Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 Marek Poustka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 Marek Poustka"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 Marek Poustka poustka@gmail.com

2 Výprava vlaku

3 Každý dopravce musí svým předpisem stanovit postup pro doprovod vlaku před uvedením vlaku do pohybu, aby byla zachována bezpečnost při provozování drážní dopravy i členů doprovodu vlaku.

4 Každý výpravčí může vypravit vlak:
Hlavním návěstidlem (pokud se nejedná o návěstidlo skupinové) Návěstí odjezd (výpravkou) Písemným rozkazem Ústně Telekomunikačním zařízením

5 Pokud strojvedoucí vlaku nevidí na hlavní návěstidlo,
může uvést vlak do pohybu jen, pokud zjistil, že hlavní návěstidlo dovoluje jízdu: z návěstního opakovače, samostatné předvěsti, z předchozího návěstidla V ostatních případech pouze se svolením výpravčího.

6 POZOR Pokud vlak: -změnil směr jízdy,
-byl na kolej přistaven jako posun, -před původní vlak byla přidána další vozidla a mezi čelem vlaku a hl. návěstidlem je výhybka nebo PZZ může uvést vlak do pohybu: pokud VZ informuje,že je dovolován hl.návěstidlem odjezd (žlutá,zelená,mezikruží) na pokyn daným výpravčím (výpravka,RDST…) Na pokyn výpravčího musí čekat i když návěstidlo dovoluje jízdu,ale není kód VZ

7 Bezpečnost cestujících!
Mohla-li však být odjezdem vlaku ohrožena bezpečnost cestujících u jiného vlaku (stojícího na vzdálenější koleji) a jeho strojvedoucí ani výpravčí strojvedoucímu neoznámil, že je jejich bezpečnost zajištěna, musí strojvedoucí vyčkat s odjezdem do odjezdu vlaku, u něhož by mohla být ohrožena bezpečnost cestujících, a do odchodu cestujících, jejichž bezpečnost by mohla být ohrožena, z kolejiště; Tam kde vypravuje vlaky výpravčí návěstí odjezd – stále odpovídá výpravčí za to, že vypraví nejprve vlak ze vzdálenější koleje a pak až vlak na koleji bližší. Případně zajistí výpravčí bezpečnost!

8 Návěst ODJEZD může dát výpravčí i v případě, že vlak je vypravován hlavním návěstidlem, ale je to účelné pro plynulost dopravy (projíždějící vlak vjížděl na návěst Výstraha, PN apod. a strojvedoucí nevidí na hlavní - cestové,odjezdové - návěstidlo)

9 Odjezd / průjezd vlaku na RPN je možný pouze, pokud výpravčí vypravil vlak návěstí odjezd (výpravkou, tel,zařízením, písemným rozkazem, ústně)

10 Výpravčí může rozkaz k odjezdu odvolat a tím zakázat odjezd vlaku.
Například strojvedoucí po rozkazu k odjezdu oznámí, že má poruchu HV apod. Písemný rozkaz k odjezdu lze odvolat pouze písemným rozkazem.

11 Mimořádné zastavení vlaku (čl
Mimořádné zastavení vlaku (čl.3074) se může nově nařídit i jen telekomunikačním zařízením. Výpravčí odpovídá za to, že hovor je nahráván. Pokud není, musí se vlak o mimořádném zastavení zpravit jiným způsobem. (písemným rozkazem, zastavením u hlavního návěstidla apod.) O mimořádném zastavení/projíždění na nákladištích zpravuje strojvedoucího dopravce.

12 Mimořádné zastavení/projíždění v zastávkách (3076)
Soupravový, nákladní, lokomotivní nebo služební vlak, jedoucí pod číslem vlaku s přepravou cestujících, se o projíždění zastávek nezpravuje a pravidelné pobyty ve stanicích se považují za pobyty z dopravních důvodů Soupravový vlak musí být ale zpraven o změně druhu vlaku!!! (Z … do … jedete jako soupravový vlak!)

