Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všeználek vypravuje o Janu Husovi a době, ve které žil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všeználek vypravuje o Janu Husovi a době, ve které žil."— Transkript prezentace:

1 Všeználek vypravuje o Janu Husovi a době, ve které žil.
VY_08_Vla4_58p Všeználek vypravuje o Janu Husovi a době, ve které žil. JAN HUS A JEHO DOBA GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/

2 Václav IV. Václav IV. byl synem Karla IV. Nedokázal udržet autoritu královské moci. Za jeho vlády naše země prožívala úpadek. Šlechta bojovala s králem, ale i mezi sebou. Poddaní byli utiskováni. Církev nesmírně bohatla. Kněží žili v přepychu, bohatství a neplnili si svoje povinnosti. Odpor vyvolalo prodávání odpustků. Slibovali, že za peníze budou všem odpuštěny zlé skutky. Mezi kněžími byli i ti, kteří požadovali, aby církev sloužila lidem. Obrázek 1: Václav IV.[1]

3 Jan Hus Nejvýznamnějším kněz v boji za nápravu církve. Vystudoval Karlovu univerzitu, byl profesorem s titulem mistr. Psal spisy a kázal v kapli Betlémské v Praze. Vyzýval církev, aby skončila s rozmařilým životem a vrátila se k učení Ježíše Krista. Chudí lidé ho s nadšením poslouchali, bohatí se začali bát o svůj majetek. Kvůli Husovi byl v Praze vyhlášen zákaz církevních obřadů (křest, pohřeb). Jan Hus opustil Prahu. Na venkově kázal pod širým nebem. Církev ho prohlásila za kacíře, obvinila jej ze zrady křesťanství. Obrázek 2: Jan Hus[2] HLEDEJ  pravdu,  SLYŠ  pravdu,  UČ SE  pravdě,  MILUJ  pravdu,  PRAV  pravdu,  DRŽ  pravdu,  BRAŇ  pravdu,  až do smrti!

4 Jan Hus prohlášen za kacíře
Církev prohlásila Jana Husa za kacíře. Byl obviněn, že zradil křesťanství. Jan Hus se chtěl proti nařčení bránit. V roce 1414 byl pozván na církevní sněm do Kostnice. Hus si myslel, že bude mít příležitost obhájit svoji pravdu. Po příjezdu byl uvězněn. Sněm po něm žádal, aby své učení odvolal. Hus byl přesvědčen o své pravdě a neustoupil. 6. července 1415 byl v Kostnici upálen. Tento den je dnes státním svátkem České republiky. Jan Hus se stal příkladem čestného člověka.

5 Upálení Mistra Jana Husa v Kostnici roku 1415.
Obrázek: 3 Jan Hus[3]

6 Co si budeme pamatovat? Za vlády Václava IV., syna Karla IV. byla naše země v úpadku. Šlechtici stále víc utiskovali poddané a vedli mezi sebou drobné války. Kněží a církevní hodnostáři žili v přepychu a bohatství. Prodávali odpustky. Proti tomu vystoupil Mistr Jan Hus, který žádal, aby se církev vzdala majetku a pomáhala všem. Kázal pro prostý lid v kapli Betlémské v Praze. Byl donucen odejít na venkov. Církev jej prohlásila za kacíře. Na církevním sněmu v Kostnici byl odsouzen a 6. července 1415 upálen.

7 Odpovídej na otázky? Za vlády kterého panovníka zažívala naše země úpadek? 2. Kdo byl mistr Jan Hus? 3. Jaký život vedla církev? 4. K čemu vyzýval ve svých kázáních? 5. Proč byl Jan Hus pozván do Kostnice? 6. Jaké bylo rozhodnutí církevního sněmu? 7. Je den upálení Jana Husa státním svátkem?

8 Použité zdroje: HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s .r. .o., Všeň, ISBN STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4: Hlavní události nejstarších českých dějin. třetí vydání. tiskárna Nový Malín: Nová škola s. r. o., ISBN Klipart Office. Com Obrázek 1: Václav IV.[1] HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s .r. .o., Všeň, ISBN , kartonová příloha Obrázek 2: Jan Hus[2] Jan Vilímek - Mistr Jan Hus. In: VILÍMEK, Jan. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit ]. Dostupné z: Obrázek 3 Jan Hus[3] Muttich, Kamil Vladislav - Mistr Jan Hus na hranici v Kostnici In: MUTTICH. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Všeználek vypravuje o Janu Husovi a době, ve které žil."

Podobné prezentace


Reklamy Google