Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP"— Transkript prezentace:

1 STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP
2014/2015

2 OBSAH 1 UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY…………………………….. 3 2
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM……………………………………………………… 4 2.1 1. ročník bakalářského studia………………………………………………… 2.2 2. ročník bakalářského studia……………………………………………….. 2.3 3. ročník bakalářského studia……………………………………………….. 5 2.3.1 Ukončení bakalářského studia………………………………………………. 2.3.2 Prodloužení studia………………………………………………………………… 2.4 4. ročník bakalářského studia……………………………………………….. 6 2.5 5. ročník bakalářského studia………………………………………………… NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM…………………………………. 7 3.1 1. ročník navazujícího magisterského studia……………………...... 3.2 2. ročník navazujícího magisterského studia…………………………. 3.2.1 Ukončení navazujícího magisterského studia……………………….. 8 3.2.2 3.3 3. ročník navazujícího magisterského studia…………………………. 9 3.4 4. ročník navazujícího magisterského studia…………………………. MAGISTERSKÉ STUDIUM PSYCHOLOGIE…………………………….. 10

3 1. UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY
1. Nesplnění níže uvedených studijních povinností ve stanoveném termínu je důvodem k ukončení studia podle § 56, odst. 1b, zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. 2. Zkoušky, zápočty a kolokvia složené po termínu nebudou pro akademický rok 2014/2015 započítány. (Databáze STAG bude pro veškeré vkládání výsledků za akademický rok 2014/2015 uzavřena dne v 15 hod.) V Olomouci dne PhDr. Klára Seitlová, Ph.D. Proděkanka pro studijní záležitosti FF UP

4 2.1 1. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
2. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA K tomu, aby student řádně ukončil 1. ročník studia a mohl v roce 2015/2016 postoupit do 2. ročníku, musí v průběhu akademického roku 2014/2015 získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C. U některých oborů je postup do druhého ročníku podmíněn vykonáním souborné postupové zkoušky (SPZ). Doporučujeme však 60 kreditů (vzhledem k povinnosti získat za studium 180 kreditů). ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA K tomu, aby student řádně ukončil 2. ročník studia a mohl v roce 2015/2016 postoupit do 3. ročníku, musí: V průběhu akademického roku 2014/2015 získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80. Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

5 2.3 3. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Požadovaný zápisový list je možné zaslat oskenovaný – řádně podepsaný – na své studijní referentce nebo vhodit do schránek na studijním oddělení i mimo úřední hodiny. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Tímto ročníkem končí standardní doba studia. Studenti v tomto roce své studium ukončují anebo prodlužují studium do 4. ročníku. UKONČENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou (bakalářskou) zkoušku (SZZk), případně obhajovat bakalářskou práci, musí si v rámci předzápisu zapsat v zimním či v letním semestru VŠECHNY předměty SZZk. V termínech stanovených harmonogramem si pak zkontrolovat splnění všech studijním plánem stanovených požadavků, tj. 180 kreditů u jednooborového i dvouoborového studia: Získat kredity za všechny povinné předměty (typu A). Získat předepsaný kreditový limit za povinně volitelné předměty (typu B) Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty. Za předměty typu A, B a C musí získat celkem minimálně 180 kreditů. PRODLOUŽENÍ STUDIA K tomu, aby student řádně ukončil 3. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok musí: V průběhu akademického roku 2014/2015 získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80.

6 2.4 4. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Tímto ročníkem končí standardní doba studia + 1 rok. Studenti v tomto roce: ukončují studium (viz ) prodlužují studium do 5. ročníku, jedná se o zpoplatněné studium v nadstandardní době (viz ) Pokud studentovi do ukončení všech studijních povinností chybělo v akademickém roce 2014/2015 již jen méně než 40 kreditů, musí si k tomu, aby ukončil 4. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok: Řádně zapsat v akademickém roce 2014/2015 všechny zbývající předměty. Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (NADSTANDARDNÍ DOBA STUDIA – PLATBA POPLATKŮ!) Studenti v tomto roce ukončují studium. Podmínky ukončení viz Student je povinen vykonat SZZk nejpozději do konce 6. roku bakalářského studia.

7 3. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA K tomu, aby student řádně ukončil 1. ročník studia a mohl v roce 2015/2016 postoupit do 2. ročníku, musí v průběhu akademického roku 2014/2015 získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C. Doporučujeme však 60 kreditů (vzhledem k povinnosti získat za studium 120 kreditů). ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA Tímto ročníkem končí standardní doba studia. Studenti v tomto roce: ukončují studium (3.2.1) prodlužují studium do 3. ročníku (3.2.2)

8 3.2.1 UKONČENÍ NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZk), případně obhajovat diplomovou práci, musí si v rámci předzápisu zapsat v zimním či v letním semestru VŠECHNY předměty SZZk. V termínech stanovených harmonogramem si pak zkontrolovat splnění všech studijním plánem stanovených požadavků, tj. 120 kreditů u jednooborového i dvouoborového studia: Získat kredity za všechny povinné předměty (typu A). Získat předepsaný kreditový limit za povinně volitelné předměty (typu B) Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty. Za předměty typu A, B a C musí získat celkem minimálně 120 kreditů. PRODLOUŽENÍ STUDIA K tomu, aby student řádně ukončil 2. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok, musí: V průběhu akademického roku 2014/2015 získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80. Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

9 3.3 3. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
Tímto ročníkem končí standardní doba studia + 1 rok. Studenti v tomto roce: ukončují studium (viz 3.2.1) prodlužují studium do 4. ročníku, jedná se o zpoplatněné studium v nadstandardní době (viz ) Pokud studentovi do ukončení všech studijních povinností chybělo již jen méně než 40 kreditů, musí si k tomu, aby ukončil 3. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok: Řádně zapsat v akademickém roce 2014/2015 všechny zbývající předměty Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA (NADSTANDARDNÍ DOBA STUDIA – PLATBA POPLATKŮ!) Studenti v tomto roce ukončují studium. Podmínky viz Student je povinen vykonat SZZk nejpozději do konce 5. roku navazujícího magisterského studia.

10 4. MAGISTERSKÉ STUDIUM PSYCHOLOGIE
Pro studenty souvislého pětiletého magisterského studia Psychologie platí stejné studijní povinnosti jako pro navazující magisterské studium (tj. Psychologie 4. – 5. ročník). Student je povinen vykonat SZZk nejpozději do konce 8. roku magisterského studia.


Stáhnout ppt "STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP"

Podobné prezentace


Reklamy Google