Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ARCHITEKTURA IS KLASIFIKACE IS: TPS, MIS, EIS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ARCHITEKTURA IS KLASIFIKACE IS: TPS, MIS, EIS"— Transkript prezentace:

1 ARCHITEKTURA IS KLASIFIKACE IS: TPS, MIS, EIS
INFORMAČNÍ SYSTÉMY ARCHITEKTURA IS KLASIFIKACE IS: TPS, MIS, EIS Ing. Roman Danel, Ph.D. Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko – geologická fakulta

2 Doporučená literatura
BASL, J. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha : Grada Publishing, s. ISBN MOLNAR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada Publishing, s. ISBN X. VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press, s. ISBN

3 V této přednášce se dozvíte
Vysvětlení pojmu architektura IS Globální x dílčí architektura Technologická architektura Seznámení s klasifikací IS dle řídicí úrovně: TPS, MIS, EIS

4 Architektura IS Co to znamená, když mluvíme o „Architektuře informačních systémů“? Co je to „architektura“?

5 Architektura informačních systémů
Architektura IS definuje koncepční rámec řešení IS, dává budování IS určitý směr a  je vhodným komunikačním prostředkem mezi vedením podniku a projektanty IS. Musí být názorná, srozumitelná a jednoduchá.

6 Informační systém je podpůrný systém pro systém řízení
Informační systém je podpůrný systém pro systém řízení. Při návrhu IS musíme znát cíl systému řízení.

7 Význam architektury IS
Architektura IS zajišťuje vzájemné porozumění: investora – řešitele - uživatele

8 Co musí architektura podporovat, aby IS splňoval požadované cíle?
Strategické cíle podniku Odpovídat potřebám uživatelů Integraci - datovou, SW, HW,… Otevřenost a parametrizovatelnost systému (schopnost systému akceptovat změny) IS pochopitelný a průhledný pro uživatele Efektivnost a spolehlivost zpracování dat (rychlost odezvy, ochrana dat…)

9 Význam architektury IS
Formulace celkové koncepce IS Řízení vývoje IS Řešení vztahů s dodavateli IS Architekturu je třeba neustále upravovat a přizpůsobovat měnícím se požadavkům, ale při zachování koncepce.

10 Globální a dílčí architektura IS
Je-li předmětem návrhu IS celkový pohled, hovoříme o globální architektuře IS. Globální architektura - základní schéma vyjadřující hrubou podobu budoucího IS (např. způsob pořízení, věcná orientace, vztah k úrovni řízení…)

11 Globální a dílčí architektura
Globální architektura se rozpadá do návrhu dílčích architektur – detailnější návrh z různých pohledů na systém: aplikační, technologická, SW, HW, funkční specifikace…

12 Dílčí architektury IS Funkční analýza, funkční specifikace – verbální popis funkcí Procesní architektura – firemní procesy a datové toky (např. v podobě Data Flow Diagram - DFD) Datová architektura – návrh datové základny (ERD – entity, vazby…) Softwarová architektura – SW komponenty Hardwarová architektura – komponenty HW a sítě; může být centralizovaná, decentralizovaná, distribuovaná… Technologická architektura – popis technologického řešení, definuje např. způsob zpracování (dávkové, interaktivní, RT, událostní)

13 Technologická architektura – historický vývoj
Architektura mainframe Architektura sdílení souborů Architektura klient – server Dvouvrstvá architektura (uživatelská, databázová) Třívrstvá architektura (vrstvy uživatelská, obchodní logiky a datová) MDA – modelově řízená architektura SOA – servisně orientovaná architektura

14 Technologická architektura
Často používaná architektura současných IS je třívrstvá architektura klient – server Vrstvy této architektury jsou: Presentační vrstva – uživatelský interface. Aplikační vrstva – tvoří prostředí aplikačních funkcí. Databázová vrstva – poskytuje řízení databázových operací

15 Moderní architektury SOA (Service Oriented Architecture)
SOA definuje svou architekturu jako soubor softwarových komponent spolupracujících obdobně jako služby reálného světa. MDA (Model Driven Architecture) MDA spočívá v oddělení popisu procesů probíhajících v organizaci od popisu aplikační logiky a popisu implementace na zvolené platformě. Oddělení aplikační logiky od změn technologické vrstvy vede k nezávislosti na technologické platformě.

