Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_INOVACE_91

2 Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny:
Jméno autora: Mgr. Zdeňka Hanzliková Třída/ročník: 2. (6.) Datum vytvoření: srpen – říjen 2013 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Tematická oblast: Anorganická chemie Předmět: chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: výuková prezentace, osnova při probírání tématu Klíčová slova: Elektrolýza roztoků, tavenin, čištění kovů, anoda, katoda Druh učebního materiálu: Prezentace

3 Elektrolýza

4 Co je to elektrolýza? - jde o děje spojené s výměnou elektronů působením stejnosměrného elektrického proudu. Anoda - kladně nabitá elektroda, dochází na ni k oxidaci – k odevzdávání el. Katoda - záporně nabitá elektroda, dochází na ni k redukci – k přijímání el.

5 Elektrolýza roztoku CuCl2
Do roztoku CuCl2 ponoříme dvě uhlíkové elektrody a připojíme k ním zdroje stejnosměrného el. proudu. katoda (-): Cu2+ + 2e- →Cu anoda (+): Cl- - e- → Cl0 Cl0 + Cl0→ Cl2 Katoda se obaluje povlakem Cu, na anodě vznikají bublinky chloru.

6 Elektrolýza vodného roztoku NaCl
Na anodě dochází k oxidaci chloridových aniontů a vzniku plynného chloru. Na katodě ale nedochází k redukci sodných iontů, ale redukují se molekuly vody za vzniku vodíku. Redukční potenciál sodíku je nižší než redukční potenciál vody, proto se molekuly vody redukují snáz: anoda (+): Cl- - e- → Cl0 Cl0 + Cl0→ Cl2 katoda(-): 2H2O + 2e- → H2 + 2OH- E0= -0,828V Na+ + e- → Na E0 = -2,714V

7 Vznik NaOH V okolí katody vzniká reakcí Na+ a OH- hydroxid sodný NaOH.
Prostor mezi katodou a anodou je oddělen porézní přepážkou, aby nedošlo ke kontaktu Cl2 s NaOH. Pokud by přepážka chyběla, došlo by ke vzniku NaClO za studena a za tepla by vznikal NaClO3.

8

9 Elektrolýza tavenin Volné ionty se nacházejí v roztocích
elektrolytů a také v taveninách.Taveniny vedou el. proud a jsou přístupné elektrolýze. Elektrolýzou tavenin soli alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin můžeme vyrobit čisté kovy – Na, K, Ca, Mg, atd.

10 Elektrolýza taveniny NaCl
anoda (+): Cl- - e- → Cl0 Cl0 + Cl0→ Cl2 katoda (-): Na++ e-→ Na V tavenině nejsou přítomny částice, které by se redukovaly snadněji než sodné kationty. Elektrolýza taveniny NaCl se využívá k výrobě sodíku.

11 Elektrolýza - srovnání
roztoků - uplatňuje se při rafinaci kovů, anoda je vždy ze surového kovu, pomalu se rozpouští a vzniklé kationty kovu se redukují na katodě, kde se vylučuje čistý kov. Není možné takto čistit kovy s vysokým negativním potenciálem, to se přednostně redukují molekuly vody. tavenin vyžaduje vysokou teplotu a je energeticky náročná,používá se k výrobě alkalických kovů, kovů alk. zemin a hliníku. jako výchozí látky se užívají halogenidy, hydroxidy nebo oxidy daných kovů.

12 Elektrolýza roztoku – čištění kovů

13 opakování 1. Katoda je kladně nabitá elektroda 2. Anoda je
3. Na katodě probíhá 4. Na anodě probíhá 5. Při elektrolýze vodného roztoku NaCl vzniká 6. Při elektrolýze taveniny NaCl vzniká kladně nabitá elektroda záporně nabitá elektroda oxidace Na a Cl2 NaOH a H2O a Cl2 redukce výborně!!!

14 Citace literatury: HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá
Gymnázia 2.díl.. 3., přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004, 227 s. ISBN ISBN GÁŽO, Jan a Jiří KOHOUT. Všeobecná a anorganická chémia. 3. vydání. Bratislava: Alfa, ISBN 81. Wikipedie - Otevřena encyklopedie: Exotermické reakce – Aluminotermické reakce [online] [cit ]. Dostupné z:

15 Citace obrázků: obr. elektrolýza roztoků:
Elektrochemie - elektrolýza [online]. [cit ]. Dostupné z: Obr. elektrolýza NaCl: Elektrolýza, NaCl [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"

Podobné prezentace


Reklamy Google