Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“"— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_Úč.2.18 Vytvořeno: Ověřeno: Třída: NS2

2 Účetní uzávěrka – zjištění hospodářského výsledku
Vzdělávací oblast: Odborné předměty Předmět: Účetnictví Ročník: 2. Autor: Ing. Petra Litošová Časový rozsah: 1 vyučovací hodina Pomůcky: notebook, projektor Klíčová slova: hospodářský výsledek, náklady, výnosy, zisk, ztráta, hrubý účetní zisk, disponibilní zisk Anotace: Materiál je určen k seznámení se způsobem zjištění hospodářského výsledku, jeho strukturou a zaúčtováním.

3 Zjištění hospodářského výsledku
umožňuje posoudit hospodaření účetní jednotky porovnáváme náklady a výnosy za dané účetní období výsledkem je zisk nebo ztráta 2 pohledy na hospodářský výsledek: HV před zdaněním (tzv. hrubý účetní zisk) HV po zdanění (tzv. disponibilní zisk) = hrubý účetní zisk – daň z příjmů

4 Struktura účetního hospodářského výsledku:
provozní – porovnání obratů účtů skupin (provozní N) a (provozní V) finanční – porovnání obratů účtů skupin 56 a 57 (finanční N) a 66 (finanční V) mimořádný – porovnání obratů účtů skupiny 58 (mimořádné N) a 68 (mimořádné V) součet provozního a finančního výsledku = hospodářský výsledek z běžné činnosti

5 Schéma struktury hospodářského výsledku:
provozní hospodářský výsledek + finanční hospodářský výsledek = HV za běžnou činnost + mimořádný hospodářský výsledek = HV za účetní období - daň z příjmu = HV po zdanění

6 Činnost Náklady Výnosy PROVOZNÍ (50-55; 60-65) Spotřebované nákupy (materiál, energie …) Služby (opravy a udržování, cestovné, přepravné …) Osobní náklady (mzdy, SZP) Daně a poplatky Odpisy Jiné provozní náklady Tržby za vlastní výkony (výrobky a služby) a zboží Aktivace (vnitropodnikové služby) Jiné provozní výnosy (prodej majetku) FINANČNÍ (56-57; 66-67) Finanční náklady (úroky, bank. poplatky, pojistné) Tvorba rezerv Finanční výnosy (přijaté dividendy, úroky, nájemné) MIMOŘÁDNÁ (58; 68) Mimořádné náklady (manka a škody) Mimořádné výnosy (přebytky majetku, náhrady mank a škod)

7 účetní hospodářský výsledek se zjišťuje na účtu 710 – Účet zisků a ztrát
sem se převedou na konci účetního období obraty nákladových a výnosových účtů viz schéma na následujícím snímku

8 Výsledek hospodaření před zdaněním
ÚS 50. až 55. 710 Účet zisků a ztrát ÚS 60. až 64. provozní náklady provozní výnosy převod provozních nákladů převod provozních výnosů Provozní výsledek hospodaření ÚS 56. až 57. ÚS 66. finanční náklady převod finančních nákladů převod finančních výnosů finanční výnosy Finanční výsledek hospodaření ÚS 58. ÚS 68. mimořádné náklady mimořádné výnosy převod mimořádných nákladů převod mimořádných výnosů Mimořádný výsledek hospodaření Účetní výsledek hospodaření před zdaněním ZISK ZTRÁTA

9 Uzavření účtů následuje po zaúčtování všech účetních případů včetně uzávěrkových jedná se o roční účetní uzávěrku: zjištění obratů stran MD a D jednotlivých syntetických účtů výpočet konečných stavů aktivních a pasivních účtů a jejich převod podvojným zápisem na závěrkový účet – Konečný účet rozvažný

10 zjištění konečných stavů nákladových a výnosových účtů a jejich účetní převod na závěrkový účet – Účet zisků a ztrát => zde se zjistí výsledek hospodaření členěný na provozní, finanční a mimořádný zjištění celkového výsledku hospodaření za účetní období na účtu 710 jako rozdíl celkových nákladů a výnosů a zároveň převod podvojným zápisem na účet – Konečný účet rozvažný. Výsledek hospodaření je výsledkem rozdílu nákladů a výnosů, nemá vlastní účet. podvojný zápis pro HV: zisk: 710/702 ztráta: 702/710

11 Schéma účtování uzávěrky účtů na konci účetního období
Aktivní účty 702 – Konečný účet rozvažný Pasivní účty PS ….. ….. PS ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. obrat MD obrat D obrat MD obrat D KS převod KS aktivních účtů převod KS pasivních účtů KS Ztráta Zisk Aktiva = Pasiva 5xx - Náklady 710 – Účet zisků a ztrát 6xx - Výnosy ….. ….. KS převod KS nákladových účtů převod KS výnosových účtů KS Zisk Ztráta obrat MD = obrat Dal

12 Zajištění bilanční kontinuity (otevření účtů na začátku roku)
uzavřením účetních knih za běžný rok jedno účetní období končí => nové účetní období začíná konečné stavy rozvahových účtů k musí být převzaty jako stavy počáteční k následujícího účetního období provádí se podvojným účetním zápisem prostřednictvím účtu 701 – Počáteční účet rozvažný (viz schéma) hospodářský výsledek se převede na účet – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

13 Schéma účtování 701-Počáteční účet rozvažný Pasivní účty Aktivní účty
zaúčtování PS pasivních účtů zaúčtování PS aktivních účtů 431-HV ve schval. řízení převod disponibilního zisku převod ztráty

14 Opakování Jaká je struktura účetního hospodářského výsledku?
provozní, finanční a mimořádný hospodářský výsledek Jak se zjišťuje hospodářský výsledek z běžné činnosti? součtem provozního a finančního výsledku Na kterém účtu se zjišťuje účetní hospodářský výsledek? na účtu 710 – Účet zisků a ztrát, kam se na konci účetního období převedou obraty nákladových a výnosových účtů

15 Použité zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“"

Podobné prezentace


Reklamy Google