Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_05

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_05"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_05
Název materiálu: Spojky Tematická oblast: Německý jazyk 2. ročník Anotace: Prezentace seznamuje žáky se spojovacími výrazy. Přímým pořádkem slov, nepřímým pořádkem slov a s vedlejšími větami. Očekávaný výstup: Žáci užívají spojky a dodržují správný pořádek slov. Klíčová slova: aber, oder, trotzdem, weil, wenn, obwohl, deshalb Metodika: Slouží k prezentaci nového učiva a jeho procvičení. Obor: Cukrář, prodavač, kuchař - číšník Ročník: 2. Autor: Mgr. Věra Hladíková Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Spojky

3 Spojky souřadicí und = a oder = nebo aber = ale sondern = ale, nýbrž
denn = neboť ! po výše uvedených spojkách je slovosled beze změny (podmět a poté přísudek)

4 Slovosled beze změny Ich wohne in Prag und ich studiere in Brno.
Bydlím v Praze a studuji v Brně. Er will seine Schwester besuchen, aber er hat leider keine Zeit. Chce navštívit svou sestru, ale bohužel nemá čas. Ich lerne heute, denn ich habe schlechte Noten. Dnes se učím, neboť mám špatné známky.

5 Vyber vhodnou spojku und aber sondern denn oder
Sie strickt gern, ……..spielt auch oft Klavier. Fährst du nach Österreich ….. bleibst du zu Hause? Der Schüler hat eine Fünf, ……. er lernt gar nicht. Ich kaufen keinen Computer ein, …….ein Handy. Wir wollen den Kuchen backen, ……wir haben kein Mehl.

6 Vyber vhodnou spojku und aber sondern denn oder
Sie strickt gern, und spielt auch oft Klavier. Fährst du nach Österreich oder bleibst du zu Hause? Der Schüler hat eine Fünf, denn er lernt gar nicht. Ich kaufe keinen Computer ein, sondern ein Handy. Wir wollen den Kuchen backen, aber wir haben kein Mehl.

7 Spojky souřadicí deshalb deswegen darum daher trotzdem = přesto
außerdem = kromě toho sonst = jinak proto

8 Spojky se změnou slovosledu
po výše uvedených spojkách je nepřímý pořádek slov ve větě po spojce následuje přísudek a poté podmět Ich mag die Sonne, darum fahre ich zum Meer. Mám rád slunce, proto jedu k moři. Mein Opa hat viele Bücher, trotzdem liest er nicht gern. Můj dědeček má mnoho knih, přesto nečte rád.

9 Vyber vhodnou spojku darum deshalb deswegen trotzdem außerdem sonst
Ich esse zu viel, …………bin ich schlank. Meine Oma reist gern, …….fährt sie zum Meer. Wir laufen Ski gern, ………fahren wir ins Gebirge. Er isst weniger, …………….treibt er Sport. Sie frühstücken jeden Tag, …..haben sie Hunger.

10 Klíč darum deshalb deswegen trotzdem außerdem sonst
Ich esse zu viel, trotzdem bin ich schlank. Meine Oma reist gern, darum fährt sie zum Meer. Wir laufen Ski gern, deshalb fahren wir ins Gebirge. Er isst weniger, außerdem treibt er Sport. Sie frühstücken jeden Tag, sonst haben sie Hunger.

11 Spojky podřadicí uvozují vedlejší věty
po spojkách dochází ke změně slovosledu vedlejší věty jsou oddělené čárkou začíná-li souvětí větou vedlejší, je na začátku věty hlavní přísudek a poté podmět Als sie klein war, war sie sehr schön. Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin.

12 Spojky podřadicí obwohl = ačkoliv als = když dass = že, aby
weil = protože wenn = když Po spojkách podřadicích je časované sloveso vždy až na konci věty, podmět stojí za spojkou

13 Vedlejší věty Po spojkách podřadicích je časované sloveso vždy až na konci věty, podmět stojí za spojkou Ich gehe ins Kino, weil ich Filme mag. Jdu do kina, protože mám rád filmy. Wir sind in der Schule, obwohl wir krank sind. Jsme ve škole, ačkoliv jsme nemocní. Meine Mutter sagt, dass das Gemüse gesund ist. Moje matka říká, že zelenina je zdravá.

14 Vyber vhodnou spojku weil als dass obwohl wenn
Der Student lernt Vokabeln, …..er morgen eine Prüfung hat. Ich denke, ……er klug ist. ……..die Kinder Sport treiben, sind sie oft dick. ……….ich in Dresden war, besuchte ich das Museum. ……..du Geburtstag hast, bekommst du viele Geschenke.

15 Klíč weil als dass obwohl wenn
Der Student lernt Vokabeln, weil er morgen eine Prüfung hat. Ich denke, dass er klug ist. Obwohl die Kinder Sport treiben, sind sie oft dick. Als ich in Dresden war, besuchte ich das Museum. Wenn du Geburtstag hast, bekommst du viele Geschenke.

16 Použitá literatura Rudolf Hoberg, Ursula Hoberg. Duden Deutsche Grammatik. Mannheim: Dudenverlag, ISBN


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_05"

Podobné prezentace


Reklamy Google