Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dávky sociální péče pro občany těžce zdravotně postižené

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dávky sociální péče pro občany těžce zdravotně postižené"— Transkript prezentace:

1 Dávky sociální péče pro občany těžce zdravotně postižené
Mobilita Bydlení Pomůcky Komunikace Nedostatečný příjem Péče o postižené

2 Dávky SP řešící mobilitu TZP občanů
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na úhradu za užívání garáže

3 Dávky SP řešící bydlení TZP občanů
Příspěvek na úpravu bytu Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu Příspěvek na úhradu za užívání garáže Příspěvek na topnou naftu Příspěvek na zakoupení topných těles Příspěvek při odchodu ze zařízení na nákup věcí každodenní spotřeby a k vybavení domácnosti

4 Dávky SP řešící získání pomůcek pro TZP občany a zvýšené náklady spojené s jejich používáním
Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek Příspěvek na zvýšené náklady spojené s užíváním pomůcek občanům na krmivo pro vodícího psa Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým

5 Dávky SP řešící komunikaci TZP občanů
Příspěvek na zřízení telefonní účastnické stanice Příspěvek na změnu připojení telefonní účastnické stanice Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek

6 Dávky SP řešící nedostatečnou příjmovou situaci TZP občanů
Obecné dávky sociální péče podle zákona o sociální potřebnosti Jednorázové peněžité dávky na úhradu mimořádných nutných nákladů Jednorázová peněžitá dávka na úhradu závazků krátkodobé potřeby Jednorázová věcná dávka soc.potřebným TZP občanům Příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči Příspěvek na výdaje na dopravu hromadnými dopravními prostředky soc.potř. účastníkům rekreace a lázeňské péče Příspěvek na zvýšené životní náklady úplně nebo prakticky nevidomým občanům Příspěvek na společné stravování

7 Dávky SP poskytované občanům pečujícím o TZP občany
Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu a) okruh osob o něž je možno pečovat b) podmínky nároku na příspěvek c) výjimky z osobní, celodenní a řádné péče d) souběh s výdělečnou činností e) výše příspěvku

8 Změny zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení v souvislosti s úpravou podmínek pro poskytování příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu. Zákon č. 168/2005 Sb., a zákon č. 218/2005 Sb.

9 (odkaz na § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)
Změna provedená zákonem č. 168/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony Doplnění § 81 zákona č. 100/1988 Sb. Nový odstavec (3) Nárok na příspěvek podle § 80 nenáleží za kalendářní měsíce, v nichž náležela odměna pěstouna ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu (odkaz na § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) Účinnost od

10 Změny provedené zákonem č. 218/2005 Sb. , kterým se mění zákon č
Změny provedené zákonem č. 218/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších přepisů

11 Principy úpravy : 1. Vypuštění vdovského a vdoveckého důchodu, které
omezovaly přiznání a výši PPOB 2. Vypuštění zákazu souběhu PPOB s rodičovským příspěvkem s výjimkou péče o totéž dítě 3. Vypuštění zákazu souběhu PPOB s odměnou pěstouna 3. Rozšíření podmínek, kdy se považuje celodenní péče za splněnou 4. Vypuštění slova „nezbytných“ v případě vyřizování osobních záležitostí 5. Zvýšení maximální částky příjmu z výdělečné činnosti 6. Zvýšení částek příspěvku na 2,25 násobek při péči o jednu osobu (5310 Kč) a na 3,85 násobek při péči o dvě a více osob (9086 Kč) 7. Započítávání PPOB pro účely dávky sociální péče ve výši 50 % 8. Výklad některých souvislostí s poskytováním příspěvku

12 Působnost obecních úřadů při poskytování dávek sociální péče pro staré občany obce I. typu – obecní úřady 1. Jednorázové peněžité a věcné dávky (§ 32vyhlášky MPSV č.182/91 Sb.) a) sociálně potřebným – mimořádné nutné náklady b) v ústavech - závazky krátkodobé potřeby c) věcné dávky – uspokojování běžných potřeb 2. Příspěvek na topnou naftu – (§ 39vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.) 3. Příspěvek na zakoupení topných těles (§ 39 vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb.) 4. Příspěvek na zřízení telefonní účastnické stanice (§ 40 písm. a) vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.) 5. Příspěvek na změnu připojení telefonní účastnické stanice (§ 40 písm. b) vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.) 6. Příspěvek na společné stravování – (§ 48 vyhlášky MPSV č.182/91 Sb.)

13 Působnost obecních úřadů při poskytování dávek sociální péče pro staré občany obce II. typu – pověřené obecní úřady 1. Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (§ 80 – 85 zákona č. 100/88 Sb.) 2. Příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči (§ 38 vyhlášky MPSV č.182/91 Sb.) 3. Příspěvek na zvýšené životní náklady v souvislosti s používání pomůcek (§ 42 odst.4. vyhlášky MPSV č.182/91 Sb.) 4. Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice (§ 43 vyhlášky MPSV č.182/91 Sb.)


Stáhnout ppt "Dávky sociální péče pro občany těžce zdravotně postižené"

Podobné prezentace


Reklamy Google