Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Topologie sítí Topologií sítě rozumíme způsob zapojení počítačů do počítačové sítě. Rozeznáváme čtyři druhy: Sběrnicová topologie Prstencová topologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Topologie sítí Topologií sítě rozumíme způsob zapojení počítačů do počítačové sítě. Rozeznáváme čtyři druhy: Sběrnicová topologie Prstencová topologie."— Transkript prezentace:

1 Topologie sítí Topologií sítě rozumíme způsob zapojení počítačů do počítačové sítě. Rozeznáváme čtyři druhy: Sběrnicová topologie Prstencová topologie Hvězdicová topologie Stromová (smíšená) topologie

2 Sběrnicová topologie Tato topologie je známa jako nejjednodušší a nejčastější způsob zapojení počítačů do sítě. Skládá se z jediného kabelu nazývaného hlavní kabel (páteř), který v jedné řadě propojuje všechny počítače v síti. Obr. 1

3 Sběrnicová topologie Počítače komunikují tak, že adresují data konkrétnímu počítači a posílají tato data po kabelu ve formě elektrických signálů. Data v síti ve formě elektrických signálů jsou posílána všem počítačům v síti, informaci přijme pouze daný cílový počítač. Protože ve sběrnicové síti může v daném okamžiku data posílat vždy pouze jeden počítač, závisí výkon sítě na počtu počítačů připojených ke sběrnici.

4 Sběrnicová topologie Pokud dojde k porušení kabelu, přeruší se činnost celé sítě. Výhody: Malá spotřeba kabelu. Média nejsou drahá a snadno se s nimi pracuje. Je jednoduchá a spolehlivá. Snadno se rozšiřuje. Nevýhody: Síť se může při velkém provozu zpomalit. Problémy se obtížně izolují. Porušení kabelu může ovlivnit mnoho uživatelů.

5 Kruhová topologie (prstencová)
Kruhová topologie propojuje počítače pomocí kabelu v jediném okruhu. Neexistují žádné zakončené konce. Signál postupuje po smyčce v jednom směru a prochází všemi počítači. Obr. 2

6 Kruhová topologie (prstencová)
Jeden způsob přenosu dat po kruhu se nazývá předávání známky. Známka (token) se posílá z jednoho počítače na druhý, dokud se nedostane do počítače, který má data k odeslání. Vysílající počítač známku pozmění, přiřadí datům elektronickou adresu a pošle ji dál po okruhu.

7 Kruhová topologie (prstencová)
Pokud dojde k porušení kabelu, přeruší se činnost celé sítě. Výhody: Rovnocenný přístup pro všechny počítače. Vyvážený výkon i při velkém počtu uživatelů. Nevýhody: Selhání jednoho počítače může mít dopad na zbytek sítě. Problémy se obtížně izolují. Rekonfigurace sítě přeruší její provoz.

8 Hvězdicová topologie Ve hvězdicové topologii jsou počítače propojeny pomocí kabelových segmentů k centrálnímu prvku sítě, nazývanému rozbočovač (HUB), nebo přepínač (SWITCH). Obr. 3

9 Hvězdicová topologie Rozbočovač (HUB) přenáší signály z vysílacího počítače přes do všech počítačů v síti. Přepínač (SWITCH) přenáší signály z vysílacího počítače pouze do určeného počítače. Tento způsob zapojení je dnes nejpoužívanější. Protože jsou všechny počítače připojeny k centrálnímu bodu, vyžaduje tato topologie při instalaci velké sítě velké množství kabelů.

10 Hvězdicová topologie Pokud v síti selže jeden počítač nebo kabel, pouze tento nefunkční počítač nebude moci posílat nebo přijímat data ze sítě. Zbývající část sítě bude i nadále fungovat normálně. Výhody: Snadná modifikace a přidávání nových počítačů. Centrální monitorování a správa. Selhání jednoho počítače neovlivní zbytek sítě. Nevýhody: Pokud selže centrální prvek (HUB), selže celá síť.

11 Stromová topologie (smíšená)
Tato topologie je kombinací předchozích typů. V Internetu se používá topologie smíšená. To má za následek, že při poruše jednoho počítače prochází signál na určené místo jinou cestou. Obr. 4

12 Stromová topologie (smíšená)
Výhody: Snadná modifikace a přidávání nových počítačů. Centrální monitorování a správa. Selhání jednoho aktivního prvku neovlivní zbytek sítě. Snižuje se potřebné množství kabelů, zvyšuje se obtížnost odposlouchávání síťové komunikace Nevýhody: Pokud selže centrální prvek, selže část sítě.

13 Otázky k opakování Jak se rozdělují sítě podle topologie?
Jaké výhody a nevýhody má sběrnicová topologie? Jaké výhody a nevýhody má kruhová topologie? Jaké výhody a nevýhody má hvězdicová topologie? Jaké výhody a nevýhody má smíšená topologie?

14 Použité zdroje BLÁBOLIL, R. Informační a komunikační technologie. 3. rozšířené vydání. České Budějovice: KOPP, 2011. BLÁBOLIL, Roman. Podpora výuky: „Počítačové sítě“ [online]. 22. listopadu :50. Dostupný z WWW: Použité obrázky: Obr. 1 [cit ] Dostupný pod licencí GNU Free Obr. 2 [cit ] Dostupný pod licencí GNU Free Obr. 3 [cit ] Dostupný pod licencí GNU Free Ostatní obrázky: vlastní


Stáhnout ppt "Topologie sítí Topologií sítě rozumíme způsob zapojení počítačů do počítačové sítě. Rozeznáváme čtyři druhy: Sběrnicová topologie Prstencová topologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google