Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Záložky, křížové odkazy, hypertextové odkazy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Záložky, křížové odkazy, hypertextové odkazy"— Transkript prezentace:

1 Záložky, křížové odkazy, hypertextové odkazy
4. přednáška Záložky, křížové odkazy, hypertextové odkazy

2 Záložky Záložky se používají k pojmenování určitého místa, oblasti textu, čísla, nebo objektu. Na toto místo se potom odvoláváme přiděleným jménem. Využívají se na mnoha místech. Slouží k odkazům (křížovým) nebo pro vytvoření vazeb, např. pro hypertextové odkazy. Můžeme se na ně rychle přesunout.

3 Vložení záložky

4 Záložky Záložka může mít až 40 znaků, název musí začínat písmenem, čísla jsou povolena. Nesmí obsahovat mezeru, místo ní používáme podtržítko. Záložku vytvoříme tak, že si označíme místo v dokumentu a zadáme příkaz Vložit/Záložka…nebo stiskneme klávesy Ctrl+Shift+5. Do dialogového okna napíšeme název složky a stiskneme tlačítko Přidat. Nepotřebnou záložku odstraníme tlačítkem Odstranit. Jestliže záložce přidělíme již existující název, je původní záložky zrušena.

5 Záložky Záložky zobrazíme po označení položky Záložky na kartě Zobrazení (příkaz Nástroje/Možnosti…). Záložka na oblast je vyznačena v hranatých závorkách [oblast]. Záložka na místo nebo objekt je identifikována znakem I. Znaky se netisknou.

6 Postup při vytvoření záložky
Příkazem Vložit/Záložka…. V seznamu vybereme záložku a stiskneme tlačítko Přejít na . Zadáme příkaz Úpravy/Přejít na a v dialogovém okně v seznamu Cíl vybereme položku Záložka. V seznamu po pravé straně budou všechny záložky v dokumentu. Záložku označíme a stiskneme tlačítko Přejít na. Záložku lze použít k odkazům na číslo nebo text v jiném místě dokumentu. Číslo (nebo text) bude na obou místech stejné např. cena výrobku, popis sjednané práce,…

7 Postup při vytváření vazby
Číslo nebo text označíme jako blok Příkazem Vložit/Záložka… k němu přidáme záložku, např. zapíšeme Číslo nebo Text. Kurzor nastavíme na cílové místo. Stiskneme kombinaci kláves Ctrl+F9 Vložíme složené závorky, pole. Do pole zapíšeme jméno záložky. V našem případě {Číslo}{Text}. Pole označíme jako blok a stiskneme klávesu F9.

8 Postup při odkazu na číslo
Kurzor postavíme na cílové místo. Zadáme příkaz Tabulka/Vzorec…. V dialogovém okně Vzorec stiskem šipky u pole Formát čísla záložku. Ta se vloží do pole Vzorec za rovnítko. Stiskem šipky u pole Formát čísla vybereme vhodný formát zobrazení čísla. Stiskneme tlačítko OK.

9 Postup při odkazu na číslo
Při změně čísla nebo textu musíme dát pozor, abychom ho změnili oblasti záložky. Oblast znázorníme příkazem Nástroje/Možnosti…, kde na kartě Zobrazení označíme pole Záložky. Hranice záložky budou označeny hranatými závorkami.

10 Křížové odkazy Slouží pro vytvoření odkazu na vybranou položku nebo objekt v dokumentu. Křížový odkaz může být pasivní, jen je vypsána např. stránka, kde je položka umístěna nebo může být hypertextový, to znamená, že nám umožňuje i odskok na položku (objekt).

11 Postup vložení křížového odkazu

12 Postup vložení křížového odkazu
Umístíme kurzor na místo, kam má být odkaz vložen Zadáme příkaz Vložit/Odkaz/Křížový odkaz… V políčku Typ odkazu vybereme v seznamu typ položky (nadpis, záložku, obrázek, tabulku,…), na který se má odkaz vytvořit. Ve spodním poli vybereme v seznamu konkrétní, v dokumentu vytvořenou položku, na kterou se odkaz vytvoří.

