Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podstata a role bilanční diagnostiky: Porovnání některých aspektů bilance kompetencí v ČR, Francii a Německu Tento projekt je financován z ESF a státního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podstata a role bilanční diagnostiky: Porovnání některých aspektů bilance kompetencí v ČR, Francii a Německu Tento projekt je financován z ESF a státního."— Transkript prezentace:

1 Podstata a role bilanční diagnostiky: Porovnání některých aspektů bilance kompetencí v ČR, Francii a Německu Tento projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vybrané závěry z 1. mezinárodního workshopu konaného ve dnech 17.-18.5.2012

2 Teoretická východiska bilanční diagnostiky v ČR:  Teorie Donalda Supera  Na národní úrovni:  činnost Ústavu lidské práce  poradenství k volbě povolání poskytované v pedagogicko- psychologických poradnách  teorie osobnosti Oldřicha Mikšíka (1930-2009) a nástroje psychologické diagnostiky vycházející z této teorie  Francouzský systém bilance kompetencí

3 Teoretická východiska bilance kompetencí ve Francii  Východisko bilance kompetencí = její cíl, tj. naučit klienta používat a prezentovat své kompetence (teoretická východiska x koncept)  Multidimenzionální pojetí kompetencí: teoretická úroveň: a) kompetence kognitivní b) kompetence funkční c) kompetence osobnostní a sociální praktická úroveň: „katalog“ kompetencí pro klienta – explicitně vymezené kompetence, které lze spojit s konkrétní pracovní aktivitou (např. jazykové, technické, organizační…)  Edukační přístup ke klientovi

4 Teoretická východiska bilance kompetencí v Německu  Koncepční východisko: edukační přístup ke klientovi, spojení poradenské pomoci a vzdělávání (na práci s klientem se podílejí psychologové a pedagogové)  Teoretická východiska: více různých modelů a pojetí  Rámec: Kvalita, Čas, Prostředky, Pozitivní přístup  Kompetence: a) skupina profesních kompetencí b) skupina metodologických kompetencí c) skupina osobnostních kompetencí  Není užíván „katalog“ (objevování nových kompetencí v jednotlivých skupinách)

5 Postupy práce s klientem, časová dotace na klienta Francie:  „bilan de compétence“ = řada postupů (skupinová i individuální práce)  volbu vhodných postupů provádí metodik bilance kompetencí  východiska volby: - charakter zakázky (klient) - finanční hledisko - kvalita služby Německo:  aktuálně problémy s financováním bilance kompetencí: časová dotace na vlastní bilanci je jen 10 hodin na 1 klienta  vedle bilance kompetencí ale klientům poskytován koučink, který má svou vlastní časovou dotaci  poradce pracuje s klientem individuálně Česká republika:  bilanční diagnostika=kombinace skupinových a individuálních forem práce s klientem (z celkové časové dotace tvoří obvykle 1/3 skupinová a 2/3 individuální)  časová dotace je 20 hodin na 1 klienta  Po ukončení přímé práce s klientem: diagnostická úvaha a zpracování závěrů – cca dalších 20 hodin na 1 klienta

6 Závěrečná zpráva pro klienta: Německo  Poskytovatel bilance kompetencí zpracovává zprávu, která má stabilní strukturu (závazný seznam položek, které musí zpráva obsahovat): 1.Profesní možnosti klienta 2.Existující možnosti pracovního uplatnění 3.Jaké kompetence klient má a jaké by měl získat 4.Jaké silné stránky klient má a na co by se měl zaměřit (na čem by měl pracovat) 5.Faktory podporující klientovy profesní plány 6.Doporučení (např. zkusit praktické zkoušky…)  Spolu s klientem dále zpracovává poskytovatel „akční plán“ obsahující potřebné kroky a činnosti nutné pro uskutečnění profesních perspektiv klienta a časový harmonogram realizace těchto kroků

7 Závěrečná zpráva pro klienta: Francie  Struktura a obsah zprávy se řídí cílem, který má být naplněn, proto zpráva zpracovávána v optice „marketingu“: na rozdíl od psychologické zprávy určené pro jiného specialistu nepojednává o klientovi, ale o kariérovém projektu pro klienta  Obsah zprávy může být se souhlasem klienta komunikován s dalšími osobami (nejčastěji zaměstnavateli klienta, kteří službu financují)  Evropské standardy pro zprávu z bilance kompetencí zpracované CBIC jsou důsledně užívány např. v Německu  Ve Francii je struktura závěrečné zprávy dána zákonem, vždy musí obsahovat: - informaci, proč se klient rozhodl pro bilanci kompetencí - specifikaci kariérového projektu klienta a odůvodnění tohoto projektu - popis, jak je možné uvedený projekt realizovat  Zprávu podepisuje poskytovatel bilance kompetencí, v některých případech i klient. Supervize zpráv je realizována formou konzultace s osobou, která není účastníkem bilance kompetencí  Kromě zprávy dostává klient často i jiné dokumenty (kompetenční portfolio, výsledky testů…)  V současné době rozsah zprávy 8 stran (dříve i 30 – zkrácení bylo třeba z hlediska marketingu)

8 Závěrečná zpráva pro klienta:ČR  Zadavatelé bilanční diagnostiky v 90% krajské pobočky ÚP ČR, vedle zprávy pro klienta také stručná zpráva pro Úřad.  Obsah zprávy pro klienta: kdy a kde byla BDg realizována, osobní údaje klienta kdo byl iniciátorem účasti klienta na BDg osobní a profesní anamnéza klienta zdravotní stav klienta objektivní shrnutí výsledků psychologické diagnostiky posouzení pozitiv, tj. na co je možné se spolehnout, oč se může klient ve svém dalším pracovním uplatnění opřít na čem by měl klient dále pracovat, co je třeba rozvíjet závěr a doporučení, tj. –shrnutí psychologické úvahy poskytovatele BDg o klientovi; s tímto shrnutím musí být klient identifikován, –návrh dalšího postupu (obvykle více různých doporučení)

9 PhDr. Ivana Slavíková Středisko podpory poradenských služeb NVF e-mail: slavikova@nvf.cz Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Podstata a role bilanční diagnostiky: Porovnání některých aspektů bilance kompetencí v ČR, Francii a Německu Tento projekt je financován z ESF a státního."

Podobné prezentace


Reklamy Google