Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IT Začátečníci Modul 4 MS EXCEL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IT Začátečníci Modul 4 MS EXCEL."— Transkript prezentace:

1 IT Začátečníci Modul 4 MS EXCEL

2 Začínáme s MS Excel MS Excel 2003
tabulkový program, který vám umožní zaznamenat, analyzovat a prezentovat informace založené na číselných hodnotách

3 Spuštění MS Excel Programové okno

4 Spuštění MS Excel Po spuštění se objeví okno s otevřeným prázdným sešitem připraveným k práci Průsečík sloupce a řádku vytváří buňku přičemž každá buňka má jedinečnou adresu danou právě písmenem sloupce a číslem řádku

5 Popis programového okna Excelu
Pole názvů Aktivní buňka Řádek vzorců Pracovní plocha List sešitu Stavový řádek

6 Popis programového okna Excelu
Pole názvů obsahuje adresu právě aktivní buňky nebo oblasti buněk Aktivní buňka je vybraná buňka se kterou můžete pracovat, tzn. zadávat do ní údaje V řádku vzorců se zobrazují data zapsaná v aktivní buňce Sešit obsahuje listy, které lze přejmenovat z důvodu lepší orientace v obsahu listu Stavový řádek zobrazuje informace o vybraných příkazech nebo procedurách

7 Pohyb a rozsah pracovní plochy
Po sešitu nebo listech se můžete pohybovat pomocí klávesnice nebo myši. Použití myši pro pohyb mezi buňkami je mnohem vhodnější. Použití různých klávesových kombinací je vhodnější pro rychlé pokrytí velké plochy. Není žádný zaručený způsob, ale každá z metod má svá pro i proti Rozsah pracovní plochy je dostatečně veliký i pro rozsáhlé seznamy a tabulky. Pro ilustraci – jde o rastr buněk o velkosti A1 : IV65536.

8 Klávesy pro přesuny v sešitu (listu)
Přesuny v sešitu Excel Klávesy pro přesuny v sešitu (listu) Šipka vlevo Skok o buňku doleva Šipka vpravo Skok o buňku doprava Šipka nahoru Skok o buňku nahoru Šipka dolů Skok o buňku dolů Tab Skok o buňku doprava Shift+Tab Skok o buňku doleva PageUp Přesun o obrazovku nahoru PageDown Přesun o obrazovku dolů End+šipka Skok na poslední buňku ve směru šipky Home Skok na sloupec A v aktuálním řádku Ctrl+Home Přesun na buňku A1 Enter Skok o buňku dolů Svislá / vodorovná rolovací lišta Posun obsahu obrazovky ve zvoleném směru Rolovací tlačítka listů Přesun po listech sešitu

9 Zadávání obsahu buněk Tři základní typy vkládaných údajů
Označení – je text zadaný do buňky, který popisuje data v sešitu pro jejich pochopení Hodnota – je číslo, které zadáte do buňky Vzorce – jsou nutné pro provedení výpočtu, obsahují odkazy na buňky, hodnoty a aritmetické operátory, výsledek vzorce se objeví v buňce, ve které je zadaný Když změníte data v tabulce nebo zkopírujete vzorec do jiné buňky, Excel automaticky přizpůsobí odkazy na buňky ve vzorci a vrátí správný výsledek

10 Vkládání dat Údaje se vkládají jen do aktivní buňky
Označení mění sešit plný čísel na smysluplnou zprávu. Použijte označení pro popis dat ve sloupcích a řádcích Hodnoty můžete zadat jako celá čísla, desetinná čísla, procenta, datum nebo čas. Po zadání datumu nebo času, je Excel automaticky rozpozná a změní jejich formát Vzorce počítají hodnoty pro získání výsledku. Pro tvorbu vzorců se v Excelu používají hodnoty, aritmetické operátory a odkazy na buňky Vzorec Excelu vždy začíná znakem přiřazení (=)

11 Oprava dat Je třeba počítat s tím, že budete muset provádět určité změny v pořízených datech jako např. opravit chyby nebo přidat nové informace. Opravy se provádějí velmi jednoduše dvěma způsoby: 1) úprava v řádku vzorců - na buňce, kterou chcete upravit stisknete klávesu F2, klikněte myší do řádku vzorců, upravíte obsah buňky podle vašich představ, pak stiskněte Enter 2) úprava přímo v aktivní buňce – na buňce, kterou chcete upravit stiskněte klávesu F2 a můžete začít upravovat obsah buňky, pak stiskněte Enter

