Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MS Excel Stanislav Kajtár.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MS Excel Stanislav Kajtár."— Transkript prezentace:

1 MS Excel Stanislav Kajtár

2 Některé nové funkce obnova kterékoliv z předchozích verzí dokumentu, které se průběžně ukládají při úpravách karta Soubor obsahuje nové okno pro práci s nástroji (BackstageTM) Minigrafy (malé grafy uvnitř buňky, pomocí kterých můžete sumarizovat trendy) Lepší kontingenční tabulky

3 Popis základního okna Pole názvů Pás karet Panel Rychlý přístup
Skupina ikon Zarovnání Záhlaví sloupců Řádek vzorců a ikona Vložit funkci Záhlaví řádků Aktivní buňka

4 Panel Rychlý přístup Možnosti:
Umístění panelu NAD nebo POD pásem karet Přidání dalších ikon do panelu Přidání ikon, které nejsou k dispozici: Klikneme na „Další příkazy“ Rozrolujeme „Zvolit příkazy“ (Oblast příkazů) Klikneme na zvolený nový příkaz Klikneme na tl. Přidat

5 Pás karet Editace pásu karet: Klikneme pravým tl. na pás karet
Zvolíme „Přizpůsobit pás karet“ Provedeme editaci Hlavních nebo Nástrojových karet Zobrazení karty Vývojář: Soubor  Možnosti Přizpůsobit pás karet Všechny karty Zvolíme „Vývojář“ Potvrdíme

6 Otevření bez možnosti editace
Otevření dokumentu Soubor  Otevřít (CTRL + O) Otevře kopii souboru Otevření bez možnosti editace

7 Backstage

8 Buňka Textová obsahuje text nebo část textu, nelze ji použít ve výpočtech, zarovnání vlevo Číslo obsahuje číslo, lze ji použít ve výpočtech, zarovnání vpravo Vzorec obsahuje vzorec, v buňce se zobrazuje jen výsledek, po kliknutí na tuto b. se v „řádku vzorců“ zobrazí úplný vzorec

9 Zadáme hodnotu a stiskneme klávesu Tabulátor – kurzor se posune vpravo
Zadávání hodnot Po stisknutí klávesy Enter na konci řádku se kurzor vrátí na začátek dalšího řádku zadávání hodnot v řádcích zadávání hodnot v sloupcích Každou zadanou hodnotu je nutno potvrdit (Enter, tab., atd.). Zadáme hodnotu a stiskneme klávesu Tabulátor – kurzor se posune vpravo Zadáme hodnotu a stiskneme klávesu Enter – kurzor se posune o řádek dolů

10 Editace hodnot 2xLT na editovanou hodnotu Provedeme opravu
Oprava zadání hodnoty (překlep) 2xLT na editovanou hodnotu Provedeme opravu (pro otevření buňky lze použít kl. F2) Přepsání hodnoty Klikneme na editovanou buňku Zadáme novou hodnotu Enter Smazání hodnoty Klikneme na hodnotu Stiskneme klávesu Delete (v programu Calc BackSpace) dojde ke smazání hodnoty (čísla, textu) ne formátu např. barvy – ten se projeví po zadání nové hodnoty

11 Přizpůsobení všech označených sloupců tabulky podle nejširších hodnot
Dlouhé hodnoty Dlouhou hodnotu vepíšeme do jedné buňky, další hodnotu zadáváme hned do následující buňky – (při zadávání další hodnoty nevynecháváme sloupce) Po dopsání tabulky, která obsahuje dlouhé hodnoty provedeme úpravu šířky sloupců. Přizpůsobení všech označených sloupců tabulky podle nejširších hodnot 2xLT

12 Označování Označení jedné buňky Označení řádku / řádků
1 x LT 1 x LT nebo stisk + držet + posun po číslech označ. řádků Označení jedné buňky Označení řádku / řádků Označení sloupce / sloupců Označení listu (vše) 1 x LT nebo stisk + držet + posun po písmenech označ. sloupců 1 x LT

13 Označování Označení velké tabulky Označení pouze zvolených buněk
C) 1 x LT do poslední buňky označ. tabulky A) 1 x LT do první buňky označ. tabulky Označení velké tabulky - Pomocí klávesy Shift Označení pouze zvolených buněk B) Stisk + držet Shift A) 1 x LT do první označ. buňky B) Stisk + držet Ctrl C) 1xLT do dalších označ. buněk tabulky

14 Schránka Vložit Čísla a vzorce s formátováním jen čísel
Čísla a vzorce bez formátování Zachovat formátování zdroje vložit Vložit Bez ohraničení Převod sloupce / řádky Šířky sloupců jako v originále Hodnoty a formáty originálu Jen hodnoty Hodnoty a formáty čísel Jako obrázek Jen formáty bez čísel Jako propojený obrázek Propojení na originální data

15 Ohraničení tabulky Označíme ohraničovanou oblast (tabulku, řádek, sloupec) Rozrolujeme ikonu ohraničení Zvolíme požadovaný způsob ohraničení Případně: Zvolíme Další ohraničení Nastavíme požadované ohraničení OK A: Jakou čáru požadujeme B: Jakou barvu požadujeme C: Kde všude čáru chceme

