Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dohodovací řízení 2011 Akutní péče 100% úhrady roku 2009 včetně center a MNP (návrh SZP a AČMN) nebo 95% úhrady roku 2009 se zohledněním center a MNP (návrh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dohodovací řízení 2011 Akutní péče 100% úhrady roku 2009 včetně center a MNP (návrh SZP a AČMN) nebo 95% úhrady roku 2009 se zohledněním center a MNP (návrh."— Transkript prezentace:

1 Dohodovací řízení 2011 Akutní péče 100% úhrady roku 2009 včetně center a MNP (návrh SZP a AČMN) nebo 95% úhrady roku 2009 se zohledněním center a MNP (návrh SZP) nebo Vícesložková úhrada (centra, MNP, balíčky, DRG alfa, ambulance) (návrh ANČR a VZP) Dohoda byla téměř dosažena, proti AČMN a částečně i SZP

2 Dohodovací řízení 2011 Následná péče 100% úhrady roku 2009 (návrh VZP, SZP a ANČR) Dohoda byla téměř dosažena, proti AČMN

3 Dohodovací řízení 2011 Obecné předpoklady Výběr pojistného ve výši 100% roku 2009 Rezervy na účtech zdravotních pojišťoven Prodloužení platnosti „Janotova balíčku“ (regulace preskripce – limit 98%, nákupní ceny ZULP)

4 Dohodovací řízení 2011 Zásadní problémy 1) Malé nemocnice - paušál, event. DRG ale s jednou základní sazbou 2) Velké nemocnice – vícesložková úhrada (spec. centra, balíčky) 3) Přesun financí do velkých center na úkor základní péče 4) Úhrada ostatních nákladů (personál, léky, materiál, diagnostika) 5) Pro ZP je vícesložkový způsob úhrady příliš složitý (termíny)

5 Úhradová vyhláška 2011 Základní parametry (1.verze) Akutní péče Paušální způsob úhrady ve výši 95% roku 2009 (240 mil. Kč) (98% hospitalizací, 100% CM, 98% bodů v amb. péči, 98% URČ) Zohlednění mimořádně nákladné péče Navíc - bonifikace ÚPS (10 mil. Kč), 200 Kč/vyšetření - příspěvek na sestry (40 mil. Kč), 30.000 Kč/sestra

6 Úhradová vyhláška 2011 Základní parametry (1.verze) Následná péče Úhrada ve výši 90% hodnoty ošetřovacího dne v roce 2009 (závisí na kategorii pacienta a konkrétní zdravotní pojišťovně) Regulace preskripce Limit ve výši 98% roku 2009, sankce 40% z překročení Na každou odbornost limit – desítky limitů (neřiditelné) Absolutní částka – počet pacientů není zohledněn

7 Úhradová vyhláška 2011 Základní parametry (po připomínkách) Akutní péče Paušální způsob úhrady ve výši 98% roku 2009 (100 mil. Kč) (94% hospitalizací, 95% bodů v ambulantní péči) Navíc - specializovaná centra (limit nestanoven – ZP ?) - mimořádně nákladná péče (1 mil. Kč) - soudní pitvy (10 mil. Kč), dříve dotace MZ ČR - bonifikace ÚPS (10 mil. Kč), 200 Kč/vyšetření - příspěvek na sestry (40 mil. Kč), 30.000 Kč/sestra

8 Úhradová vyhláška 2011 Základní parametry (po připomínkách) Následná péče Úhrada ve výši 98% hodnoty ošetřovacího dne v roce 2009 (závisí na kategorii pacienta a konkrétní zdravotní pojišťovně) Regulace preskripce Limit ve výši 98% roku 2009, sankce 40% z překročení Na každou odbornost limit – desítky limitů (neřiditelné) Absolutní částka – počet pacientů není zohledněn

