Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Režimy spouštění časové základny osciloskopu
OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-3-008

3 Spouštění časové základny
Obr. 1 Blokové schéma dvoukanálového analogového osciloskopu

4 Spouštění časové základny
Dvoukanálové osciloskopy jsou vybaveny elektronickým přepínačem kanálů a využívají dvou typů přepínání mezi oběma kanály: ALT – režim přepínání časovou základnou CHOP – režim přepínání pevným kmitočtem

5 Spouštění časové základny
Režim přepínání časovou základnou zobrazuje signál jednoho vertikálního kanálu po dobu celého jednoho cyklu časové základny a signál druhého kanálu po dobu následujícího celého cyklu. Je-li rychlost časové základny vysoká, oko pozorovatele není schopno vnímat, že se průběhy střídají. Režim přepínání časovou základnou lze použít při rychlostech časové základny větších než 1 ms/dílek.

6 Spouštění časové základny
Obr. 2 Přepínání kanálů dvoukanálového osciloskopu v režimu ALT

7 Spouštění časové základny
V režimu přepínání pevným kmitočtem (chop mode) jsou oba kanály přepínány vysokým kmitočtem během jediného běhu časové základny. Zobrazení obou průběhů je složeno z krátkých úseků, které se oku pozorovatele jeví jako spojitá křivka. Přepínání pevným kmitočtem se používá pro zobrazení pomalu proměnných signálů, při rychlosti časové základny menší než 1 ms/dílek.

8 Spouštění časové základny
Obr. 3 Přepínání kanálů dvoukanálového osciloskopu v režimu CHOP

9 Spouštění časové základny
Režim zobrazení lze volit tlačítky na osciloskopu, některé osciloskopy volí režim automaticky podle rychlosti časové základny. Blokové schéma dvoukanálového osciloskopu je uvedeno na obrázku 1, od základního blokového schéma analogového osciloskopu se liší pouze v části před koncovým stupněm vertikálního zesilovače.

10 Spouštění časové základny
Časová základna může být: volnoběžná - nesynchronizovaná - synchronizovaná spouštěná

11 Spouštění časové základny
Volnoběžnou časovou základnu charakterizuje přítomnost paprsku na stínítku obrazovky nezávisle na signálu na vstupu osciloskopu. Spouštěnou časovou základnu charakterizuje přítomnost paprsku na obrazovce jen když je na vstupu osciloskopu přítomný signál.

12 Spouštění časové základny
Volnoběžná nesynchronizovaná časová základna se projevuje nestabilním, pohybujícím se obrazem na stínítku obrazovky v horizontálním směru. Generátor časové základny generuje pilu periodicky bez přerušení. Na obrazovce vidíme mnoho fázově posunutých průběhů pozorovaného vstupního signálu. Samozřejmě každý průběh je zobrazený novou „pilou“. Toto posunutí vzniká proto, že vstupní kmitočet není celočíselným násobkem kmitočtu pily časové základny.

13 Spouštění časové základny
Obr. 4 Volnoběžná nesynchronizovaná časová základna

14 Spouštění časové základny
Volnoběžná synchronizovaná časová základna se projevuje stabilním, nepohybujícím se obrazem na stínítku obrazovky v horizontálním směru. Toto je dosáhnuté tak, že generátor časové základny začne generovat pilu jen tehdy, pokud vstupní signál dosáhne určitou napěťovou úroveň U01. Z toho vyplývá, že tu existuje čas t2, kdy je generátor časové základny blokovaný, negeneruje.

15 Spouštění časové základny
Tento režim časové základny je jakýmsi spojením volnoběžné nesynchronizované časové základny a spouštěné časové základny, protože pokud není na vstupu osciloskopu přítomný signál, generátor časové základny generuje pilu periodicky, bez přerušení. Je-li na vstupu osciloskopu signál přítomen přechází časová základna do režimu práce spouštěné časové základny.

16 Spouštění časové základny
Obr. 5 Volnoběžná synchronizovaná časová základna

17 Spouštění časové základny
Na zabezpečení synchronizace časové základny se vstupním signálem slouží obvod na obr.6. Obr. 6 Obvod spouštění synchronizace časové základny

18 Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Jančařík

19 Literatura E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979
V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987 L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google