16 Ikona Součet (SUMA) Klikneme do místa, kde požadujeme výsledek
Rozrolujeme ikonu SUMA Zvolíme požadovanou operaci Zkontrolujeme rámeček obíhající okolo hodnot Pokud se rámeček nezobrazuje okolo sčítaných hodnot, tak je označíme myší. Enter NEBO: Označíme hodnoty v tabulce  Rozrolujeme ikonu SUMA  Zvolíme požadovanou operaci

17 Zvláštní výsledek Nulou nelze dělit (Div/0)
Dočasné zobrazení, než nulu nahradíme číslem Chyba ve vzorci nebo vstupních hodnotách (násobení textem) Sloupec obsahující hodnoty je nutné rozšířit Do počítaných (např. sčítaných) hodnot bylo zahrnuto místo výsledku

18 Formát Měna (Kč, €, $ apod.)
Označíme editovaná čísla Klikneme na ikonu měna NEBO: Rozrolujeme ikonu Měna Zvolíme požadovanou měnu Odstranění měny z čísla

19 Počet zobrazených desetinných míst
Označíme editovaná desetinná čísla Pro přidání/odebrání desetinných míst použijeme ikonu Přidat nebo Odebrat desetinné místo Nižší počet zobrazených desetinných míst (než je počet skutečný) - nepřesné vytištění nebo zobrazení tabulky Čísla mají odebraná des. místa

20 Formát procent Označíme prázdné buňky (v tabulce) do kterých BUDEME zadávat hodnoty v procentech Klikneme na ikonu procenta Pokud budou zadávané údaje v necelých číslech, tak klikneme na ikonu přidat desetinné místo (formát procent má nastaven nulový počet des. míst) Formát procent není možné přidělit dodatečně – čísla by se změnila Znak % se nepíše – objeví se u čísel v místě s předdefinovaným formátem procent Formát procent se nesmaže spolu s hodnotou – musí se odformátovat (stejně jako formát měna)

21 Styl oddělovače Zapnutý styl oddělovače (některé formáty automaticky)
Vypnutý styl oddělovače Zapnutý styl oddělovače (některé formáty automaticky)

22 Vlastní jednoduchý vzorec (výpočet)
Klikneme do místa výsledku Napíšeme znak = Klikneme na první hodnotu vzorce (výpočtu) - pokud hodnota není v tabulce, tak ji napíšeme z klávesnice Zadáme požadované znaménko + - * / (hvězdička je násobení, lomítko je dělení) Klikneme na druhou hodnotu vzorce (nebo zadáme…) Enter Výpočet můžeme přerušit pomocí klávesy Esc.

23 Výpočet DPH Klikneme do místa výsledku Napíšeme znak =
Klikneme na cenu bez DPH (např Kč) Zadáme znaménko * Napíšeme 0,2 (odpovídá aktuální sazbě 20%) Enter Cenu s DPH vypočteme stejným způsobem – jen násobíme 1,2

24 Rychlé informace pomocí stavového řádku
Označíme sledované hodnoty Klikneme pravým tlačítkem do stavového řádku Zvolíme požadovanou funkci Informace se budou zobrazovat ve stavovém řádku

25 Přidání nebo odebrání sloupců / řádků
Záložka Domů Pokud požadujeme vložení většího množství sl. nebo ř., označíme požadovaný počet stávajících sl. nebo řádků před vlastním přidáváním. Vloží se nad pozici kurzoru Sloupce / řádky před akcí označíme (celé) Vloží se vlevo od pozice kurzoru

26 Seznamy Zadáme první výraz požadovaného seznamu (v případě čísel první dvě čísla) Potvrdíme (enter) 1 x LT zpět na právě napsaný a potvrzený výraz (v případě čísel označíme napsanou dvojici čísel) Kurzor nastavíme do pravého dolního rohu buňky – zde se zobrazí malý černý křížek (v případě čísel) Během zobrazování křížku – stisk LT + držet + posun Po uvolnění LT se zobrazí seznam Funkce dokáže automaticky dopočítat tabulku na základě prvního správného výsledku

27 Průvodce vzorcem – vkládání funkce
Klikneme do místa výsledku ikona Vložit funkci Zvolíme kategorii, název funkce a potvrdíme OK Zadáme první hodnotu funkce – číslo 1(pokud je v tabulce, tak na ni klikneme – pokud v tabulce není, tak ji vepíšeme do příslušného políčka) Zadáme další hodnoty funkce (podobně jako první) Potvrdíme OK

28 Funkce Počet – počet čísel ve vybrané oblasti Počet2 – počet neprázdných buněk oblasti Když – vyhodnocení Pravda / Nepravda Countif – spočítá počet buněk v oblasti, které splňují jedno zadané kritérium Sumif – součet hodnot oblasti buněk, které splňují zadané kritérium Rok – převede datum na (jen) rok Měsíc – převede datum na (jen) měsíc

29 Stanislav Kajtár kajtar@seznam.cz Hliníky 4 Prostějov


Stáhnout ppt "MS Excel Stanislav Kajtár."

Podobné prezentace


Reklamy Google