12 Pracovní list Excelu Soubor, se kterým v Excelu pracujeme se nazývá sešit Sešit se skládá z několika listů, z nichž každý má své jméno na záložce Standardně se sešit otevírá s názvem Sešit1 a listy automaticky pojmenovanými List1, List2 a List3 Změnu jména listu lze provést dvojklikem na jméně listu a následným přepsáním

13 Práce s listy Vložení Odstranění Přesun Kopírování
nabídka „Vložit“, položka „List“ Odstranění Nabídka „Úpravy“, položka „Odstranit list“ Přesun Nabídka „Úpravy“, položka „Přesunout nebo zkopírovat list“ Kopírování Všechny tyto kroky lze provádět také z kontextového menu každého listu

14 Práce s buňkami Aktivní buňka Výběr řádku nebo sloupce
Orámovaná silným rámečkem Výběr řádku nebo sloupce Myší kliknout na záhlaví řádku/sloupce Výběr oblasti buněk souvisle označená skupina buněk pomocí myši nebo klávesnice

15 Práce s buňkami Vložení řádku/sloupce Odstranění řádku/sloupce
Nabídka „Vložit“/„Řádek“ nebo „Sloupec“ Odstranění řádku/sloupce Vybrat řádek nebo sloupec Nabídka „Úpravy“/„Odstranit“ Změna šířky sloupce a výšky řádku Nabídka „Formát“/„Sloupec“/„Šířka“ Nabídka „Formát“/„Řádek“/„Výška“ Všechny tyto kroky lze provádět také z kontextového menu

16 Práce s buňkami Editace v buňce Vymazání obsahu buňky Kopírování
CTRL+C a CTRL+V Přesouvání CTRL+X a CTRL+V Vyhledávání obsahu buňky Nabídka „Úpravy“/„Najít“ CTRL+F

17 Vzorce a funkce Vzorec vždy začíná znakem přiřazení (=)
Vzorce obsahující více než jeden aritmetický operátor používají prioritu vyhodnocování v tomto pořadí: umocňování, násobení a dělení, sčítání a odčítání. Pro změnu pořadí vyhodnocování používejte ve vzorci závorky. Příklad: 5 + 2 * 3 = 11 (5 + 2) * 3 = 21

18 Vzorce a funkce Relativní odkaz (např.: D5)
Umožňuje automatické úpravy vzorců v případě zkopírování Absolutní odkaz (např.: D$5$) Odkaz na zčásti nebo zcela ukotvenou buňku Automatické úpravy se neprovádějí Funkce Matematické, statistické, logické ...

19 Formátování Velikost a typ písma Barva obsahu buňky a pozadí
Zarovnání obsahu buňky Přizpůsobení buňky obsahu Ohraničení buňky/oblasti Desetinná místa, měna, procenta Formát datumu

20 Grafy Grafická prezentace uložených číselných informací
Zvýraznění a lepší pochopení dat v tabulkách

21 Grafy Nabídka „Vložit“/„Graf“
Excel zjednodušuje proces vytváření grafu pomocí Průvodce grafem Sada dialogů vedoucí přes všechny kroky nezbytné pro vytvoření účinného grafu. Je nejjednodušší cesta k získání grafu. Ve čtyřech krocích provede tvorbou grafu od výběru typu grafu, přes kontrolu výběru oblasti dat a možnosti grafu (názvy os, popisky, legenda, popisky dat…) až po volbu umístění grafu (jako samostatný objekt v listu nebo jako nový list v sešitu).

22 Grafy Krok 1 Výběr typu grafu

23 Grafy Krok 2 Zdrojová data a jejich orientace

24 Grafy Krok 3 Možnosti grafu

25 Grafy Krok 4 Umístění grafu

26 Tisk Přímý tisk bez úprav vzhledu Úprava vzhledu
Výběr příslušné tiskárny a potvrzení „OK“ Úprava vzhledu tlačítko „Náhled“

27 Úprava vzhledu Tlačítko „Vzhled...“ v tiskovém náhledu

28 Pokračování příště...


Stáhnout ppt "IT Začátečníci Modul 4 MS EXCEL."

Podobné prezentace


Reklamy Google