13 Výprava a proces odjezdu

14 Výprava vlaku Pokud vypravuje vlak výpravčí návěstí odjezd, může dát návěst odjezd i když ještě není ukončen nástup a výstup cestujících apod. Obsluha vlaku již s výpravčím v rámci výpravy vlaku nijak nekooperuje, vše zprostředkovává strojvedoucí.

15 Po výpravě vlaku a před jeho uvedením do pohybu musí být proveden dopravcem
„Proces odjezdu“ Proces odjezdu se NOVĚ provádí i pokud vlak zastaví na zastávce a nejsou centrálně zavírané dveře, nebo dojde k jejich odjištění

16 Povinnosti před odjezdem vlaku (čl.228)
Vedoucí obsluhy vlaku se přesvědčí, zda jsou členové obsluhy vlaku v plném počtu a jsou schopni výkonu služby. Připravenost celé obsluhy vlaku před odjezdem vlaku ohlásí strojvedoucímu.

17 Návěsti při odjezdu vlaku (čl.236-239)

18 Návěsti při odjezdu vlaku (čl.236-239)

19 Návěsti při odjezdu vlaku (čl.236-239)
Navěsti pro odjezd vlaku se nemusí dávat, pokud je možné dát návěst´ústně, nebo vnitřním komunikačním systémem soupravy. Návěst Souhlas k odjezdu se dává tak dlouho, dokud strojvedoucí nepotvrdí její převzetí, nebo se podle ní nezačne chovat.

20 Návěsti při odjezdu vlaku (čl.236-239)
Návěst „Výzva k pohotovosti“ dává strojvedoucí vlaku nejdříve v čase pravidelného odjezdu. Obsluha vlaku může návěst „Výzva k pohotovosti“ opakovat.

21 Souhlas k odjezdu v oblouku (čl.260)
Pokud je dávána návěst souhlas k odjezdu na vnější straně oblouku: - strojvedoucí potvrdí převzetí návěsti „Souhlas k odjezdu“ - čeká 5 vteřin - uzavře centrálně zav.dveře (pokud má) - rozjede vlak

22 Používání zpětných zrcátek (čl.262)
při návěstním styku pro odjezd vlaku je dovoleno, pokud je dodržen předpis SŽDC (za návěsti odpovídá ten kdo je dal i ten kdo je převzal) Těsně před rozjezdem vlaku strojvedoucí zkontroluje pohledem situaci na nástupišti. (tam kam může dohlédnout) Pokud nemá zrcátka/kamerový systém – musí pohledem z okna. Tato kontrola se neprovádí u vozidel s obtížným bočním výhledem (Pendolino)

23 Vlak bez obsluhy vlaku (čl.217)
Pokud vlak nemá centrálně uzavíratelné dveře a je třeba s ním jet bez vlakové čety, je to možné (do koncové stanice apod.) Zaměstnanec určený základní přepravní dokumentací, nebo vl.četa od jiného vlaku (rozhodnutí dispečera osobní dopravy) zavře dveře daného vlaku a strojvedoucímu oznámí: „Dveře všech vozidel vlaku jsou uzavřeny. Poustka“ Strojvedoucí potvrdí hlášení: „Dveře všech vozidel vlaku jsou uzavřeny. Rozuměl Dvořák“ Strojvedoucí následně provede odjezd vlaku.

24 Písemné rozkazy

25 Písemné rozkazy Vlaková četa může sepisovat písemné rozkazy pro strojvedoucího, pokud je to dáno předpisem ČD D2. Vlaková četa zapisuje příkazy do rozkazu Pv. Rozkazy Pv na vyžádání dá strojvedoucí.

26 Písemné rozkazy (čl.345) Obsluha vlaku sepisuje pouze část 8 rozkazu Pv. Části 1 až 7 se proškrtnou Proškrtne se: „ŽST – číslo fonogramu“ „Převzal (příjmení, prac.zařazení) Do rubriky Příjmení výpravčího: Zapíše zaměstnanec ČITELNĚ své příjmení, pracovní zařazení a podepíše se!

