Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola Bzenec

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola Bzenec"— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola Bzenec
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2: využívání ICT – inovace Vypracoval/a: Mgr. Jana Presová Ověřil/a: Mgr. Jana Presová

2 II. Formátování buňky a tabulky
Název výukového materiálu: Vytváříme tabulky a grafy Vzdělávací obor: výpočetní technika Tematický okruh: pracujeme v tabulkovém procesoru MS Excel Téma: II. Formátování buňky a tabulky Stručná anotace: Prezentace shrnující způsoby označování různých oblastí buněk, úpravy sloupců a řádků, možnosti formátování buněk a tabulky, práce s přednastavenými formáty tabulek.

3 Kapitola II.

4 Výběr oblasti určené k formátování
Formátovat můžeme: sloupce a řádky údaje v aktivní buňce údaje v několika označených buňkách údaje v několika různě označených nesouvislých buňkách údaje v celé tabulce Jak? pomocí ikon v panelu nástrojů (velikost, typ a barva písma, zarovnání, podtržení, počet desetinných míst u čísel, …) pomocí dialogového okna Formát buněk

5 Označení buněk pomocí klávesnice
nejprve umístíme aktivní buňku do jednoho z rohů budoucí označené oblasti stiskneme klávesu Shift, podržíme ji a pomocí šipek označíme požadovanou oblast Pokud držíme Shift, tak nám Excel v Poli názvů ukazuje počet označených řádků (row) a sloupců (column)

6 Označení buněk pomocí myši
Označení úseku buněk LT myši klikneme na roh budoucí oblasti podržíme tlačítko stisknuté potáhneme myší tak, aby se nám označila požadovaná oblast Dokud držíme LT myši při označování zmáčknuté, tak nám Excel v Poli názvů opět ukazuje počet označených řádků a sloupců, pokud jej pustíme, bude v Poli názvů jen adresa buňky (do které jsme kliknuli nejdříve)

7 Označení sloupců, řádků nebo celé tabulky
celý sloupec označíme kliknutím LT myši na jeho jméno (na písmeno v záhlaví, pokud budeme mít LT stisknuté a popojedeme, můžeme označit více sloupců najednou) celý řádek označíme kliknutím LT myši na jeho číslo (pokud budeme mít LT stisknuté a popojedeme, můžeme označit více řádků najednou) celou tabulku označíme kliknutím na tlačítko v levém horním rohu tabulky

8 Označení nesouvislých oblastí
k označení nesouvislých oblastí buněk používáme myš nejprve vybereme první úsek buněk pak stiskneme klávesu Ctrl, držíme ji a vybereme další úseky V Poli názvů je vidět jen adresa poslední aktuální buňky (do které jsme kliknuli při výběru poslední oblasti)

9 Pozor! pokud po označení oblasti někam klikneme, označení oblasti se zruší velikost označené oblasti můžeme dodatečně měnit, a to jak myší, tak i klávesami (přitom ale musíme mít vždy stisknutou klávesu Shift)

10 Nastavení šířky sloupce a výšky řádku
šířka sloupce: Při psaní textu se může stát, že část textu přesáhne do sousední buňky. Pokud je tato buňka obsazena, text se nezobrazí celý. Pokud jej chceme vidět, musíme rozšířit daný sloupec. Podobně je to i u čísel, pokud celé číslo do buňky nevejde, místo čísla se zobrazí mřížky. postup: najedeme myší do záhlaví sloupce na konec hranice daného sloupce symbol ukazatele myši se změní na dvojšipku teď jen stačí kliknout LT a potáhnout správným směrem (sloupec se rozšíří nebo zúží) výška řádku podobný postup

11 Formátování označených buněk I
přes ikony v panelu nástrojů je to obdoba Wordu, jen je zde navíc několik dalších nástrojů, a to: Sloučit a zarovnat na střed – sloučí označené buňky do jedné velké buňky Měna – přidá k číslu nastavený symbol měny (Kč) Procento – desetinné číslo vynásobí stem a přidá symbol procenta Přidat nebo Odebrat desetinná místa

12 Formátování označených buněk I
přes ikony v panelu nástrojů je to obdoba Wordu, jen je zde navíc několik dalších nástrojů, a to: Seřadit – vzestupně nebo sestupně (zvládne čísla i slova) Graf – vloží se graf a spustí se průvodce na jeho nastavení a úpravu Součet – sečte označené buňky a výsledek napíše do daného sloupce pod poslední obsazenou buňku (pod šipkou jsou ukryty další matematické funkce)

13 Formátování označených buněk II
pomocí dialogového okna Formát buňky v hlavní nabídce zvolíme Formát, a pak Buňky

14 Záložka číslo Zde se nastavuje formát dané hodnoty v buňce – formát čísla, data, času, měny, …

15 Zarovnání v buňce doprava, doleva, na střed, nahoru dolů, …
Záložka zarovnání Zde nastavujeme způsob zarovnání dat v buňce, včetně orientace textu, zalomení textu, jeho přizpůsobení, … Zarovnání v buňce doprava, doleva, na střed, nahoru dolů, … Změna orientace textu Je vidět rozdíl mezi běžně napsanou větou v buňce a zalomením textu či přizpůsobením textu v buňce?

16 Záložka písmo Obdoba Wordu, zde se nachází kompletní nastavení všech vlastností písma

17 Záložka ohraničení Zde si nastavíme typy ohraničení kolem buňky nebo kolem celé tabulky, přitom každá čára může být jiná!!

18 Záložka výplň Zde se nastavuje výplň a vzorky v buňkách, tj. pozadí pod textem

19 Automatická formát Nastavování barvy písma, pozadí, rámečků, … může být pro nás časově náročné a ne vždy jsme s výsledkem spokojeni. Proto můžeme použít některý z předem nastavených formátů tabulky. Postup: označíme tabulku v hlavní nabídce zvolíme Formát a pak Automatický formát

20 Automatická formát Otevře se okno Automatický formát, kde si můžeme vybrat jeden z nachystaných grafických formátů tabulky

21 Automatická formát Ve verzi 2007 je to trochu jiné

22 Zrušení formátů Pokud máme nějaké formáty nastaveny a chceme se jich rychle zbavit, zvolíme Úpravy – Vymazat – Formáty Verze 2007: Klikneme na Vymazat (guma v panelu nástrojů) a zvolíme Vymazat formáty

23 Pozor! Pokud při vytváření tabulky zjistíme, že jsme vynechali nějaký řádek nebo sloupec, dá se tam kdykoliv dodatečně vložit (nebo i odstranit ten, co již nechceme) Postup: označíme oblast buněk, kde chceme vložit nové (nebo celý sloupec či řádek) v hlavní nabídce zvolíme Vložit – Vložit buňky (řádky, sloupce) objeví se dialog, ve kterém se nás zeptají, zda posunout označené buňky vpravo či dolů nebo vložit celé řádky či sloupce (zvolíme to, co nám vyhovuje) (při vkládání řádku nebo sloupce se nás na nic neptají a automaticky se označený sloupec posune doprava a řádek dolů)

24 Pozor! Chceme–li označené buňky odstranit, tak:
klávesou DELETE vymažeme pouze obsah buněk, samotné buňky tam ovšem zůstanou v hlavní nabídce zvolíme Úpravy – Odstranit jde to i pomocí PT myši a z nabídky dáme Odstranit opět se zobrazí dialog při odstraňování buněk s dotazem, kterými buňkami se má vzniklé místo vyplnit verze 2007


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola Bzenec"

Podobné prezentace


Reklamy Google