Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: Slované a Velká Morava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: Slované a Velká Morava"— Transkript prezentace:

1 Projekt: Slované a Velká Morava

2 Projekt: Slované a Velká Morava
Zpracovala: Mgr. Libuše Přílučíková Ředitelka školy: Mgr. Eva Plachá Ve školním roce 2013/2014 ZŠ Zlín, Kvítková 4338, třída 3. A 30. září – 4. října 2013 (jde o první část projektu Slované a staré české pověsti, která byla realizovaná na seznamovacím pobytu v Modré)

3 Předběžný cíl: 1. Kognitivní: hravou formou seznámit žáky
s historickým obdobím našich dějin – „Velká Morava“ a se životem starých Slovanů 2. Afektivní: vlastním prožitkem a osobní zkušeností si vytvořit kladný vztah k předmětu vlastivěda a k historii našeho národa 3. Volní a psychomotorický: propojení učiva vlastivědy s předpokládanými událostmi a životem starých Slovanů 4. Sociální: žáci jsou vedeni k všestranné a účinné komunikaci na veřejnosti, k posílení komunikace uvnitř třídy

4 Klíčové kompetence: K řešení problému: postupně zdokonalujeme kompetenci práce s informacemi z různých zdrojů, vedeme žáky k jejich vyhledávání, třídění, zpracovávání a vhodnému využití Sociální a personální: rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých Občanské: respektujeme a chráníme naše historické dědictví Komunikativní: podporujeme přátelské vztahy ve třídě, podporujeme spolupráci K učení: uplatňujeme různé metody práce, vedeme žáky k sebehodnocení

5 Památník Velké Moravy ve Starém Městě 30. září 2013

6

7

8 Příběh Mojslava …

9

10

11 Archeoskanzen v Modré poprvé …

12

13

14 a Metoděje na Velkou Moravu.
výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu.

15 Základy kostelíku a jeho nová podoba.

16

17 Pracovní večery. Výroba kostýmů.

18 Scénky skupinek.

19 a obyvatel Velké Moravy.
Kašírování domečků a obyvatel Velké Moravy.

20 Konstantin a Metoděj na Velehradě. Návrhy obrázků na téma Velké Moravy.

21 Mikulčice 1. října 2013

22

23

24

25 Velkomoravané byli i rybáři.
Odpoledne 1. října 2013 Velkomoravané byli i rybáři.

26 Archeoskanzen další dny:
Každodenní život starých Slovanů… Archeoskanzen další dny: 2. – 4. října 2013 byl NÁŠ!

27 Ovesné placky …

28

29

30 Slované byli hlavně zemědělci.

31 Sepětí lidí a přírody.

32

33 Pověst o třech Svatoplukových prutech …

34

35

36

37 Poslední den jsme byli hrdí!

38 Některé činnosti byli spíš zábava …

39

40 Losování rolí na „páteční natáčení“.

41 Strážní věž hlásí příchod Pokřtění Bořivoje a Ludmily
družiny. Natáčení: Pokřtění Bořivoje a Ludmily na Velké Moravě

42 Nebezpečí nehrozí! Družina Bořivoje přichází na pozvání.

43 Přichází družina Bořivoje a Ludmily.

44 Svatoplukova družina. Setkání …

45 Pozvání k jídlu? Na zemi? To je urážka!

46 přijmete-li křesťanství …
Jen klid! Jste pohané, přijmete-li křesťanství …

47 Pokřtění Bořivoje Metodějem …

48 Pokřtění Ludmily a celé družiny … Metodějovi noví žáci. Klid zbraní …

49 Společná hostina …

50 Foto na závěr s pracovníky archeoskanzenu v Modré.
Bez koz to prostě nešlo, chtěly také fotku!

51 Závěrečné hodnocení: Projekt jsme začali realizovat na seznamovacím pobytu v Modré /30. září – 4. října 2013/. Jde o první část projektu Slované a staré české pověsti. Vzhledem k aktivitám, které jsme stihli vykonat, rozdělili jsme projekt do bloků. Ve druhé části budou další aktivity, kterým se budeme věnovat po návratu do školy. Tato první část bude prezentována na Dětské vědecké konferenci. Vzhledem k pěknému počasí, věnovali jsme většinu času aktivitám v archeoskanzenu a v dalších institucích, které se zajímají o život starých Slovanů. Nestihli jsme tak dokončit výtvarné aktivity, kterým jsme se věnovali po večerech. Žáci byli rozděleni do skupin a každá skupina se věnovala svému tématu: např. obživa starých Slovanů, život od narození po smrt + zábava, vojenství, náboženství , obchod. Informace zpracovávala a předávala ostatním. Žáci si připravili i scénky na tato témata. Dokončili jsme jen výrobu kostýmů, které jsme potřebovali poslední den. Vzhledem k věku žáků, je jejich výkon obdivuhodný. Vše pro ně bylo nové a přesto se nezalekli. Žáci jsou nejvíce hrdí na svou práci v archeoskanzenu, kterou budou obdivovat další návštěvníci.

52 Aby to oslovi nebylo líto …


Stáhnout ppt "Projekt: Slované a Velká Morava"

Podobné prezentace


Reklamy Google