27 Centrální napájení vlaku (topení)
na sřídavé trakční soustavě 25kV se použije topení 3kV pokud je třeba použít 1,5kV a tot není uvedeno v záhlaví příslušného TJŘ, nařídí dispečer osobní dopravy dát tuto informaci do vlakové dokumentace (POP) pokud tato informace vygenerovat POPem nelze, pak zapíše obsluha vlaku do rozkazu Pv – část 8 text: „Napájejte centrální napájení vlaku napětím 1,5 kV“

28 Posun dle ČD D2

29 POSUN (č.71,72) Posun bez posunové čety je vždy:
Jízda HV od vlaku/na vlak formou posunu Objíždění souprav vlaku a to i v případě, že je k dispozici posunová četa Posun se soupravou vlaku provádí posunovač, pokud není k dispozici, pak vlaková četa. Při vlakové četě, je vedoucím posunové čety vedoucí obsluhy vlaku.

30 Zajišťovací prostředky proti ujetí (čl.74)
musí být v ŽST. v dostatečném množství, jsou označeny názvem dopravce. Každý dopravce má svoje prostředky.

31 Odstavení soupravy při posunu
Pomocí odvětrání hlavního potrubí na max. 30 minut Nejméně 2 vozidla (jedno nelze)

32 Mimořádnosti (pokud není k dispozici posunová četa)
Dle ČD D2 příloha 3

33

34

35

36 Sestavení vlaku Dle ČD D2

37 Vozy lehké stavby (čl.113) Řadí se za vozy normální stavby
Nesmí mít více než 65t Musí mít zapnutou a správně účinkující brzdu Hmotnost jednoho dopravovaného HV vozidla nesmí být větší než 80t. Před vozidly normální stavby mohou být řazeny max. 3 vozy lehké stavby.

38 Vozy lehké stavby Při zařazení vozů lehké stavby je tato informace uvedena ve vl.dokumentaci z POPu. Pokud POP není/nelze použít, zpraví se strojvedoucí rozkazem Pv: Strojvedoucímu vedoucího HV: „V celé trati nepřekročte tažnou sílu 160 kN“ ; strojvedoucímu postrkového hnacího vozidla „V celé trati nepřekročte tažnou sílu 100 kN“ ; strojvedoucímu vloženého hnacího vozidla: "V celé trati nepřekročte tažnou sílu 200 kN"

39 Doprava náběžníků je v max.počtu 12 náprav
Náběžník (čl. 114) Doprava náběžníků je v max.počtu 12 náprav

40 Postrk Vlaková dokumentace z POPu se doručí na vedoucí HV
Opis vl.dokumentace z POPu na postrk Pokud nelze vydat vl.dokumentace POPem pak vedoucí obsluhy vlaku sepíše rozkaz Pv: „Ze Zdic do Hořovic pojedete se zavěšeným postrkem“ „Ze Zdic do Hořovic pojedete jako nezavěšený postrk vlaku 9856.“

41 Vozidla přechodnosti „3“
Informace se vygeneruje POPem do vlakové dokumentace a předá se strojvedoucímu Pokud nelze POPem, vedoucí obsluhy vlaku sepíše rozkaz Pv: „Ve vlaku je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti 3“

42 Překlenutí záchranné brzdy

43 Překlenutí záchranné brzdy (čl.283)
Strojvedoucí upozorní vl.rozhlasem: „POZOR, byla použita záchranná brzda, vlak zastaví na nejbližším vhodném místě.“ Vlaková četa musí podle ukazatelů ve vozech zjistit, kde ke stržení záchranné brzdy došlo a důvod. Obsluha vlaku neprodleně informuje strojvedoucího.

44 T E S T

45 Vyhodnocení testu

46 Vyhodnocení testu: 28 – b 29 – c 30 – b

47 Marek Poustka 724 10 93 07 603 85 13 11 poustka@gmail.com
Děkuji za pozornost Marek Poustka

48 V Z O R


Stáhnout ppt "ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 Marek Poustka"

Podobné prezentace


Reklamy Google