Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ATMOSFÉRA - vzdušný obal Země.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ATMOSFÉRA - vzdušný obal Země."— Transkript prezentace:

1 ATMOSFÉRA - vzdušný obal Země

2 – Obaluje Zemi do výšky několika set kilometrů.
Atmosféra – Obaluje Zemi do výšky několika set kilometrů. – Je držena přitažlivostí Země. S rostoucí výškou klesá hustota vzduchu (snižuje se tlak vzduchu) a klesá teplota vzduchu.

3 - brání pronikání UV záření
Složení atmosféry: - dusík (N2) - kyslík (O2) - oxid uhličitý (CO2) - ozon (O3) - vodní pára - dýchání                                                        - fotosyntéza - brání pronikání UV záření

4 Počasí - je proměnlivé - okamžitý stav atmosféry (ovzduší)
Co je meteorologie? - věda, která se zabývá předpovědí počasí Počasí charakterizují meteorologické prvky: sluneční záření teplota a tlak vzduchu vlhkost vzduchu srážky tlak vzduchu směr a rychlost větru oblačnost

5 Předpověď počasí Je prognóza počasí, založená na využití poznatků o fyzikálních zákonitostech. Meteorologická družice sloužící k určení hodnot, podle kterých lze předpovídat počasí.

6 Úkoly: Které obrázky popisují stejné počasí? Obrázky pojmenuj.
1. 4. 7. 10. 8. 2. 5. 11. 3. 6. 9. 12. Které obrázky popisují stejné počasí? Obrázky pojmenuj. Nakresli vlastní značky, které vyjadřují toto počasí: bouřku, sněhové přeháňky, mlhu, krupobití d) Vysvětli následující značení. 15°C °C Z 2.6 m/s

7 Podnebí (klima) - průměrný stav atmosféry (ovzduší) - je poměrně stálé
Studiem podnebí se zabývá klimatologie. Na Zemi vymezujeme tyto hlavní podnebné pásy: - TROPICKÝ - SUBTROPICKÝ - MÍRNÝ - SUBPOLÁRNÍ - POLÁRNÍ

8 Oběh vzduchu v atmosféře
Vzduch na Zemi je neustále v pohybu. K pohybu dochází v důsledku otáčení Země a především vlivem rozdílných teplot a tlaků. Pravidelné větry, které vanou mezi rovníkem, severem a jihem Země, se nazývají pasáty. Celkový oběh vzduchu v atmosféře

9 Význam atmosféry Umožňuje život na Zemi. Brání přílišnému ochlazení a ohřátí Země. Pohlcuje škodlivé vesmírné záření.

10 Globální problémy atmosféry
ozónová díra oteplování Země (skleníkový efekt) znečišťování ovzduší

11 Co je ozónová díra? Jedná se o snižování koncentrace ozonu v určitém místě ozonosféry působením člověka. - Ozon je ničen zejména chlorofluorovanými uhlovodíky, tzv. freony - Uvolňuje se průchod UV záření k zemskému povrchu, což vyvolává poruchy zraku, rakovinu kůže aj.

12 Na sérii snímků je zřejmé ubývání celkového množství stratosférického ozónu nad Antarktidou během období 1979 až 1999 naměřené spektrometrem TOMS. Rozsah ozónové díry dosáhl svého maxima na počátku září 2000 a to (28,3 miliónů km2).

13 Co je skleníkový efekt? - Proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety. - Přírodní skleníkový efekt se vyskytuje na Zemi téměř od jejího vzniku. (bez něj by byla teplota na Zemi –18°C) - Díky lidské činnosti (spalování fosilních paliv,kácení lesů a globální změny krajiny) dochází ke zvyšování obsahu CO2 v atmosféře a tím nárůstu teploty. Velmi pravděpodobně tak způsobujeme globální oteplování Země.

14

15 Odpověz na otázky! 1) Jaký je rozdíl mezi počasím a podnebím?
2) Kterého prvku je v atmosféře nejvíce procent a kolik? 3) Jak se nazývá vrstva atmosféry nejblíže u Země? 4) Čím se zabývá meteorologie? 5) Který podnebný pás se rozkládá kolem rovníku? 6) V kterém podnebném pásu leží ČR? 7) Který prvek v atmosféře zabraňuje pronikání UV záření? 8) Co způsobuje oteplování Země?

16 Kontrola odpovědí: 1) Počasí je okamžitý stav atmosféry, je proměnlivé. Podnebí je průměrný stav atmosféry, je poměrně stálé. 2) Dusíku. (N2) přibližně 78% 3) Troposféra 4) Předpovědí počasí. 5) Tropický podnebný pás. 6) V mírném podnebném pásu. 7) Ozón 8) Skleníkový efekt.

17 Doplň tajenku! skleníkový _____ ozónovou vrstvu narušují _____
nejchladnější podnebný pás ___ O3 ____ uhličitý meteorologický prvek _____ vzduchu

18 Použité zdroje:


Stáhnout ppt "ATMOSFÉRA - vzdušný obal Země."

Podobné prezentace


Reklamy Google