Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grafická úprava seminární práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grafická úprava seminární práce"— Transkript prezentace:

1 Grafická úprava seminární práce

2 Titulní stránka lze vybrat některou z titulních stránek nabízených programem Word a upravit při použití vlastní stránky umístěte název práce asi do jedné třetiny stránky od vrchu při víceřádkovém názvu je spodní řádek nejkratší název neodsazujte prázdnými řádky, ale pomocí mezer před a za odstavcem titulní stránka dále obsahuje jméno autora, jméno vedoucího práce, školu, třídu a školní rok

3 Formátování textu Po napsání větší části práce doporučuji vše označit a vymazat všechno formátování Číslování nadpisů - nadpis 1. úrovně – zvolíme Nadpis 1 a klikněte na víceúrovňový seznam a v něm zvolte nadpisy

4 Formátování textu Popsaným způsobem se očíslují nadpisy i na dalších úrovních. Ve stylu Nadpis 1 ještě nastavte Vložit konec stránky před a u ostatních stylů nadpisů si upravte mezery před a mezery za, vždy změnou stylu.

5 Formátování textu Základní text odstavce je po vymazání formátování ve stylu Normální. Po změnách v tomto stylu bude naformátován veškerý základní text práce. Text nastavte podle vzoru

6 Formátování textu Okraje stránky nastavte následovně:
Budete-li chtít tisknout oboustranně, zvolte ještě zrcadlové okraje.

7 Osnova v zobrazení osnovy lze měnit pořadí nadpisů a textu jejich přesunutím nahoru nebo dolů nebo můžete snížit jejich úroveň aby bylo možné strukturu dokumentu prohlížet v zobrazení osnovy, musí být dokument formátován pomocí jednoho z předdefinovaných stylů nadpisu nebo úrovní osnovy po přiřazení úrovní osnovy můžete např. pracovat s dokumentem v zobrazení osnovy nebo v rozvržení dokumentu.

8 Osnova v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Osnova.
klepnutím na tlačítko Zvýšit úroveň zvýšíte úroveň nadpisu. klepnutím na tlačítko Snížit úroveň snížíte úroveň nadpisu pomocí šipek se přesune nadpis nahoru nebo dolů, zároveň se přesune i text náležející k nadpisu

9 Tvorba obsahu Obsah dokumentu je obvykle tvořen seznamem názvů kapitol doplněných o číslo stránky, na které konkrétní kapitola začíná. Textové procesory umí vytvořit obsah dokumentu automaticky, velmi jednoduše lze též obsah aktualizovat při následných zásazích do textu.

10 Tvorba obsahu Nástroj na vytvoření obsahu najdeme na kartě Reference
Vzhled obsahu lze upravovat pomocí nástrojů odstavce.

11 Číslování stránek Na kartě Vložení zvolíme Číslo stránky a vybereme si kam číslo umístíme

12 Číslování stránek Práce je číslována od titulní stránky, ale první číslo „je vidět“ až na stránce s obsahem Změny v záhlaví a zápatí dosáhneme pomocí Konců oddílu na kartě Rozložení stránky Konce oddílu používáme i k dalším změnám formátování stránek nebo stránky v dokumentu

13 Číslování stránek Typy konců oddílů
Další stránka - vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na další stránce. Tento typ konce oddílu se používá hlavně před začátky nových kapitol dokumentu. Průběžný - vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na stejné stránce. Průběžný konec oddílu se používá k provedení změny formátování, jako je například změna počtu sloupců na stránce.

14 Číslování stránek Typy konců oddílů
Sudá stránka nebo Lichá stránka vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na následující sudé nebo liché stránce. Pokud chcete, aby kapitoly dokumentů vždy začínaly na liché nebo na sudé stránce, použijte možnost konce oddílu Lichá stránka nebo Sudá stránka.

15 Číslování stránek Odstranění konce oddílu
Pro odstranění konce oddílu klikněte na Zobrazení - Koncept, v němž jsou konce oddílů zobrazeny dvojitou tečkovanou čárou. Vyberte konec oddílu, který chcete odstranit a stiskněte klávesu Delete

16 Číslování stránek Po vložení čísla stránky klikněte si do zápatí na začátek druhého oddílu, zde se zobrazí Stejné jako minulé a odklikněte Propojit s předchozím v prvním oddílu pak číslování odstraníme

17 Poznámky pod čarou a vysvětlivky
Poznámky pod čarou se zobrazí na téže stránce, vysvětlivky na konci dokumentu


Stáhnout ppt "Grafická úprava seminární práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google