Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Druhá časová základna osciloskopu OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-3-004

3  Druhá časová základna umožňuje pozorovat a měřit detail signálu, u řady osciloskopů i při současném zobrazení celkového průběhu pomalejší hlavní časovou základnou M (MAIN).  Nejrychlejší rozsah obou základen bývá stejný a jejich další roztažení je možné jen časovou lupou.  Druhá, zpožděná časová základna bývá označována písmenem D (DELAYED).

4 Druhá časová základna osciloskopu  Činnost hlavní a zpožděné základny je znázorněna na obr. 1.  Sledovaný signál spouští hlavní časovou základnu ve zvoleném bodě T, která jeho část zobrazuje na horní stopě stínítka obrazovky.  Druhá časová základna se za hlavní rozbíhá zpožděně o dobu t z. Okamžik startu druhé časové základny – bod D určuje napětí U D.  Zpožděnou časovou základnu spustí komparátor, jehož práh spouštění určuje napětí U D v okamžiku, kdy pila hlavní časové základny dosáhne téhož napětí.

5 Druhá časová základna osciloskopu  Zpoždění t z je nastavitelné právě tak, jako rychlost obou základen.  Zpožděná časová základna zobrazí vybranou část průběhu s jemností, kterou určí její rychlost.  Zobrazování obou stop se děje střídavě, v režimu ALTERNATE.  Přesnost obou časových základen je většinou stejná.  Druhá časová základna tedy funguje jako časová lupa zvolené části průběhu, jejíž polohu na celkovém signálu si určíme.

6 Obr. 1 Činnost hlavní a zpožděné časové základny

7 Druhá časová základna osciloskopu  Z blokového schématu na obr. 2 vidíme, že hlavní i zpožděná časová základna jsou spouštěny jediným generátorem spouštěcích impulsů.  Zobrazení části průběhu zpožděnou časovou základnou bude klidné jen tehdy, jsou-li jeho složky kmitočtově pevně svázány s celým signálem.

8 Druhá časová základna osciloskopu Obr. 2 Spouštění zpožděné časové základny a přepínání hlavní a zpožděné časové základny

9 Druhá časová základna osciloskopu  Pokud tomu tak není (části signálu, např. namodulovaný sinusový signál má kmitočet, který není celistvým násobkem kmitočtu celého signálu), musíme ke stabilnímu zobrazení detailu signálu použít poněkud náročnějšího způsobu spouštění.  Je to spouštění po zpoždění – TRIGGER AFTER DELAY, jehož blokové schéma je na obr. 3.

10 Druhá časová základna osciloskopu Obr. 3 Spouštění druhé časové základny po zpoždění a přepínání obou základen

11 Druhá časová základna osciloskopu  Spouštěcí generátor 1 spouští hlavní časovou základnu.  Spouštěcí generátor 2 zasynchronizujeme na část signálu, kterou detailně zobrazí zpožděná časová základna.  Pak bude zobrazení stabilní, i když jeho kmitočet je nezávislý na kmitočtu celkového průběhu.

12 Druhá časová základna osciloskopu  Zobrazování průběhů pomocí dvou časových základen dosáhlo u analogových osciloskopů obdivuhodné dokonalosti.  Využití obou časových základen a komfortně vybavených obvodů spouštění může vyřešit problémy sledování i velmi složitých signálů.

13  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

14 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google