16 Globální architektura IS podle úrovně řízení

17 Řídicí úrovně výrobních podniků
V literatuře zabývající se řízením technologických procesů lze najít i toto členění řídicích úrovní: Manažerská řídicí úroveň -> EIS Dispečerská řídicí úroveň -> MIS Procesní řídicí úroveň -> TPS

18 Transaction Processing Systém (TPS)
Cílem informačního systému TPS je podpora hlavních činností podniku na operativní řídicí úrovni – provozní úroveň. Sledování transakcí = jednotlivých výrobních operací. Specifický dle charakteru podniku. Následník dávkového zpracování.

19 TPS Jaký je charakter podniku? (výrobní, obchodní, dopravní…?) Je-li výrobní, jaký je charakter výroby? (kusový, kontinuální…?)

20 Transakce – opakování ze ZI
Transakce – posloupnost operací, které tvoří dále nedělitelný celek. Vlastnosti: A Atomicity C Consistency I Isolation D Durability

21 TPS Pod pojmem TPS tedy rozumíme provozní informační systémy zajišťující základní funkce organizace. Interaktivní, automatizované nebo dávkové pořizování dat.

22 OLTP V oblasti databázových systémů tyto systémy označujeme jako OLTP. OLTP = On-Line Transaction Processing

23 TPS U výrobních podniků jsou TPS založeny na tzv. CIM koncepci (Computer Integrated Manufacturing) Principem CIM je integrace výrobních procesů: výrobkových zakázkových

24 Dílčí komponenty TPS CAD – Computer Aided Design
CAM – Computer Aided Manufacture -automatizovaná podpora řízení výrobních procesů CAQ – kontrola procesu výroby a kvality produkce CAP – automatizace plánování CIS - styk se zákazníkem (např. odečty) GIS – mapy, práce s prostorovými daty Zákaznické úlohy

25 Management Information System
Řízení podniku na taktické úrovni řízení. ekonomická, organizační a obchodní hlediska a oblast kontroly. Základní oblasti MIS systémů: Obchodně logistické procesy Finančně účetní procesy Průřezové aplikace celopodnikového charakteru (správa, legislativa, řízení lidských zdrojů, marketing, jakost…)

26 MIS Charakteristika: Evidence procesů Zpracování ekonomických analýz
Převažují evidenční a analytické práce

27 Systémy TPS a MIS vypovídají o aktuálním stavu podnikových procesů.

28 EIS systémy – strategické řízení
Pro potřeby vrcholového řízení na strategické řídicí úrovni. Data pořízená v TPS a MIS systémech.

29 Data v EIS Strukturovaná Vysoce agregovaná
Oproti MIS a TPS pracují s většími časovými úseky

30 Typické funkce EIS plánování v dlouhodobém horizontu,
ekonomická analýza celkového hospodaření firmy, hodnocení podnikatelských záměrů, příprava inovačních akcí, formulace strategických projektů metodami projektového řízení, podpora specifikace marketingové strategie firmy, manažerské výkaznictví, rozbor situace na trhu apod.

31 Decision Support System
V souvislosti s EIS se můžeme setkat také s pojmem DSS (Decision Support Systém). Jedná se o počítačovou podporu metod rozhodovací analýzy a operační systémové analýzy.

32 OIS, EDI OIS – Office Information System – podpora kancelářských prací (editory, tabulkové procesory, databáze typu Access, pošta, icq, Skype…) EDI – Electronic Data Interchange – komunikace podniku s okolím pomocí standardizované výměny dat

33 Po této přednášce byste měli umět:
Vysvětlit pojem architektura IS a popsat co je obsahem globální a dílčí architektury Klasifikovat IS dle řídicí úrovně: TPS, MIS, EIS a popsat jednotlivé typy IS a jejich účel Vědět, co znamená pojem „transakční systém“ Co je to Decission Support System

34 Test Co je účelem systémů typu TPS (Transaction Processing System)?
Řízení ekonomiky podniku Řízení jednotlivých operací, činností Řízení strategie rozvoje podniku


Stáhnout ppt "ARCHITEKTURA IS KLASIFIKACE IS: TPS, MIS, EIS"

Podobné prezentace


Reklamy Google