Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předpis SŽDC D3 Účinnost od 1.7.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předpis SŽDC D3 Účinnost od 1.7.2013."— Transkript prezentace:

1 Předpis SŽDC D3 Účinnost od

2 Nový předpis nahrazuje předpis
SŽDC (ČD) D3 Předpis SŽDC D3 je vydán ve formátu A4 ve společných deskách s předpisem SŽDC D1. 2

3 Důvody vydání jsou především:
organizační změny u provozovatele dráhy; zjednodušení předpisu; zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a předcházení vzniku mimořádných událostí; potřeby zaměstnanců podílejících se na organizování a provozování drážní dopravy; požadavky na vysvětlení některých méně srozumitelných ustanovení stávajících předpisu SŽDC (ČD) D3. SŽDC D3 3

4 Nejdůležitější změny proti stávajícímu předpisu
V této prezentaci samozřejmě nemohou být popsány veškeré změny v předpise, jsou zde jen ty nejdůležitější. Pro výkon dopravní služby je rozhodující ustanovení předpisu SŽDC D3. SŽDC D3 4

5 Nejdůležitější změny proti stávajícímu předpisu
Rozsah znalostí předpisu je stanoven pouze pro zaměstnance SŽDC; pro dopravce pouze jako celek. Dopravce si proto musí svým vlastním opatřením stanovit pro jednotlivá pracovní zařazení rozsah znalosti tak, aby veškerá předpisem požadovaná ustanovení dodržoval. Předpis již neobsahuje část, týkající se organizování drážní dopravy bez dirigování. Základní rychlost na tratích D3 je snížena na 60 km/h. Na tratích, kde již je povolena rychlost vyšší (do 90 km/h), je možno tuto rychlost ponechat. Důvodem je změněný §23, odst. 1 Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. SŽDC D3 5

6 Nejdůležitější změny proti stávajícímu předpisu
V základních pojmech jsou definice některých pojmů změněny, resp. upřesněny (např. „zajištěná výhybka“). Dále je zde nově definován pojem „mimořádný vlak“. Předpis umožňuje dirigujícímu dispečerovi vydávat příkazy pro zabezpečení návratu souprav hlavních klíčů (popř. pro jejich doručení do konkrétní dopravny). Předpisem je stanoveno, že minimální vybavení dopravny D3 v případě, že tam není telefon, stanoví PND3. Nebude‑li však v dopravně D3 seznam vlaků pro staniční zaměstnance, musí PND3 stanovit, jakým způsobem se strojvedoucí dozví o časech příjezdu a odjezdu a o vjezdových (odjezdových) kolejích těch pravidelných vlaků, jejichž TJŘ nemá obsažen ve svém SJŘ. SŽDC D3 6

7 Nejdůležitější změny proti stávajícímu předpisu
Předpisem je stanoven způsob zápisu souhlasu k jízdě do telefonního zápisníku D3 v případě, že je jízda vlaku dovolena do km na širé trati a zpět nebo do dopravny, kde není nařízena ohlašovací povinnost a zpět. Předpis připouští, že v odůvodněných případech mohou být i v TJŘ mimořádného vlaku uvedeny vjezdové koleje, pořadí vjezdů a dopravny D3, kde dochází ke křižování (dostižení) vlaků. V takovém případě dirigující dispečer strojvedoucího mimořádného vlaku již o těchto skutečnostech nezpravuje a o jízdě mimořádného vlaku zpraví pouze strojvedoucí pravidelných vlaků. SŽDC D3 7

8 Nejdůležitější změny proti stávajícímu předpisu
Předpis jednoznačně stanoví, jak ohlašuje dirigující dispečer výpravčímu přilehlé stanice příjezd vlaku do sousední dopravny D3 a jak se postupuje v případě, že v této dopravně D3 nemá strojvedoucí nařízenou ohlašovací povinnost. V TJŘ i NJŘ jsou nově označeny dopravny D3, ve kterých má strojvedoucí nařízenou ohlašovací povinnost (značkou ). Dopravny D3, ve kterých tuto povinnost nemá, označeny nejsou. Předpis stanoví, jak postupovat v případě, že je vlak tak opožděn (popř. jede s náskokem), že se s vlakem uvedeným ve sloupci Stihne vlak TJŘ vůbec nesetká. Předpis nově stanoví, jak se postupuje v případě změn v dostižení vlaků. SŽDC D3 8