9 Úhradová vyhláška 2011 Základní parametry (po připomínkách) Ostatní segmenty Návrat k hodnotě bodu z roku 2010, u komplementu navýšení degresní sazby Změkčení regulací na preskripci a vyžádanou péči na úroveň roku 2010 U obou regulací je zohledněn dokonce počet ošetřených pacientů Celou tíži úspor tedy nese segment ústavní péče

10 Úhradová vyhláška 2011 Nedořešené problémy Paušál nezohledňuje přesun pojištěnců mezi ZP a změny kmene (nárůst není zohlednění ale při poklesu produkce je úhrada krácena) Paušál nezohledňuje omezení péče v okolních zdr. zařízeních (úspora při zachování paušálu, odchod personálu) Bude prodloužena platnost „Janotova balíčku“ ? (limit na preskripci, nákupní ceny ZULP) Bude navýšena hodnota regulačního poplatku na 100 Kč ?

11 Úhradová vyhláška 2011 Nedořešené problémy Specializovaná centra I. - jsou vyjmuta z paušálu, ale výše úhrady není stanovena - nárůst mezi roky 2009 a 2010 byl cca 100 mil. Kč - problém nových léků a nových pacientů (RS, revmatologie) - návrh ANČR – pacienti léčení k 31.12.2010 a noví po schválení RL - limity a způsob úhrady budou záviset na konkrétní ZP

12 Úhradová vyhláška 2011 Nedořešené problémy Specializovaná centra II. - pokud bude paušál, je odpovědnost přenesena na nemocnice - úhrada pokrývá jen vlastní LP (vyjmenované ATC skupiny) - ostatní LP, materiál, diagnostiku, personál a OD není hrazen - financování je velmi nákladné a pro nemocnici velmi nevýhodné - mají se provozovat na úkor základní péče či platu personálu ? - budeme na to při stávají výši úhrad a rychlosti pokroku mít ???

13 Úhradová vyhláška 2011 Závěry Léčba se bude přesouvat z ústavní do ambulantní a jednodenní péče Velké nemocnice budou přednostně poskytovat spec. péči Péče základní bude předávána do zařízení nižšího typu Na plánované a odkladné operace se prodlouží čekací doba (TEP) Ambulance i komplement v nemocnicích budou mít sníženou úhradu Pacienti budou odesíláni k ambulantním specialistům (i preskripce) Komplement bude ve zvýšené míře prováděn mimo nemocnice Porostou čekací doby, budou se více používat generika. Není prostor na úhradu nových léků, materiálů a technologií (kardiovertery, stentové chlopně, operační roboty, PVP atd.)

14 Jak dál v roce 2011 ? Reálná úhrada bude nižší, než v roce 2010, náklady porostou Struktura nákladů ve velké nemocnici je zhruba následující 40% platy, 20% fixní náklady, 40% variabilní náklady Pokud se sníží platy, personál odejde Na energiích a odpisech se už moc ušetřit nedá (VŘ) Lze ušetřit jen omezením kvality nebo kvantity péče

15 Jak dál v roce 2011 ? To ale určitě nikdo nechceme, proto každý další zdroj příjmů bude vítán. Komerční pojištění asi hned tak nebude, jedinou možností je tedy nadstandard

16 Jak dál v roce 2011 ? Standard x nadstandard I. Definice je poměrně vágní, navíc si i částečně protiřečí prostředky v.z.p. musí být účelně vynakládány ale postupy musí být v souladu s posledním dosaženým poznáním

17 Jak dál v roce 2011 ? Standard x nadstandard II. Odborné společnosti nám nepomohou. Vyčleněno bude jen minimum výkonů. Naopak bude tlak na úhradu dalších novinek. Každá nemocnice bude tedy muset rozhodnout sama. Každý lékař tedy bude muset rozhodnout sám. Každý pacient tedy bude muset zjišťovat sám. TEP, PVP, čočky, …


Stáhnout ppt "Dohodovací řízení 2011 Akutní péče 100% úhrady roku 2009 včetně center a MNP (návrh SZP a AČMN) nebo 95% úhrady roku 2009 se zohledněním center a MNP (návrh."

Podobné prezentace


Reklamy Google