Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola Bzenec Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2: využívání ICT – inovace Vypracoval/a:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola Bzenec Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2: využívání ICT – inovace Vypracoval/a:"— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola Bzenec Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2: využívání ICT – inovace Vypracoval/a: Mgr. Jana Presová Ověřil/a: Mgr. Jana Presová

2 Název výukového materiálu: Vytváříme tabulky a grafy Vzdělávací obor: výpočetní technika Tematický okruh: pracujeme v tabulkovém procesoru MS Excel Téma: VI. Složitější funkce (KDYŽ; RANK; COUNTIF) Stručná anotace: Prezentace shrnující zásady při vytváření a používání funkcí umožňujících složitější výpočty a práci s buňkami.

3

4 Když pokud je podmínka splněná, provede se ANO pokud splněná není, provede se NE texty pro ANO a NE se vždy píší do uvozovek!!!  jde o funkci, která obsahuje v zápisu nějakou podmínku a podle toho, zda je splněna či ne, napíše nějaký výsledek  zápis: =KDYŽ(podmínka;ANO;NE)

5 Když – zápis podmínky Podmínku do vzorce nejčastěji zadáváme pomocí matematických znaků pro rovnost a nerovnost: = (je rovno) > (je větší než) < (je menší než) >= (větší nebo rovno) <= (menší nebo rovno)

6 Když – příklad 1 Do buňky D2 napíšeme vzorec např. ve tvaru: =KDYŽ(B2>C2;"Ztráta";"Zisk") Ve sloupci D chceme vědět, zda jsme v daném měsíci pracovali se ziskem nebo ztrátou. Budeme tedy zjišťovat, zda jsou větší náklady nebo výnosy. B2>C2 … náklady jsou vyšší než výnosy  pracujeme se ztrátami (proto jsou Ztráty v ANO) A teď stačí jen vzorec nakopírovat!

7 Když – příklad 2 Pokud při psaní vzorce používáme Průvodce funkcemi, nejprve se musíme přesunout do buňky, kde má být výsledek zveřejněný. Tedy do buňky D11. Pak si v Průvodci najdeme funkci KDYŽ. Otevře se nám okno pro zápis podmínky a odpovědí. Zapíšeme podmínku, texty pro Ano a Ne (co se zobrazí, je-li podmínka splněna či ne), po kliknutí se v buňce zobrazí výsledek. Pokud neuděláme při psaní chybu!

8 Když – příklad 3 =KDYŽ(G7>300; „super dobrý“;„mamlasové“) Pokud je hodnota v buňce G7 větší než 300 počítač napíše … super dobrý pokud ne napíše … mamlasové.

9 Pořadí  jde o funkci, která určí pořadí daného čísla ve zvolené oblasti čísel  používá se při řazení dat – od největšího po nejmenší a naopak  zápis: =RANK(číslo;odkaz;pořadí) číslo … konkrétní číslo nebo buňka s číslem, u kterého určuji pořadí odkaz … je to oblast čísel (buněk), ve kterém určujeme pořadí, zadává se absolutní adresou pořadí … pokud je uvedena O nebo není uvedeno nic, řazení je sestupné, pokud je zapsáno jakékoliv jiné číslo, řazení je vzestupné

10 Pořadí – příklad 1 Do buňky J4 napíšeme vzorec ve tvaru: =RANK(I4;$I$4:$I$8) Ve sloupci J chceme vědět, jak úspěšný byl daný film. Z celkového počtu prodaných lístků určíme pořadí. I4 … číslo, o kterém chci vědět pořadí $I$4:$I$8 … oblast buněk, ve které určujeme pořadí A teď stačí jen vzorec nakopírovat! Absolutní adresy jsou použity proto, aby se při kopírování vzorce tato oblast nezměnila!!!!

11 Pořadí – příklad 2 tady je vidět vzorec použitý v buňce výsledek vzorce

12 COUNTIF  jde o funkci, která spočítá buňky odpovídající danému kritériu  používá se při zpracování statistických dat (např. spočítá, kolikrát je v daném seznamu jmen použito jméno Karel, …)  zápis: =COUNTIF(oblast;kritérium) oblast … adresy buněk, u kterých něco vyhledáváme či je zpracováváme kritérium … zadání toho, které data chceme spočítat (tj. muž, žena, číslo, jméno,...) pokud je kritérium ve formě textu nebo podmínky, píšeme jej do uvozovek použijeme-li průvodce, uvozovky si tam dopíše daná funkce sama!!!

13 COUNTIF – příklad 1  výsledkem této funkce je vždy nějaké konkrétní číslo (např. budeme-li v seznamu jmen vyhledávat jméno Karel, výsledek 12 znamená, že se v seznamu vyskytlo právě 12krát!!!) Kolik mužů je v seznamu? do buňky C2 zapíšeme funkci COUNTIF oblastí je B2 až B5 kritériem je „muž“

14 =COUNTIF(A1:A66;">2") výsledek bude číslo odpovídající počtu buněk v seznamu A1 až A66, které obsahují čísla větší než 2 =COUNTIF(A1:A66;"<2") výsledek bude číslo odpovídající počtu buněk v seznamu A1 až A66, které obsahují čísla menší než 2 =COUNTIF(A1:A66;C5) výsledek bude číslo odpovídající počtu buněk v seznamu A1 až A66, které mají stejný obsah jako buňka C5 COUNTIF – další příklady

15 =COUNTIF(B2:B50;1)+COUNTIF(B2:B50;2) výsledek bude číslo odpovídající počtu buněk v seznamu B2 až B50, které obsahují čísla 1 anebo 2 =COUNTIF(A2:A12000;">=10")-COUNTIF(A2:A12000;">100") výsledek bude číslo odpovídající počtu buněk v seznamu A1 až A12000, které obsahují čísla větší nebo rovně 10 a menší nebo rovno 100 (vezmeme všechny čísla větší nebo rovno 10 a od nich odečtu čísla větší než 100 – jinak to nejde)


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola Bzenec Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2: využívání ICT – inovace Vypracoval/a:"

Podobné prezentace


Reklamy Google