Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Škola podporující zdraví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Škola podporující zdraví"— Transkript prezentace:

1 Projekt Škola podporující zdraví

2 Osnova Co je projekt Zdravá škola? Proč je pro školy výhodný?
Příklady táhnou. Proč by se měla zapojit Vaše škola?

3 Co je projekt Zdravá škola?
Škola podporující zdraví - globální aktivita Světové zdravotnické organizace (WHO), odborné agentury OSN v ČR podpořen usnesením vlády ČR z října 2001 od roku 2006 se důraz přesouvá z celostátní úroveň na regionální možnost zapojení pro MŠ, ZŠ a SŠ

4 Co je projekt Zdravá škola?
Cílem je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.

5 Co je projekt Zdravá škola?
Posláním programu ŠPZ je dosáhnout, aby každé dítě v ČR mělo možnost být vzděláváno ve škole, která veškerou svou činností zdraví podporuje. Tři pilíře pro ZŠ Pohoda prostředí Zdravé učení Otevřené partnerství

6 Co je projekt Zdravá škola?
Současná podoba projektu Zdravá škola se opírá o tři pilíře a devět zásad. 1. pilíř - Pohoda prostředí zdravé životní prostředí rozumné mezilidské vztahy vstřícná organizace

7 3. pilíř - Otevřené partnerství
2. pilíř - Zdravé učení náročná, ale rozumná výuka nenásilné zapojení žáků důraz na aktivní přístup motivující hodnocení 3. pilíř - Otevřené partnerství začlenění školy do života městské části partnerské vztahy s rodiči

8

9 Co je projekt Zdravá mateřská škola?
Tři pilíře pro MŠ Pohoda prostředí Zdravé učení a formální kurikulum podporující zdraví v MŠ Otevřené partnerství

10 Co je projekt Zdravá mateřská škola?
1. pilíř - Pohoda prostředí podpora pedagoga věkově smíšené třídy spontánní hra podnětné prostředí kolektivní aktivity ……..

11

12 Proč je projekt výhodný?
certifikace je jasným signálem pro rodiče, sponzory a další partnery nejde o převratné změny ve fungování školy, ale spíše o zdůraznění určitých činností bude škole sloužit jako dobrý nástroj k řízení její činnosti pozornost hromadně sdělovacích prostředků

13 Srovnání východisek „Zdravé školy“ s koncepcí RVPZV
oba dokumenty směřují ke stejným cílům, ale každý se vyznačuje specifickou edukační strategií v projektu „Zdravá škola“ je zdraví ve své fyzické, psychické a sociální dimenzi deklarováno jako hlavní a dominantní cíl. To se promítá ve výchovných i vzdělávacích aspektech celého projektu, přičemž výchovné zřetele zde mají prioritu. RVP ZV je programem komplexnějším a ucelenějším

14 Proč by se měly zapojit i školy zřizované naší MČ?
Městská část PRAHY 13 klade důraz na Agendu 21 – podniká kroky k naplnění kriterií pro kategorii C Zapojení MČ do Národní sítě Zdravých měst Možnost získání grantů

15 Jak se připravit na vstup do sítě ŠPZ
prostudovat metodiky podání předběžné přihlášky školy garantovi projektu, Státnímu zdravotnímu ústavu: dopis 1-2 strany A4 příprava projektu konzultace s garantem ve škole a kulatý stůl uzavření smlouvy školy a SZÚ a vydání osvědčení

16

17 tel.: +420 267 082 546, e-mail: frohlichova @szu.cz
kontakty MŠ Ing. Linda Fröhlichová tel.: , ZŠ Mgr. Marcela Krunclová tel.: ,

18 Informační zdroje Internetové zdroje: http://www.program-spz.cz
Knižní zdroje: HAVLÍNOVÁ, M., VENCÁLKOVÁ, E., HAVLOVÁ, J., LACINOVÁ, I., PETRASOVÁ, N., SEDLÁČKOVÁ, H., SYSLOVÁ, Z., ŠPRACHTOVÁ, L. a kol.: Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha : Portál, ISBN HAVLÍNOVÁ, M., KOPŘIVA, P., MAYER, I., VILDOVÁ, Z. a kol.: Program podpory zdraví ve škole. Praha, Portál, ISBN

19 Děkuji za pozornost RNDr. Marcela Plesníková FZŠ Mezi Školami 2322


Stáhnout ppt "Projekt Škola podporující zdraví"

Podobné prezentace


Reklamy Google