Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Základní pojmy přenosové techniky
OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-035

3 Přenosová technika Základní jednotky a pojmy
Přenosová technika je oblast sdělovací techniky, která se zabývá konstrukčním provedením, stavbou i provozem zařízení sloužících k přenášení, tj. k vysílání a přijímání zpráv, dat, obrazů a návěští všeho druhu po vedeních.

4 Přenosová technika Základní jednotky a pojmy
Přenosovým vedením se rozumí soubor vodičů i s případnou izolací, sloupy, podpěry atd., které slouží ke spojení vysílacího zařízení na jedné straně a přijímacího zařízení na druhé straně přenosové cesty. Vedení může být buď skutečné, které je tvořeno dvěma vodiči, nebo sdružené, jež vzniká vhodným propojením několika skutečných vedení.

5 Přenosová technika Základní jednotky a pojmy
Podle účelu, kterému vedení slouží, se rozlišují vedení telegrafní, telefonní, rozhlasová a televizní. Podle způsobu výstavby mohou být vedení venkovní a kabelová. Elektrické vlastnosti vedení lze popsat dvěma druhy charakteristických veličin, které se nazývají primární a sekundární konstanty vedení.

6 Přenosová technika Základní jednotky a pojmy
Primární konstanty vedení jsou takové, které se mění velmi málo a s frekvencí přenášeného proudu, teplotou, změnou povětrnostních vlivů apod. Jsou rozloženy rovnoměrně po celé délce vedení a udávají se na 1 km délky vedení. Patří mezi ně odpor R (/km), indukčnost L (H/km), kapacita C (F/km) a svod G (S/km).

7 Přenosová technika Základní jednotky a pojmy
Sekundární konstanty vedení jsou závislé na konstantách primárních a umožňují matematické vyjádření hodnoty napětí a proudu v libovolném místě vedení. Mezi ně patří konstanta (míra) přenosu , která se skládá z konstanty útlumu  a konstanty posunu . Konstanta útlumu  charakterizuje zmenšování amplitudy napětí nebo proudu podél vedení. Vyjadřuje se v dB/km.

8 Přenosová technika Základní jednotky a pojmy
Konstanta posunu  (fázová konstanta) charakterizuje změnu fáze napětí nebo proudu podél vedení a udává se v rad/km. Jinou sekundární konstantou vedení je charakteristická impedance Z (). Je závislá na frekvenci a primárních konstantách, nezávisí na délce vedení..

9 Základy telegrafie a telefonie
Telegrafie je obor přenosové techniky, který umožňuje dálkový přenos písmen, číslic i obrazů. O přenesené informaci zůstává grafický záznam. Telegrafii lze rozdělit na abecední a obrazovou.

10 Základy telegrafie a telefonie
U abecední telegrafie jsou jednotlivým písmenům, číslicím a znakům přiřazeny elektrické signály, zvané telegrafní značky, podle soustavy pravidel, které se nazývají telegrafní kód. Přenos značek se uskutečňuje postupně, písmeno po písmenu. Podle způsobu záznamu se rozlišuje abecední telegrafie abecední telegrafie se zakódovaným záznamem a telegrafie s automatickým vyhodnocováním přijímané informace ve tvaru normálně čitelného záznamu – dálnopis.

11 Základy telegrafie a telefonie
V obrazové telegrafii je přenášený nepohyblivý obraz rozložen na obrazové prvky, body obrazu, jejichž jas se převede na elektrické signály. Přenos se děje bod po bodu. Obrazová telegrafie je černobílá, polotónová a barevná.

12 Základy telegrafie a telefonie
Do oboru telegrafie se řadí i přenos dat. Data jsou informace ve formě čísel nebo jiných symbolů, určené ke strojnímu zpracování. Přenos dat je součástí moderního zpracování informací pomocí počítačů a počítačových sítí. Rychlost přenosu je vyšší než u běžné telegrafie.

13 Základy telegrafie a telefonie
Telegrafní signál je nespojitý, rozlišuje jen dva stavy (proud prochází a neprochází, proud jednoho a druhého směru, proudy jsou různých frekvencí apod.). Telegrafní kód představuje kombinaci elektrických impulsů, charakterizovaných impulsní jednotkou (dobou trvání základního impulsu) a (s).

14 Základy telegrafie a telefonie
Telegrafní rychlost v je stanovena počtem impulsních jednotek přenesených za jednu sekundu Jednotkou je baud Bd (čti bód). Telegrafní rychlosti 50 Bd odpovídá střídavý proud o frekvenci 25 Hz. Telegrafní značky se mohou po vedeních přenášet impulsy stejnosměrného nebo střídavého proudu (obr. 1).

15 Obr. 1 Přenos telegrafních značek
telegrafní značka, b) přenos stejnosměrným proudem, c) přenos střídavým proudem

16 Základy telegrafie a telefonie
Telefonie je obor přenosové techniky, který slouží k dálkovému přenosu zvukových signálů. Při přenosu je třeba nejprve přeměnit zvukový signál na odpovídající signál elektrický, ten vedením přenést na potřebnou vzdálenost a tam převést zpět elektrický signál na zvukový.

17 Základy telegrafie a telefonie
Telefonní frekvenční pásmo, které zaručuje dostatečnou srozumitelnost i kvalitu přenosu je stanoveno v rozsahu 300 až 3 400 Hz. Zařízení, která umožňují telefonní spojení, jsou telefonní přístroje, telefonní síť a spojovací zařízení.

18 Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Jančařík

19 Literatura J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989 M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002 D. Mayer: Úvod do teorie elektrických obvodů, SNTL Praha /ALFA Bratislava 1978


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google