Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAN AMOS KOMENSKÝ VY_08_Vla4_68p

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAN AMOS KOMENSKÝ VY_08_Vla4_68p"— Transkript prezentace:

1 JAN AMOS KOMENSKÝ VY_08_Vla4_68p
Všeználek představuje Jana Amose Komenského a vypravuje o životě v českých zemích po třicetileté válce. JAN AMOS KOMENSKÝ GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/

2 Jan Amos Komenský Obrázek1: J. A. Komenský [1]

3 Jan Amos Komenský byl poslední biskup českých bratří
Jan Amos Komenský byl poslední biskup českých bratří. Je považován za jednoho z největších učenců této doby. Studoval na bratrských školách na Moravě a na evangelických školách v Německu. Působil jako učitel a duchovní správce jednoty bratrské ve Fulneku na Moravě. Nakonec musel opustit vlast a odešel do Polska. Přemýšlel, jak by měl učitel žáky co nejlépe vyučovat. Výuka měla probíhat klidně a nenásilně, škola neměla být místem strachu a násilí. Do školy měly chodit všechny děti (chlapci i dívky) a měly se zpočátku učit v mateřském jazyce. Vyučování mělo být názorné s využitím modelů nebo obrázků.

4 Napsal řadu knih, ve kterých psal o tom, že škola má být pro děti radostí. Nechtěl, aby se děti učily všechno zpaměti, kladl důraz na porozumění učiva a názornost. Vytvořil obrázkovou učebnici Orbis pictus, česky Svět v obrazech. Jeho nejlepší umělecké dílo se nazývá Labyrint světa a ráj srdce. Jeho práce jej proslavila v celé Evropě, pomáhal při nápravě školství. Pobýval v cizině, protože nechtěl přijmout vnucovanou katolickou víru. Zemřel v Nizozemsku, kde je pochován v Naardenu. Jan Amos Komenský je pokládán za Učitele národů.

5 Život prostých lidí v českých zemích po třicetileté válce
Po válce šlechta potřebovala lidi, aby pracovali na polích. Mnoho lidí ve válce zemřelo a proto šlechta lidem zakazovala stěhování. Všichni museli přestoupit na katolickou víru. víra Zcela podléhali vrchnosti. Zvyšovala se robota. Museli pracovat pro pána a na svá pole jim už nezbýval čas. Několikrát se vzbouřili, ale všechny vzpoury byly krutě potlačeny. Nejznámější byla vzpoura Chodů, kterou vedl Jan Sladký – Kozina.

6 Život šlechty po třicetileté válce
Šlechta žila v přepychu. Mezi šlechtou se začínalo mluvit německy a i na vyšších školách se vyučovalo v němčině. Česky se mluvilo jen na venkově. Šlechta si začala stavět nové paláce a zámky v barokním slohu, který se vyznačoval bohatým zdobením, zlacením a nástěnnými malbami. Kolem zámků vznikají krásné parky. Katolická církev staví barokní kostely a kláštery, které ohromovali velikostí, nádherou a hudbou, aby si v nich prostý člověk připadal jako v jiném světě. móda

7 Jak se žilo na zámku Obrazek2: život na zámku [2]

8 Obrazek3: život na zámku [3]

9 Co si máme zapamatovat! Jan Amos Komenský - největší učenec a biskup českých bratří. Musel opustit zemi. Psal o tom, jak lépe vyučovat děti na školách – je nazýván Učitelem národů. Nejznámější dílo je Orbis pictus (Svět v obrazech). Pomáhal při nápravě školství v mnoha zemích. Zemřel v Naardenu, kde je pochován. Velký úbytek pracovních sil znamenal vydání zákazu stěhování poddaných a zvýšení robotních povinností. Vzpoura Chodů proti útlaku – Jan Sladký Kozina. Šlechta žije v přepychu, převládá němčina – česky se mluví jen na venkově. Rozvíjí se barokní sloh.

10 Použité zdroje: Obrázek1: J. A. Komenský [1] Johan amos comenius. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Obrazek2: život na zámku [2] HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s .r. .o., Všeň, ISBN , str. 53 Obrazek3: život na zámku [3] HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s .r. .o., Všeň, ISBN , str. 53 Klipart Office. Com HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s .r. .o., Všeň, ISBN


Stáhnout ppt "JAN AMOS KOMENSKÝ VY_08_Vla4_68p"

Podobné prezentace


Reklamy Google