Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústava ČR VY_32_INOVACE_2B9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústava ČR VY_32_INOVACE_2B9."— Transkript prezentace:

1 Ústava ČR VY_32_INOVACE_2B9

2 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
Zákon č. 1/1993 Sb. Přijata Českou národní radou 16. prosince 1992 Účinnost od Základní zákon země Nejvyšší právní síla Ústava zakotvuje: základních práva a svobody jednotlivců strukturu státu (jeho orgány) základy procesních předpisů (např. jednací řády).

3 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
Česká ústava není jedním uceleným zákonem, ale skládá se z řady samostatně stojících ústavních zákonů a jim právně na roveň postavených dokumentů. ústavní pořádek (ústavní řád, souhrn) tvoří: Ústava České republiky z roku 1992 Listina základních práv a svobod z roku 1991 ústavní zákony přijaté podle této Ústavy. dřívější ústavní zákony o státní hranici zákony přijaté ČNR po 6. červnu 1992

4 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
Rysy naší ústavy: Rigidní = tuhá, pevná, obtížně změnitelná (3/5) normativní, reálná původní, dohodnutá (ČNR) Významný tvůrce ústavy – JUDr. Vojtěch Cepl (1938 – 2009)

5 STRUKTURA ÚSTAVY: Preambule Základní ustanovení (čl.1-14)
Moc zákonodárná (čl ) Moc výkonná - prezident republiky (čl ) a vláda (čl ) Moc soudní (čl ), ústavní soud (čl ) a soudy (čl ) Nejvyšší kontrolní úřad ( čl. 97) Česká národní banka (čl. 98) Územní samospráva (čl ) Přechodná a závěrečná ustanovení (čl )

6 PREAMBULE slavnostní úvod, předmluva základní zásady a principy státu
vystihuje charakteristické rysy národa odvolává se na historické tradice a ideové zdroje zakotvuje odhodlání budovat , chránit a rozvíjet Českou republiku a to v duchu uznávaných moderních hodnot a ideálů.

7 Základní ustanovení - hlava 1.
základní principy a charakteristika státu konstrukce tvorby a dělby moci základní prvky právního státu princip pluralistického politického systému liberální zásada území samosprávy nezměnitelnost ústavy vztah k mezinárodním smlouvám vymezení území, státní hranice státní občanství a státní symboly, určení hlavního města povinnosti státu dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochrany přírodního bohatství

8 Moc zákonodárná - hlava 2.
parlamentu náleží zákonodárná moc - legislativa tvořen dvěma komorami – Poslanecká sněmovna poslanců Senát senátorů podmínky aktivního a pasivního volebního práva volební systémy, zásady volebního práva vznik, zánik mandátu neslučitelnost funkcí

9 Moc zákonodárná - hlava 2.
podmínky imunity (+ indemnita) role senátu v době rozpuštění PS podmínky rozpuštění PS usnášení schopnost – kvórum legislativní proces: zákonodárná iniciativa podmínky schválení návrhu – hlasování veto absolutní a suspenzivní PS » senát » prezident právo PS interpelovat vládu

10 Moc výkonná - hlava 3 Exekutiva = prezident + vláda
PREZIDENT REPUBLIKY volen přímo podmínky navrhování kandidátů většinový systém aktivní a pasivní volební právo kompetence samostatné a kontrasignované milost x amnestie imunita prezidenta velezrada, hrubé porušení Ústavy

11 Moc výkonná - hlava 3 STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ (dříve prokuratura)
VLÁDA složení, odpovědnost PS vznik vlády, demise kompetence, oprávnění vládní nařízení, vyhlášky STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ (dříve prokuratura) činitel výkonu spravedlnosti podává soudu obžalobu

12 Moc soudní - hlava 4 Jurisdikce = ústavní soud + soudy ÚSTAVNÍ SOUD
nezávislost, nestrannost, neslučitelnost funkcí neodvolatelnost soudce pasivní volební právo jmenování imunita ústavního soudce kompetence

13 Moc soudní - hlava 4 SOUDY poslání, presumpce neviny soustava soudů
jmenování soudce zásady soudního jednání

14 Nejvyšší kontrolní úřad – hlava 5
nezávislost kontrola hospodaření se státním majetkem kontrola plnění státního rozpočtu Vedení: prezident NKU, viceprezident ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - HLAVA 6 ústřední banka státu péče o cenovou stabilitu

15 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA - HLAVA 7
obec – základní územní samosprávný celek kraje - vyšší územní samosprávný celek orgány v obci a kraji volby do zastupitelstev působnost obce – samospráva a státní správa obecně závazné vyhlášky

16 Přechodná a závěrečná ustanovení - hlava 8
ústavní zákony dle ústavního pořádku: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod ústavní zákony přijaté podle Ústavy ČR např.: ústavní zákon č. 74/1997 Sb. O změnách hranic se SR č. 347/1997 Sb. O vytvoření vyšších územně správních celků zákon č.110/1998 Sb. O bezpečnosti ČR zákon č. 515/2005 Sb. O referendu o přistoupení ČR k EU ústavní zákony Národního shromáždění ČR, Federálního shromáždění ČSSR a České národní rady upravující hranice České a Slovenské republiky novela o přímé volbě prezidenta

17 Použité zdroje: Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992, ústavní zákon č. 1/1993 Sb. FILIP, J.: Ústavní právo České republiky. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. Brno: Masarykova Univerzita, Doplněk, ISBN David, Roman: Politologie. Základy společenských věd. nakl. Olomouc, Olomouc 2005, 5. přepracované a rozšířené vyd., , 458 s.

18


Stáhnout ppt "Ústava ČR VY_32_INOVACE_2B9."

Podobné prezentace


Reklamy Google