Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2009 Základní informace o studijních povinnostech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2009 Základní informace o studijních povinnostech"— Transkript prezentace:

1 2009 Základní informace o studijních povinnostech
Letní škola pro prezenční formu oboru SHV Základní informace o studijních povinnostech Po: 13:30 – 15:00 a 15:00-16:40

2 Jak vystudovat SHV? Proč studovat SHV? Organizační struktura SHV
Studijní pravidla Semestrální kontroly a minimální počty kreditů pro postup do dalšího úseku studia Povinné, povinně volitelné a volitelné předměty Studijní plán + popis povinných zkoušek

3 SHV – jednota 6 diskursů filosofie; historie; sociologie+psychologie+ ekonomie+ antropologie Z těchto pak úvodní a souborné zkoušky Dále jazyková, kreativní a praktická příprava Z jazyka pak překlad (Aj, Nj, Fj) + souborná zkouška; kreativní a kvalifikační příprava zkoušku nemají

4 Proč studovat SHV? Je to nejlepší příprava pro humanitně orientované navazující magisterské obory na naší fakultě i jinde. Je to liberální studium – mám možnost sestavit si kurikulum ve značné míře podle svých představ, tj. studuji ve větší míře než jinde to, co studovat chci, nikoliv to, co studovat musím.

5 Organizační struktura SHV

6 Studijní pravidla Studijní a zkušební řád UK
Pravidla pro organizaci studia UK FHS Opatření děkana (Harmonogram) Vyhlášky vedoucích modulů

7 Studijní pravidla – ECTS systém
Studium probíhá podle ECTS kreditního systému, tj. v rámci studia je rozlišeno mezi performance (tj. známka, zápočet či kolokvium) a workload (tj. počet ECTS kreditů). ECTS kredit je míra času, kterou je třeba vynaložit na složení dané atestace (zhruba ekvivalent 27 hodin (přednášky, domácí příprava, konzultace) Za rok má student složit povinnosti za 60 kreditů (40 pracovních týdnů po 40 hodinách týdně, tj hodin práce) SHV je tříletý program, tj. k jeho absolvování je třeba získat 180 ECTS kreditů, složit všechny povinné předměty a získat minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty První čtyři roky studia jsou zdarma (pokud jste předtím ovšem neúspěšně nestudovali v bak. programu); pátý a šestý rok platíte

8 Harmonogram akademického roku
K dispozici na Důležitá data jsou zejména konec zkouškového období, tj. pro ZS

9 Semestrální kontrola – normální a minimální počty ECTS bodů
po prvním semestru 25 ECTS 30 ECTS po druhém semestru 50 ECTS 60 ECTS po třetím semestru 75 ECTS 90 ECST po čtvrtém semestru 100 ECTS 120 ECTS po pátém semestru 125 ECTS 150 ECST po šestém semestru 150 ECTS 180 ECTS po sedmém semestru 175 ECTS

10 Struktura povinností na prezenčním studiu SHV

11 Povinné předměty

12 Povinné předměty - pravidla
Neregistrují se po webu, zapisuje je SBS (Kateřina Pollaková) Je třeba je splnit v semestru, kdy jsou Vám podle studijního plánu zapsány Pokud je nesplníte, lze je plnit již jen v semestru bezprostředně následujícím (pozor, změna oproti předchozím rokům) Na zkoušky jsou tři termíny, na zápočty počet termínů stanovuje garant

13 Povinně volitelné předměty – pravidla
Celkem je třeba z nich získat nejméně 56 kreditů Registrují se po webu Jsou to všechny předměty, jež jsou vypisovány jakožto předměty bakalářského studia, tj. jejich kód má prefix YB______. V případě, že je v daném semestru nesplníte, nenese to fatální důsledky Některé lze zapisovat opakovaně

14 Volitelné předměty Můžete jich splnit až 26 kreditů
Registrujete si je po webu volně dle svého uvážení, a to z nabídky UK FHS, ale i ostatních fakult UK Penzum kreditů za volitelné předměty lze splnit i zápisem povinně volitelných předmětů Maximální počet registrovaných předmětů (tj. volitelných a povinně volitelných) po webu je omezen na 18

15 Studijní plán ZS 1. ročník
Letní škola (2 ECTS) Proseminář k interpretaci (2 ECTS) Úvod do ekonomie (5 ECTS) Úvod do psychologie (5 ECTS) Úvod do sociologie (5 ECTS) Reference na netlumočenou přednášku (2 ECTS) Celkem 21 ECTS

16 Studijní plán LS 1. ročník
Úvod do filosofie (5 ECTS) Úvod od antropologie (5 ECTS) Úvod do historie (5 ECTS) Disputace s rodilým mluvčím (2 ECTS) Celkem 17 ECTS

17 Studijní plán ZS 2. ročník
Ověření jazykové kompetence (10 ECTS) Celkem 10 ECTS

18 Studijní plán LS 2. ročník
Filosofická antropologie (10 ECTS) Celkem 10 ECTS

19 Studijní plán ZS 3. ročník
Evropské dějiny v kontextech (10ECTS) Celkem 10 ECTS

20 Studijní plán LS 3. ročník
Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě (10ECTS) Příprava bakalářské práce (20 ECTS) Celkem 30 ECTS

21 Osobní rada bez záruky 
Jaké předměty bych si na Vašem místě zapsal v zimním semestru? Celkem mám nyní zapsáno 21 kreditů za povinné předměty, které musím splnit. Tj. zapsal bych si zhruba pět či maximálně šest předmětů povinně volitelných či volitelných tak, aby součet dal kreditů. Zapsal bych si dva předměty z Kontrolované četby, dvě velké přednášky v aule, a potom jeden dva předměty dle svého zájmu, eventuelně i z jiných kateder či fakult


Stáhnout ppt "2009 Základní informace o studijních povinnostech"

Podobné prezentace


Reklamy Google