Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení"— Transkript prezentace:

1 Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení
Celní správa České republiky Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení Jaroslav Ille, odbor Celní, GŘC

2 Celní správa České republiky
OBSAH: Režim tranzitu (úřad odeslání, úřad určení, záruky v tranzitu) Režim vývozu (úřad vývozu, úřad výstupu) Režimy dovozní , včetně režimů s hospodářským účinkem a dočasné uskladnění 2

3 Postupy a povolení v režimu tranzitu:
Celní správa České republiky Postupy a povolení v režimu tranzitu: 1) Celní úřad odeslání: Role přiřazeny KCÚ = TCP podávána na KCÚ (MRN bude obsahovat číslo KCÚ) Struktura TCP rozšířena o datový element pro číslo povolení ZJP TCP (odstavec 30) obsahuje kód dotčeného CO/ÚP (H05/H15) Celorepublikové povolení komunikace s CÚo = nahrazení lokálních povolení Standardní postup: TCP a doklady a zboží na jednom CO/ÚP TCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ TCP a doklady na jednom CO/ÚP a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ TCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jiném KCÚ = NELZE Schválený odesílatel: vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP schválená místa nakládky vázána na CO/ÚP nutné prověření/aktualizace schválených míst nakládky nutné prověření/aktualizace povolení ZJP SO (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) Aktualizace schválených celních závěr (přechodová doba  dočerpání zásob) Aktualizace otisku razítka schváleného odesílatele 3

4 Postupy a povolení v režimu tranzitu:
Celní správa České republiky Postupy a povolení v režimu tranzitu: 2) Celní úřad určení: Role přiřazeny CO/ÚP na všech KCÚ Struktura D_N_UKO rozšířena o číslo povolení ZJP Celorepublikové povolení komunikace s CÚu = nahrazení lokálních povolení Standardní postup: TDD (příp. D_N_UKO) a zboží na jednom CO/ÚP příp. D_N_UKO na jednom CO/ÚP a TDD a zboží na druhém CO/ÚP stejného nebo jiného KCÚ Schválený příjemce: vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP schválená místa vykládky vázána na CO/ÚP nutné prověření/aktualizace schválených míst vykládky nutné prověření/aktualizace povolení ZJP SP (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) 3) Záruky v režimu tranzitu: Souborná jistota a Zproštění povinnosti poskytnout jistotu = přechod na KCÚ pro JČK Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny = přechod na jednotlivá KCÚ (možným elektronickým podáním ZL dopředu bez konkrétního CO/ÚP) Celní jistota = přechod na jednotlivá KCÚ Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu = přechod na KCÚ Praha 4

5 Postupy a povolení v režimu VÝVOZU:
Celní správa České republiky Postupy a povolení v režimu VÝVOZU: 1) Celní úřad vývozu: Role přiřazeny celním oddělením KCÚ = VCP podávána na KCÚ (MRN bude obsahovat číslo KCÚ) Struktura VCP rozšířena o číslo povolení ZJP a místo projednání (CCŘ) VCP (odstavec 30) obsahuje kód dotčeného CO/ÚP (H05/H07/H15) Celorepublikové povolení komunikace s CÚvývozu = nahrazení zbýv.lokálních povolení Standardní postup: VCP a doklady a zboží na jednom CO/ÚP VCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ VCP a doklady na jednom CO/ÚP a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ VCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jiném KCÚ (CCŘ) Místní řízení: vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP schválená místa nakládky vázána na CO/ÚP nutné prověření/aktualizace schválených míst nakládky nutné prověření/aktualizace povolení ZJP MŘ (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) možnost CCŘ Aktualizace schválených celních závěr (přechodová doba  dočerpání zásob) Aktualizace otisku razítka schváleného vývozce 5

6 Postupy a povolení v DOVOZU:
Celní správa České republiky Postupy a povolení v DOVOZU: 1) Celní úřad dovozu: Role přiřazeny celním oddělením KCÚ = DCP podávána na KCÚ (MRN bude obsahovat číslo KCÚ) Struktura DCP již obsahuje číslo povolení ZJP a rozšiřuje se o číslo povolení CCŘ a místo projednání (CO/ÚP) DCP (odstavec 30) obsahuje kód dotčeného CO/ÚP (H78/H62/H63) Celorepublikové povolení komunikace s CÚdovozu již realizováno Standardní postup: DCP a doklady a zboží na jednom CO/ÚP DCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ DCP a doklady na jednom CO/ÚP a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ DCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jiném KCÚ (CCŘ): vydává KCÚ podle místa projednání (CO/ÚP) místo projednání (CO/ÚP) a místo kontroly (CO/ÚP) v DCP Místní řízení: vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP schválená místa vázána na CO/ÚP nutné prověření/aktualizace schválených míst nutné prověření/aktualizace povolení ZJP MŘ (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) možnost CCŘ (doplnění DCP o povolení CCŘ a místo projednání) 6

7 Postupy a povolení v DOVOZU:
Celní správa České republiky Postupy a povolení v DOVOZU: 2) Režimy s hospodářským účinkem Správa všech povolení přechází (§ 6 zákona o CS) na nástupnický KCÚ, odd. Právní (CZxx0101). Podle převodníku bude provedena konverze správy povolení na nástupnický KCÚ, odd. Právní CZxx0101. Bude provedena konverze celních útvarů platnosti dle konverzní tabulky na úroveň KCÚ s platností pro všechna odd. Celní KCÚ, CZxx02xx. Pravidla po podání CP a propuštění zboží se řídí obecnými pravidly pro běžný postup (BP) a zjednodušený postup (ZJP), přičemž platí, že CP bude projednáno pouze CO/ÚP, v jehož pracovním obvodu se nachází místo zpracování/uskladnění. Model odpovídá i znění jednotných povolení vydaných jiným členským státem EU (MS), jelikož zde je propuštění vázáno na konkrétní útvar s daným číslem. 3) Dočasné uskladnění: Povolení vydává KCÚ (opakované uskladnění) nebo CO/ÚP (jednorázové uskladnění) Přiřazeno ke konkrétnímu CO/ÚP Nutné prověření/aktualizace schválených míst Nutné prověření/aktualizace povolení pro opakované uskladnění (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) 7

8 Dotazy k praktickým dopadům modernizace CS ČR možno směřovat na:
Celní správa České republiky Děkuji za pozornost. Dotazy k praktickým dopadům modernizace CS ČR možno směřovat na: (  


Stáhnout ppt "Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení"

Podobné prezentace


Reklamy Google