Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-POST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-POST."— Transkript prezentace:

1 Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-POST

2 www.crr.cz 9.9.2014 2 Výběr projektu Přihlášení v IS Benefit Konto projektů Výběr projektu Žádost o platbu

3 www.crr.cz Založení nové ŽoP Nový záznam + uložení Načtení dat z IS Monit 7+ 9.9.2014 3

4 www.crr.cz Informace o projektu Po načtení dat z IS Monit: Stav se změní na „Založený“ Automaticky se vyplní část „Informace o projektu 9.9.2014 4

5 www.crr.cz Informace o žádosti o platbu Je třeba vyplnit pole: Typ žádosti Výběr účtu Pořadí finančního plánu Závěrečná žádost 9.9.2014 5

6 www.crr.cz Typ žádosti a výběr účtu Typ žádosti: Kliknutím na modrý obdélník se otevře nové okno. Vyberte příslušný typ žádosti. Pro oblast podpory 5.2 zvolte ex-post Výběr účtu Je nutné vybrat číslo účtu, na který bude dotace zaslána. Zadaný účet musí být stejný, jako je uveden v Podmínkách 9.9.2014 6

7 www.crr.cz Pořadí finančního plánu Kliknutím na modrý obdélník se otevře okno s výběrem Vyberte Pořadí finančního plánu. U jednoetapových projektů je výběr omezen na jeden řádek. Konstantní, variabilní ani specifický symbol netřeba vyplnit 9.9.2014 7

8 www.crr.cz Závěrečná žádost V případě, že se jedná o závěrečnou platbu, je třeba zaškrtnout pole „Závěrečná žádost“. 9.9.2014 8

9 www.crr.cz Předpokládané výdaje Je třeba vyplnit pole: Celkové výdaje Celkové způsobilé výdaje investiční Celkové způsobilé výdaje neinvestiční Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování Skutečné příjmy 9.9.2014 9

10 www.crr.cz Předpokládané výdaje Celkové výdaje Vyplňte částku celkových výdajů projektu za danou etapu (součet všech výdajů bez rozlišení investiční/neinvestiční, včetně nezpůsobilých výdajů) Celkové způsobilé výdaje investiční Vyplňte částku veškerých způsobilých investičních výdajů (musí být stejné jako v soupisce faktur), částka musí být zaokrouhlena na celé Kč dolů Celkové způsobilé výdaje neinvestiční Vyplňte částku veškerých způsobilých investičních výdajů (musí být stejné jako v soupisce faktur ), částka musí být zaokrouhlena na celé Kč dolů 9.9.2014 10

11 www.crr.cz Předpokládané výdaje Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování Pro oblast intervence 5.2 se nepředpokládá využití křížového financování, vyplňte proto nulu. Skutečné příjmy Uveďte skutečné příjmy projektu. V rámci oblasti podpory 5.2a) a část 5.2c) se nepředpokládají příjmy projektu, vyplňte proto nulu. V rámci oblasti podpory 5.2b) a část 5.2c) se příjmy nesledují, vyplňte proto nulu. 9.9.2014 11

12 www.crr.cz Specifické výdaje a Zdůvodnění platby Specifické výdaje Vyplní se skutečně vynaložené výdaje na nákup pozemků a výdaje za bydlení. Výdaje tohoto typu se v oblasti podpory 5.2 nepředpokládají. Zdůvodnění platby: Pole Zdůvodnění platby se může vyplnit krátkým zdůvodněním. Zdůvodnění platby může znít např. takto: Žádost o proplacení výdajů za skončenou první etapu. 9.9.2014 12

13 www.crr.cz Přílohy Záložku Přílohy není potřeba vyplňovat.

14 www.crr.cz Kontrola žádosti o platbu Po doplnění všech relevantních polí je vhodné udělat kontrolu vyplnění Pokud je třeba dalšího doplnění, systém k tomu vyzve Kontrola je pouze formální, nikoli na např. správnost částek!! 9.9.2014 14

15 www.crr.cz Finalizace žádosti Finalizace je nutná k přenosu do systému IS Monit = elektronické předání ŽoP Finalizace uzamkne ŽoP pro jakékoliv další úpravy Tisk žádosti je nutný až po finalizaci 9.9.2014 15

16 www.crr.cz Stav po finalizaci Po finalizaci se změní stav ŽoP na: Předaný Stav dle Monit 7 je nyní Zaregistrovaná 9.9.2014 16

17 www.crr.cz Tisk žádosti Tisk žádosti: Finalizovanou Žádost o platbu je nutné vytisknout, podepsat a předat spolu s dalšími dokumenty (dle PPŽP) na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj Prosím, zkontrolujte, že v zápatí tištěné ŽoP je text: „Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: 9.9.2014 17

18 www.crr.cz Postup opravy po finalizaci Po finalizaci je možné požádat příslušnou pobočku CRR ČR o vrácení elektronické žádosti do stavu, ve kterém lze provést případnou opravu Pobočka provede nastavení stavu „Vráceno k dopracování“ V IS Benefit se toto nastavení projeví změnou stavu žádosti na „Vrácený“ a stavu dle Monit 7+ na „Vrácena k dopracování“ 9.9.2014 18

19 www.crr.cz Postup opravy po finalizaci - storno finalizace Je třeba provést storno finalizace 9.9.2014 19

20 www.crr.cz Postup opravy po finalizaci – stav a načtení dat Stav žádosti se po provedeném stornu finalizace změní na „Založený“, Stav dle Monit 7+ zůstává „Vrácena k dopracování“. Je třeba provést aktualizaci dat z IS Monit 7+ tlačítkem „Načíst data z Monit 7+“ a následně uložit 9.9.2014 20

21 www.crr.cz Postup opravy po finalizaci Následně je možno s žádostí pracovat stejným způsobem jako před finalizací. Proveďte změny podle pokynů CRR Po dokončení úprav je třeba ŽoP opět finalizovat Vznikne další verze ŽoP Změní se unikátní Hash kód. Je třeba vytisknout aktuální Zjednodušenou Žádost o Platbu a podepsanou doručit na pobočku CRR. 9.9.2014 21

22 www.crr.cz Děkuji za pozornost Ing. Naděžda Burešová CRR ČR pobočka Jihozápad Karlova 108, Písek tel. 382 224 414 9.9.2014 22


Stáhnout ppt "Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-POST."

Podobné prezentace


Reklamy Google