Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Základní pojmy střídavého proudu
OB21-OP-EL-ZEL-JANC-L-3-012

3 Základní pojmy střídavého proudu
Mezi základní pojmy střídavého proudu (obecně střídavých veličin harmonického průběhu) patří: Okamžitá hodnota Amplituda Kmit Doba kmitu Perioda Kmitočet Úhlový kmitočet Efektivní hodnota Střední hodnota Fázový posun Vektorové znázornění elektrických veličin

4 Základní pojmy střídavého proudu
Obr. 1 Grafické znázornění sinusové střídavé veličiny

5 Základní pojmy střídavého proudu
Okamžitá hodnota je hodnota veličiny v daném časovém okamžiku. Amplituda je maximální hodnota, kterou může střídavá veličina nabýt během své periody. O okamžité hodnotě střídavého napětí a jeho amplitudě jsme se už zmínili. Teď se budeme věnovat dalším parametrům střídavých harmonických veličin.

6 Základní pojmy střídavého proudu
Kmit je jeden úplný cyklus, který se periodicky opakuje. U sinusového průběhu se kmit skládá ze dvou stejných půlvln. Jedna je nad osou x a druhá pod ní. Doba kmitu je čas jednoho kmitu. Je to tedy doba, za kterou vykoná střídavá veličina celý jeden průběh (sinusový kmit). Označuje se také jako perioda a označuje se T. Střídavé napětí v Evropě má dobu kmitu 0,02 s.

7 Základní pojmy střídavého proudu
Kmitočet udává, kolik kmitů se vykoná za jednu sekundu. Víme-li, že jeden kmit se vykoná za T sekund, potom za jednu sekundu se vykoná 1/T kmitů. Tento počet kmitů se nazývá kmitočet a značí se f. Platí tedy rovnice:

8 Základní pojmy střídavého proudu
Kmitočet f je fyzikální veličina a její jednotkou je hertz (Hz). Rozměr jednotky je 1/s. V Evropě se elektrická energie rozvádí střídavým proudem o kmitočtu f = 50 Hz. Je to tzv. průmyslový kmitočet.

9 Základní pojmy střídavého proudu
V radiotechnice a jiných speciálních oborech používáme střídavého proudu o mnohonásobně vyšších kmitočtech. Zavádíme proto jednotky tisíckrát a miliónkrát větší kilohertz (kHz) a megahertz (MHz). Ze vztahu pro uvedené kmitočty bude doba kmitu určena rovnicí:

10 Základní pojmy střídavého proudu
Z tohoto vztahu vyplývá: čím má střídavá veličina vyšší kmitočet, tím je doba kmitu kratší. Střídavá napětí sinusového průběhu vytvářejí v uzavřených proudových obvodech střídavé proudy týchž kmitočtů, jako mají střídavá napětí.

11 Základní pojmy střídavého proudu
Úhlový kmitočet vyjadřuje úhel v obloukové míře, který opíše rotující úsečka představující amplitudu střídavé veličiny za jednu sekundu. Je to vlastně úhlová rychlost otáčení úsečky. Označuje se řeckým písmenem ω (omega). Úhel α, o který se rotující úsečka otočí je dán vztahem:

12 Základní pojmy střídavého proudu
Tento vztah můžeme upravit dosazením za 1/T = f do tvaru Poněvadž na vodorovnou osu (obr.1) nanášíme časové úhly α, které lze podle toho vyjádřit rovnicí α = ωt, nazýváme tuto osu osou času.

13 Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Jančařík

14 Literatura Kubrycht J., Musil R., Voženílek L.: Elektrotechnika pro 1. Ročník učebních oborů elektrotechnických, SNTL Praha 1980 Bezděk M .: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2008


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google