Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_INOVACE_74

2 Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny:
Jméno autora: Mgr. Zdeňka Hanzliková Třída/ročník: 1. (5.) Datum vytvoření: Srpen 2013 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Tematická oblast: Anorganická chemie Předmět: chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: výuková prezentace, osnova při probírání tématu. Klíčová slova: sulfan, sulfidy, vlastnosti, užití. Druh učebního materiálu: Prezentace

3 sulfan, sulfidy Systematický název – sulfan
Triviální název – sirovodík Latinský název – hydrogenii sulfidum Anglický název – hydrogen sulfid sul

4 H2S sirovodík, sulfan bezbarvý, velmi jedovatý plyn ( má dráždivý a dusivý účinek, paralyzuje dýchací centrum), páchne po zkažených vejcích, je dobře rozpustný ve vodě – v 1dm3 při 20°C se rozpustí 2,6 dm3 H2S, nasycený vodný roztok – sulfanová - sirovodíková voda – sulfanová kyselina, - vzniká rozkladem organického materiálu, např. také při výrobě bioplynu.

5 Příprava sulfanu Přímou syntézou: H2 + S → H2S
Působením vodných roztoků neoxidujících kyselin na sulfidy kovů: FeS + 2HCl → H2S + FeCl2 CaS + 2HCl→ H2S + CaCl2

6 Chemické vlastnosti sulfanu
- má redukční vlastnosti, je oxidován např. halogeny nebo kyselinou dusičnou: H2S + Cl2 → S + 2HCl 3H2S + 2HNO3→2NO + 3S + 4H2O H2S + H2O2 → S + 2H2O H2S + 2FeCl3→ S + 2FeCl2 + 2HCl

7 Využití sulfanu - v analytické chemii jako
činidlo pro analýzu iontu kovů, lze jim vysrážet nerozpustné sulfidy např. PbS a tím dokázat dané kationty kovů, - v hutnictví – pro přípravu kovových sulfidů, - v organické syntéze.

8 Soli kyseliny sirovodíkové
Od kyseliny sirovodíkové H2S odvozujeme dvě řady solí: Hydrogensulfidy – obsahují anion HS- Sulfidy – obsahují anion S2- Hydrogensulfidy jsou všechny rozpustné ve vodě, sulfidy jsou nerozpustné ve vodě, kromě sulfidů alkalických kovů.

9 Příprava sulfidů Nasycením roztoku hydroxidu sulfanem vzniká hydrogensulfid a s dalším ekvivalentním množstvím hydroxidu vzniká sulfid: H2S + OH-→ HS- + H2O HS- + OH- → S2- + H2O 2. Ve vodě málo rozpustné sulfidy můžeme připravit působením sirovodíku nebo sulfidu amonného na roztoky rozpustných solí kovů: CuSO4 + H2S → CuS + H2SO4 Pb(NO3)2 + H2S → PbS + 2HNO3

10 Význam sulfidů Zahříváním sulfidů na vzduchu (pražením)
Můžeme ze sulfidů získat oxidy kovů případně samotné kovy. 2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2 ( redukcí koksem bychom z oxidu získali Zn) Ag2S + O2 → 2Ag + SO2 Tyto reakce mají technologický význam při výrobě kovů, protože kovy se vyskytují v přírodě často v podobě sulfidů.

11 Citace literatury: MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro
čtyřletá gymnázia: 1.díl. 3., přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, ISBN GÁŽO, Jan a Jiří KOHOUT. Všeobecná a anorganická chémia. 3. vydání. Bratislava: Alfa, ISBN 81. WIKIPEDIE, otevřená encyklopedie. Portál Chemie, kategorie Sulfidy: Sulfan [online] [cit. 2013 08-10]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"

Podobné prezentace


Reklamy Google