahoru, kde brání víčko, o trochu méně.

5 Zorný úhel, zorné pole Vyšetření velikosti zorného úhlu oka se nazývá perimetrie. Provádí se tak, že pacient hledí na značku před sebou a hlásí, jestli vidí nebo už nevidí světelný bod, který se pohybuje po straně. Velikost zorného úhlu závisí na osvětlení a barvě (nejlépe vidíme bílou).

6 Rozlišovací schopnost oka
Oko má omezenou rozlišovací schopnost, existuje nejmenší zorný úhel, při němž dva body vnímáme ještě odděleně. Při zmenšení zorného úhlu pod tuto hranici vnímáme bod jediný. Oko rozliší dva body, je-li zorný úhel přibližně jedna úhlová minuta .

7 Rozlišovací schopnost oka
Při konvenční zrakové vzdálenosti jsme schopni rozlišit vzdálenost dvou bodů 0,072 mm. Setrvačnost oka je vlastnost vnímat krátce trvající vjem. Krátce trvající vjem si oko zachovává asi 0,1s. Setrvačnost oka umožňuje vnímat posloupnost obrazů jako souvislý děj (film).

8 Kontrolní otázky Co je zorný úhel?
Co se zjišťuje při lékařském vyšetření zvaném perimetrie? Co znamená pojem setrvačnost oka?

9 Kontrolní otázky-odpovědi
Co je zorný úhel? Úhel mezi dvěma krajními pozorovatelnými body. Co se zjišťuje při lékařském vyšetření zvaném perimetrie? Velikost zorného úhlu. Co znamená pojem setrvačnost oka? Krátce trvající vjem si oko zachovává asi 0,1s.

10 Použité zdroje: SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1996, ISBN LEPIL, Oldřich; BEDNAŘÍK, Milan; HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika pro střední školy II. Praha: Prometheus, 2002, ISBN X Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Šťastný.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google