Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 OB21-OP-EL-ZEL-JANC-L-3-005
Řazení rezistorů OB21-OP-EL-ZEL-JANC-L-3-005

3 Řazení rezistorů V technické praxi se často vyskytuje spojování (řazení) rezistorů různým způsobem. Rezistory můžeme řadit: za sebou čili do série vedle sebe neboli paralelně smíšeným způsobem

4 Řazení rezistorů Sériové zapojení je na obr. 1. Na schématu jsou místo zdroje nakresleny pouze jeho svorky a napětí zdroje je vyznačeno šipkou, která směřuje vždy od svorky + k svorce -. Obvodem prochází proud I, který způsobí na rezistorech podle Ohmova zákona úbytky napětí U1, U2, U3. Tato napětí působí ve směru procházejícího proudu a je jich třeba k protlačení proudu jednotlivými odpory.

5 Rezistory spojené za sebou (do série)
Řazení rezistorů Obr. 1 Rezistory spojené za sebou (do série) U1 = I.R1, U2 = I.R2, U3 = I.R3 Sečteme-li tyto tři rovnice, dostaneme: U1 + U2 + U3 = I.(R1 + R2 + R3) = I.R

6 Řazení rezistorů V rovnici na levé straně je součet napětí na odporech roven napětí na svorkách zdroje U. Na pravé straně je v závorce součet odporu rezistorů, který se rovná celkovému odporu rezistorů R zapojenému do obvodu. Při řazení rezistorů za sebou čili do série se rovná výsledný odpor rezistoru součtu odporů jednotlivých rezistorů. R = R1 +R2 + R3

7 Rezistory spojené vedle sebe (paralelně)
Řazení rezistorů Řazení rezistorů vedle sebe (paralelně) je znázorněno na obr. 2. Obr. 2: Rezistory spojené vedle sebe (paralelně)

8 Řazení rezistorů Na všech rezistorech je stejné napětí, ale každým rezistorem prochází jiný proud: Sečtením rovnic dostaneme:

9 Řazení rezistorů V této rovnici je na levé straně součet proudů, které procházejí jednotlivými rezistory, a rovná se proudu I odebíranému ze zdroje. Na pravé straně je v závorce výsledná vodivost: Při řazení odporů vedle sebe (paralelně) se výsledná vodivost rovná součtu jednotlivých vodivostí.

10 Řazení rezistorů nebo Pro dva rezistory zapojené paralelně platí
čili výsledný odpor rezistoru Paralelní řazení odporů je velmi časté, neboť tak zapojujeme téměř všechny spotřebiče.

11 Smíšené řazení rezistorů
Smíšené řazení rezistorů je na obr. 3. Obr. 3: Smíšené řazení rezistorů

12 Řazení rezistorů Výsledný odpor určíme tak, že obvod postupně zjednodušujeme. Nejdříve stanovíme náhradní odpor R12 za rezistory R1 a R2 zapojené paralelně a potom výsledný odpor rezistorů R12 a R3

13 Řazení rezistorů Příklad:
Určete výsledný odpor čtyř rezistorů R1 = 30 , R2 = 60 , R3 = 90 , R4 = 180 , zapojených vedle sebe. Řešení

14 Řazení rezistorů Výsledný odpor R = 15 .

15 Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Jančařík

16 Literatura Kubrycht J., Musil R., Voženílek L.: Elektrotechnika pro 1. Ročník učebních oborů elektrotechnických, SNTL Praha 1980 Bezděk M .: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2008


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google