13 Postup vložení křížového odkazu
V políčku Vložit odkaz na vybereme, co vše se má v odkazu uvést, např. text nahoře, je-li odkazované místo před odkazem nebo dole, je-li za ním. Označením políčka Hypertextový odkaz se vytvoří vazba na odkazované místo. Stiskneme tlačítko Vložit

14 Postup vložení křížového odkazu
Další informace k odkazu vybereme v seznamu Vložit odkaz na a stiskneme tlačítko Vložit, jinak stiskneme tlačítko Zavřít. V případě, že jsme označili políčko Hypertextový odkaz, se při pohybu kurzoru myši přes odkaz zobrazí bublinková nápověda. Stiskneme-li klávesu Ctrl, zobrazí se symbol ručky a klepnutím na odkaz přeskočí textový kurzor na odkazovaný objekt.

15 Postup vložení křížového odkazu
Křížové odkazy mají návaznost na číslování titulků, ale obsahují i položky, které číslování titulků nevyžadují (záložky, nadpisy kapitol, poznámky pod čarou). Použijeme-li pro vytvoření křížového odkazu na obrázek záložku a vložíme text záložky, vloží se na místo odkazu obrázek. Označíme-li odkaz jako blok, můžeme příkazem odkaz změnit. Není-li však odkaz označen, doplní se další. Označený odkaz smažeme klávesou Delete nebo Backspace.

16 Postup vložení křížového odkazu
Při převodu na webovou stránku (Soubor/Uložit jako webovou stránku…) se křížové odkazy převedou na hodnoty, hypertextový odkaz je zrušen. Pro aktualizaci odkazů je třeba označit celý dokument – klávesová zkratka Ctrl+A a aktualizovat pole – F9. Před tiskem se provádí automatická aktualizace. Odstraníme-li položku, na kterou odkazujeme, není odkaz aktivní. Po aktualizaci se objeví chybové hlášení.

17 Hypertextový odkaz Hypertextový odkaz je vazba na informace umístěné ve stejném nebo jiném souboru. Aktivací odkazu se informace zobrazí. Soubor může být umístěný na pevném disku počítače, na počítači v síti, na serveru sítě, mohou to být adresy webových stránek nebo elektronické adresy. Můžeme si vytvořit například dokument, obsahující hypertextové odkazy pro rychlé zobrazení často používaných dokumentů, a nemusí jít jen o wordovské dokumenty.

18 Hypertextový odkaz Hypertextový odkaz lze vložit na pozici kurzoru, v oblasti textu nebo přidat k vybranému (tzv. plovoucímu) objektu, např. obrázku, nebo grafu. Zadáme příkaz Vložit/Hypertextový odkaz…, klávesovou zkratku Ctrl+K, nebo příslušnou ikonu. Zobrazí se dialogové okno obsahující podrobný návod na vytvoření odkazu.

19 Vložení hypertextového odkazu

20 Vložení hypertextového odkazu
Při vyznačené oblasti v dokumentu, na které se vytváří hypertextový odkaz, se text z této oblast zobrazí v políčku Zobrazený text. Nesmíme ho přepsat, protože tím bychom přepsali text, na který odkaz vytváříme. Tlačítkem Komentář vyvoláme dialogové okno pro vložení textu, který se zobrazí při nastavení kurzoru na odkaz. Každé pole může mít max. 256 znaků. Text je v bublině, která se zobrazí po najetí kurzoru na odkaz. Není-li text vyplněn, zobrazí se v bublině cesta k dokumentu.

21 Vložení hypertextového odkazu
Tlačítko Cílový rámec…má význam v dokumentu, kde jsou vloženy rámce, tedy webové stránky. Zobrazí se dialogové okno, na kterém určíme, ve kterém rámci se má odkaz otevřít. Můžeme tady určit, aby se ve vybraném rámci otevíraly všechny hypertextové odkazy. Vytvořený odkaz je reprezentovaný podtrženým textem modré barvy. Klepnutím na odkaz se přemístíme na informace, na které je odkaz vytvořen.

22 Vložení hypertextového odkazu
Hypertextový odkaz odebereme tak, že ho označíme, stiskneme klávesovou kombinaci Ctrl+K, nebo ekvivalentní příkaz, nebo v dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz stiskneme tlačítko Odebrat odkaz. V jednom místě může být jen jeden odkaz. Vložením jiného odkazu se předchozí odkaz odstraní.

23 Vložení hypertextového odkazu
V některých situacích se hypertextové odkazy v dokumentu vytváří automaticky, například když vygenerujeme obsah. Hypertextový odkaz převedeme na obyčejný text tak, že ho označíme jako blok a zadáme kombinaci kláves Ctrl+Shift+F9.


Stáhnout ppt "Záložky, křížové odkazy, hypertextové odkazy"

Podobné prezentace


Reklamy Google