Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení zaměstnanců Kvalita, environment a BOZP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení zaměstnanců Kvalita, environment a BOZP"— Transkript prezentace:

1 Školení zaměstnanců Kvalita, environment a BOZP
v Praze

2 Obsah školení Management kvality - trocha teorie
Co znamená ISO 9001, 14001, 18001 Proč zavádět ISO kvality + environmentu + BOZP? Systém managementu kvality Management kvality - aplikace v naší společnosti aneb zjednodušenné "úkoly pro každého„ Znát firemní politiku Znát požadavky ISO Vědět, kde se nacházejí dokumenty Dodržovat postupy Řádně vést záznamy Management environmentu BOZP Prvky BOZP a PO Otázky + prezenční listina                               

3 Co znamená ISO 9001, a OHSAS 18001 Řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Klade důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Základním principem je identifikace všech možných rizik na pracovištích a jejich efektivní řízení tak, aby bylo minimalizováno možné poškození zdraví zaměstnanců. Důraz je kladen na prevenci a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích a to při všech činnostech spojených s fungováním organizace.

4 Proč zavádět ISO kvality + environmentu + BOZP?
zdokonalit (zprůhlednit) firemní systém kvality = být lepší firmou vyhovět zákazníkům, kteří certifikace vyžadují uplatnit se lépe v konkurenčním prostředí zlepšit svou výkonnost zlepšit výkonnost dodavatelů

5 Systém managementu kvality

6 Organizační schéma

7 Každý má v rámci ISO své úkoly
Vedení zajišťovat angažovanost prosazovat a podporovat politiku kvality přezkoumávat postupy poskytovat zdroje

8 Každý má v rámci ISO své úkoly
Specialisté pracovat jako vedoucí úkolů + technický zdroj určovat a získávat potřebnou dokumentaci  vyhodnocovat shodu dokumentace s normou zavádět jakékoliv potřebné změny

9 Každý má v rámci ISO své úkoly
Řadoví pracovníci poskytovat výstupy a ověřovat, že jsou postupy přiměřené vědět, kde se dokumenty nacházejí rozumět pracovním pokynům a postupům a využívat je znát politiku jakosti organizace být si vědom příslušných požadavků ISO

10 Zjednodušené "úkoly pro každého„
znát firemní politiku kvality znát požadavky ISO (zákazník - kvalita, životní prostředí, bozp) vědět, kde se nacházejí dokumenty dodržovat postupy řádně vést záznamy + neustále zlepšovat = přemýšlet u práce!!!

11 1. Znát firemní politiku kvality
Nutnost!!! Auditor má pravomoce si ji u jakéhokoliv zaměstnance ověřit. Kde ji najdete? - na intranetu Hlavním cílem společnosti je zvýšit prosperitu společnosti vyjádřenou stabilním růstem kapitálu, zlepšit přístup k životnímu prostředí a zlepšit přístup a ochranu zdraví při práci. Bez vysoké kvality, která vede ke spokojenosti zákazníků, je tento cíl nedosažitelný. 

12 2. Znát požadavky ISO Do určité míry se kryjí s politikou kvality
zaměření na zákazníka dodržování postupů vedení dokumentů ohled na životní prostředí  dodržování bozp neustálé zlepšování

13 3. Vědět, kde se nacházejí dokumenty
bedýnka intrantet server

14 4. Dodržovat postupy ...nejen postupy práce, ale i bozp!!!

15 5. Vést řádně záznamy SOD Zápis o předání převzetí staveniště
Všechny potřebné dokumenty ke stavbám, jsou dostupné na intranetu nebo serveru. SOD Zápis o předání převzetí staveniště Záruční list – předávací protokol KZP

16 Certifikace environmnetu
Environment Ještě přísnější požadavky na ochranu životního prostředí než zákony a vyhlášky např. nutnost třídění a skladování odpadů. Vždy při práci myslet na ochranu přírody

17 BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Politika BOZP společnosti k dispozici na intranetu Společnost se zavazuje trvale zlepšovat stávající pracovní podmínky zaměstnanců zejména formou preventivních opatření, mezi něž řadíme: teoretickou přípravu a trénink zaměstnanců v oboru bezpečnosti práce; stálou komplexní lékařskou péči pro zaměstnance; provozování bezpečných strojů, zařízení a využívání nejmodernějších technologií.

18 Prvky BOZP a PO školení pravidelný servis, revize elektro, plyn, tlakové nádoby dokumentace používání OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky) dodržování postupů ohraničení staveb nevymýšlet "zlepšováky", ale přemýšlet...

19 Správně zavedený systém kvality = DOBRÉ ŘÍZENÍ FIRMY
Systém, kdy všichni jsou šťastní :)                                                                           zákazníci zaměstnanci Ředitelé příroda  i státní orgány  :)

20 Otázky? Děkuji za pozornost a prosím o podpis na prezenční listině.


Stáhnout ppt "Školení zaměstnanců Kvalita, environment a BOZP"

Podobné prezentace


Reklamy Google