9 Nejdůležitější změny proti stávajícímu předpisu
Nově je dovoleno TJŘ určit v některé dny jinou vjezdovou (odjezdovou) kolej než v ostatní dny. Předpis stanoví, že v dopravnách D3 jsou zásadně současné vjezdy dovoleny. Pouze v odůvodněných případech je možno současné vjezdy zakázat a určovat v TJŘ pořadí vjezdů. Dovolení současných vjezdů je způsob organizování drážní dopravy v příslušné dopravně D3. V žádném případě to neznamená, že tento způsob organizování je nutno zakázat tam, kde k současným vjezdům nemůže docházet (např. v koncových dopravnách D3). V dopravně D3, ve které nejsou současné vjezdy zakázány, si strojvedoucí všech vlaků (PMD) vždy zajišťují pro svůj vlak (PMD) přestavení výhybek do správné polohy při vjezdu na určenou kolej a při odjezdu z určené koleje. SŽDC D3 9

10 Nejdůležitější změny proti stávajícímu předpisu
V předpise je nově stanoveno, jak v dopravně D3, do které jsou na jednom zhlaví zaústěny dvě traťové koleje a nejsou v ní zakázány současné vjezdy, postupovat v případě, že se jízdní cesty z obou traťových kolejí stýkají. Předpis umožňuje v odůvodněných případech zprostředkování pokynu k vjezdu vlaku druhého do dopravny D3 dirigujícím dispečerem. Jde o zapracování stávající výjimky z předpisu SŽDC (ČD) D3 pro dopravnu D3 Špičák přímo do předpisu. SŽDC D3 10

11 Nejdůležitější změny proti stávajícímu předpisu
Předpis nově umožňuje dovolit i mimořádný současný vjezd na stejnou kolej. O mimořádném vjezdu na kolej obsazenou vozidly není nutno strojvedoucího zpravit v sousední dopravně, ale již v poslední dopravně D3, ve které má strojvedoucí nařízenou ohlašovací povinnost (resp. v dirigující nebo přilehlé stanici). Stejným způsobem předpis dovoluje zpravit strojvedoucího o mimořádném vjezdu na obsazenou kolej v dirigující nebo přilehlé stanici. Předpis stanoví, že při vjezdu na manipulační kolej se neprovádí zpravení strojvedoucího o vjezdu na kolej obsazenou vozidly. Předpis upřesňuje povinnosti strojvedoucího při obsluze nákladišť a vleček, odbočujících ze širé trati. SŽDC D3 11

12 Nejdůležitější změny proti stávajícímu předpisu
Předpis nově stanovuje podmínky pro posun na vlečce, odbočující z dopravny D3. Předpis umožňuje jízdu dlouhých vlaků i v případě, že nejsou v PND3 dovoleny (ale nejsou ani zakázány), a to po projednání s přednostou dirigující stanice. Strojvedoucí smí požádat o svolení k posunu za odjíždějícím vlakem, jakmile tento vlak uvolní odjezdové zhlaví. Bude‑li posun ukončen na jiné koleji, než na které byl zahájen, a/nebo budou‑li po ukončení posunu obsazeny jiné dopravní koleje než před jeho zahájením, musí strojvedoucí současně s hlášením o ukončení posunu oznámit dirigujícímu dispečerovi, na které koleji byl posun ukončen, popř. i které dopravní koleje zůstaly obsazené nebo byly uvolněny. SŽDC D3 12

13 Nejdůležitější změny proti stávajícímu předpisu
V předpise jsou nově stanoveny podmínky pro posun za označník v dirigující a přilehlé stanici směrem na trať D3. Předpis stanoví, co musí strojvedoucí oznámit dirigujícímu dispečerovi při žádosti o PMD. Předpisem je stanoveno, že svolením k odjezdu PMD z dopravny D3 je sepsání písemného rozkazu. Při nemožném dorozumění s dirigujícím dispečerem je zakázána jízda vlaků, PMD i posun v dopravnách D3! Výjimkou je jízda vlaku z dopravny D3 do sousedící přilehlé stanice. SŽDC D3 13

14 Odbor základního řízení provozu, oddělení předpisů
Zpracoval: Josef Balek, Odbor základního řízení provozu, oddělení předpisů © SŽDC 2013 SŽDC D3 14


Stáhnout ppt "Předpis SŽDC D3 Účinnost od 1.7.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google