Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dávky a příspěvky pro rodiče dětí se ZP - změny od 01/12

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dávky a příspěvky pro rodiče dětí se ZP - změny od 01/12"— Transkript prezentace:

1 Dávky a příspěvky pro rodiče dětí se ZP - změny od 01/12
Bc. Jitka Vrchotová, DiS. Vedoucí Poradny NRZP ČR, poradce pro neslyšící

2 O čem to dnes bude? Dávky státní sociální podpory (s.s.p.)
Příspěvek na péči Nové dávky - reforma Příspěvek na mobilitu Příspěvky na kompenzační pomůcky Průkazy ZP,ZTP, ZTP/P

3 Změna kompetencí úřadů
Orgány s.s.p., orgány pomoci v HN a další, které vykonávají státní správu, jsou: Úřad práce ČR – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty na

4 Zákon č. 117/1995 sb., o státní sociální podpoře
Dávky státní s.s.p. Zákon č. 117/1995 sb., o státní sociální podpoře dávky (především) pro rodiny s dětmi Rodičovský příspěvek Porodné Přídavky na děti Sociální příplatek Příspěvek na bydlení další (např. dávky pro pěstouny)

5 Částky ŽM od 1.1. 2012 Částka ŽM jednotlivce - 3 410 Kč/měs.
Částka ŽM osoby – 1. v pořadí Kč/měs. Částka ŽM osoby – 2. nebo další v pořadí a) Kč/měs. u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem, b) Kč/měs. u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let c) Kč/měs. u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let d) Kč/měs. u nezaopatřeného dítěte do 6 let.

6 Příklad Rodina: Manželé (matka + otec) 2 děti (věk 3 a 5 let)
Životní minimum (ŽM) = Kč

7 Porodné = příspěvek při narození dítěte Podmínky: jen pro první dítě
jen, když je v rodině malý příjem (do 2,4 x ŽM)

8 Přídavky na děti Výše přídavku – dle věku dítěte
a) do 6 let 500 Kč/měsíc b) od 6 do 15 let 610 Kč/měsíc c) od 15 do 26 let 700 Kč/měsíc. Podmínka Příjem rodiny do 2,4 x ŽM

9 Rodičovský příspěvek rodičovský příspěvek prodloužený petice

10 Změny od 01/2012 1) Jednotná výše RP – 220 000 Kč –
- rozděleno do 2-4 let věku dítěte - výši příspěvku lze měnit i opakovaně - max. 1x za 3 měsíce 2) Přechod z prodlouženého RP na PnP I. nebo II. stupeň dítě dlouhodobě ZP dítě dlouhodobě TZP

11 Rodičovský příspěvek Kombinace se školkou
Do 2 let – 4 – 6 hod. – děti ZP Nebo 46 hod./měs. – děti bez ZP Docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.

12 Otázky

13 Příspěvek na bydlení nejdéle po dobu 84 měsíců
v období 10 kalendářních let sčítají se všechny doby pobírání příspěvku na bydlení v posledních 10 letech před podáním žádosti i při změně bytu u téže osoby.

14 Výjimky jde-li o byt, a) který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu b) v bytovém domě s byty zvláštního určení užívaný osobou, jejíž zdravotní stav to vyžaduje, c) zvláštního určení užívaný osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje, d) kde žijí výlučně osoba nebo společně posuzované osoby starší 70 let.

15 Sociální příplatek Od 1.1. 2012 zrušen Propad příjmů nahrazuje
mimořádná okamžitá pomoc (dávky HN) a PnP

16 Dávky pomoci v HN Zákon č. 111/2006
Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc

17 Otázky

18 Příspěvek na péči nové posuzování není důležitý zdrav. stav
životní potřeby smlouvy s pečujícími

19 Postup žádosti o PnP: Žádost Sociální pracovnice
Zpráva lékaře (dětský lékař x specialista) Posudkový lékař Nahlédnutí do spisu – důležité! Rozhodnutí (odvolání)

20 Odvolání Nově je odvolacím orgánem MPSV Přezkum MPSV („zbytečné“)
Správní žaloba Vzory

21 Nový systém posuzování
10 základních životních potřeb a) Mobilita b) Orientace c) Komunikace d) Stravování e) Oblékání a obouvání f) Tělesná hygiena g) Výkon fyziologické potřeby h) Péče o zdraví i) Osobní aktivity j) Péče o domácnost

22 Příspěvek na péči a životní potřeby
a) stupeň I – 3 životní potřeby b) stupeň II - 4 nebo 5 životních potřeb c) stupeň III - 6 nebo 7 životních potřeb d) stupeň IV - 8 nebo 9 životních potřeb

23 Příspěvek na péči 4 stupně – částky u osob do 18 let
a) Kč - stupeň I (lehká závislost), b) Kč - stupeň II (středně těžká závislost), c) Kč - stupeň III (těžká závislost), d) Kč - stupeň IV (úplná závislost). - Možnost zvýšení o Kč/měs.

24 Zvýšení PnP u osob s nízkými příjmy
náleží jen rodiči, který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let Podmínka – příjem do 2x ŽM (za minulé ¼letí) Nenáleží – dětem v pěst. péči dětem v ústavech dětem které mají invalidní důchody

25 Otázky + přestávka

26 Zákonná ochrana rodičů
Firma drží místo 3 roky Může být i déle, ale záleží na dohodě (není povinnost) Těhotná žena nesmí být propuštěna! Žena (muž), pečující o dítě do 15 let může žádat kratší pracovní dobu Nevýhoda – méně peněz

27 Pojištění rodičů Při pobírání příspěvku na péči
Zdravotní i sociální – po celou dobu pobírání PnP, ale u I. stupně jen do 10 let věku dítěte Systém „hlavní pečující osoby“ Při pobírání rodičovského příspěvku Zdravotní – po celou dobu pobírání RP Sociální – do 4 let věku dítěte

28 Sociální reforma 3 nové systémy: Příspěvek na mobilitu
Zákon č. 329/2011 3 nové systémy: Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku Karta sociálních systémů (průkaz TP, ZTP a ZTP/P)

29 Příspěvek na mobilitu nová dávka
nahrazuje příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na benzín pro všechny držitele ZTP a ZTP/P nutné žádat každý rok výplata od měsíce ve kterém byla podána žádost při větším dojíždění se nenavyšuje 

30 Příspěvek na zvláštní pomůcku
nově dávka „nároková“ – výhodné cena do 24 tis. Kč (jen u osob s příjmem do 8x ŽM) vždy spoluúčast (10 %, nejméně 1 tis.Kč) max. výše příspěvku 350 tis.Kč nový seznam pomůcek

31 Výpůjčka zvláštní pomůcky
novinka – jen některé pomůcky stropní zvedací systém schodišťová plošina schodolez smlouva mezi úřadem práce a uživatelem (zákonným zástupcem) instalaci a provoz, náklady na údržbu, opravy a revize hradí uživatel (možnost příspěvku)

32 Příspěvek na nákup auta
nově patří mezi „příspěvky na zvláštní pomůcku“ po uplynutí 120 kalendářních měsíců tj. 1x za 10 let (dříve 1x za 5 let) max. 200 tis. Kč. (dříve max. 100 tis. Kč) Nezapomínejte na pojištění! Vrácení DPH zachováno

33 Průkaz osoby se zdravotním postižením
(nově karta sociálních systémů, která současně slouží jako průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P) Probíhá postupná výměna starých průkazů Staré průkazy platí dle platnosti, ale max. do Nový způsob posuzování zdravotního stavu = podle PnP Bezplatná MHD a sleva na dopravu zachována

34

35 Posuzování nároku Životní potřeby jako u PnP
Průkaz TP = PnP v I. stupni (lehká závislost). Průkaz ZTP = PnP ve II. stupni (středně těžká závislost) + osobám starším 18 let, které nezvládají životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Průkaz ZTP/P = PnP ve III. nebo IV. stupni (těžká a úplná závislost) + a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.

36 Otázky

37 Pamatujte  Ač si to úředník nemyslí, je jen člověk.
 Jednejte s úřady úřední cestou.  Hlavně se nebát.  Nebojte se obrátit na naši poradnu.

38 Děkuji za pozornost Bc. Jitka Vrchotová, DiS. Vedoucí Poradny NRZP ČR
poradce pro neslyšící SMS: Tel., fax:


Stáhnout ppt "Dávky a příspěvky pro rodiče dětí se ZP - změny od 01/12"

Podobné prezentace


Reklamy Google