Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLÁVESNICE VY_32_INOVACE_E3-05 AUTOR: Mgr. Vladimír Bartoš

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLÁVESNICE VY_32_INOVACE_E3-05 AUTOR: Mgr. Vladimír Bartoš"— Transkript prezentace:

1 KLÁVESNICE VY_32_INOVACE_E3-05 AUTOR: Mgr. Vladimír Bartoš
VYTVOŘENO: SRPEN 2011 STRUČNÁ ANOTACE: VÝKLAD LÁTKY K TÉMATU KLÁVESNICE Časová náročnost: minut Předmět: Informatika 6.ročník Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 např. CTRL+ C … kopírování,
Co to je klávesnice? Klávesnice je vstupní zařízení složené z kláves (tlačítek, klapek apod.) zpravidla mačkaných prsty. Slouží k psaní textu a ovládání počítačových programů funkčními klávesami (F1 - F12) a tzv. klávesovými zkratkami např. CTRL+ C … kopírování, Alt + F5 …. Vypnutí okna

3 Základní rozdělení klávesnice

4 Grafické znázornění klávesnice
KONKRÉTNÍ FUNKCE A POMOCNÉ KLÁVESY INDIKÁTORY FUNKČNÍ KLÁVESY ALFANUMERICKÁ ČÁST NUMERICKÁ ČÁST SPECIÁLNÍ KLÁVESY KURZOROVÉ KLÁVESY

5 Alfanumerická část obdobná klávesnici psacího stroje
obsahuje některé klávesy „navíc“ černá písmena, číslice a znaky na světlejších klávesách - mezinárodní „americká“ klávesnice barevná písmena, číslice a znaky na některých světlejších klávesách odpovídají národní „české“ klávesnici tam, kde jsou jen černé klávesy - platí pro obě klávesnice

6 Zabírá většinu plochy levé části klávesnice, obsahuje klávesy 26 písmen, mezerník, klávesy s interpunkcí a číslicemi a speciální klávesy.

7 Numerická část slouží k zadávání čísel
především při použití kalkulátoru, zadávání většího množství čísel v různých aplikacích pro její funkci je jí nutno zapnout zapnutí je signalizováno 1. kontrolkou zleva (NumLock) pokud je klávesnice vypnuta slouží jako kursorové a další pomocné klávesy

8 Nachází se v pravé části klávesnice, obsahuje klávesy s číslicemi, desetinou tečkou, klávesy použitelné pro 4 základní aritmetické operace, druhou klávesu ENTER a klávesu NUM LOCK pro změnu funkce číselných kláves.

9 Kurzorové klávesy Ovládací klávesy pro řízení pohybu kurzoru se nacházejí mezi alfanumerickou a numerickou klávesnicí.

10 Funkční klávesy: F1 - F12 používají se k nejčastějším úkonům v programech v každém programu mají své specifické použití např: Stisk vyvolá F1 ve většině programů nápovědu.

11 Najdeme je v horní části klávesnice, označené F1 – F12

12 Indikátory klávesnice
Kontrolky, které se nacházejí v pravém horním rohu klávesnice. Indikují – ukazují- zapnutí nebo vypnutí uvedených funkcí.

13 Speciální klávesy

14  Shift zdvojeno odpovídá přeřaďovači na psacích strojích
na některých klávesnicích není napsáno Shift, ale jen znak:  slouží k přepnutí na psaní velkých písmen a znaků natištěných v horní části patřičné klávesy např: česká klávesnice a klávesa: 8 se současně stlačeným Shiftem píšeme 8 bez stlačeného Shiftu píšeme á

15 Caps Lock obdoba klávesy „zámek“ na psacích strojích
při jeho sepnutí se píší trvale velká písmena sepnutí je signalizováno kontrolkou na klávesnici má některé odlišné použití (oproti psacímu stroji): jeho vypnutí lze provést pouze jeho opětovným stlačením je funkční pouze pro písmenné klávesy tzn. chceme-li například psát v české klávesnici 8 musíme i tak zmáčknout Shift jinak se napíše malé á, to samé platí pro znaky ale, pokud při jeho sepnutí zmáčkneme současně Shift, budou se psát malá písmena

16 Tab tabelátor někdy chybí slovo tab a jsou označeny jen šipky
přesune kursor k tabelační značce vpravo: při stisku samotné klávesy Tab vlevo: při současném stisku klávesy Shift+Tab vhodný pro psaní sloupců

17 Esc příkaz nesmí být už ale vykonán ukončuje některé programy
„únik“ z některých situací příkaz nesmí být už ale vykonán ukončuje některé programy

18 Ctrl, Alt fungují vždy jen se spojení s jinou klávesou
mění funkci klávesy např.: v mnohých programech Ctrl+P spustí tisk V programech pracujících ve WINDOWS je často nutné rozlišovat pravé a levé Alt !! Při jejich použití mačkáme nejprve je a pak další klávesu - obdobně jako u Shiftu.

19 Enter klávesa je na klávesnici 2x
po stisku námi napsaný příkaz počítač vykoná při psaní textu ukončuje odstavec

20 Šipky klávesy posunují kursor ve směru šipky
jiné funkce nemají - např.: nemohou posouvat text Výjimka - při zadávání příkazu v příkazovém řádku - šipka vlevo maže napsaný příkaz, šipka vpravo obnovuje předtím napsaný příkaz.

21 Page Up, Page Down Page Up - posunuje kursor i text napsaný na obrazovce o „stránku“ nahoru někdy je klávesa označena jen Pg Up Page Down - posunuje kursor i text napsaný na obrazovce o „stránku“ dolů někdy je klávesa označena jen Pg Dn

22 Home, End Home - v textu posune kursor na začátek řádku
End - v textu posune kursor na konec řádku

23 Backspace většinou je označen jen šipkou , nachází se nad „ENTREM“ v alfanumerické části klávesnice maže text zezadu – tedy od kurzoru vlevo

24 Delete nebo Del maže text zepředu – tedy od kurzoru vpravo

25 Insert nebo Ins přepíná režim psaní mezi vkládáním a přepisováním textu

26 Print Screen při práci v některých operačních systémech tiskne obsah obrazovky na připojenou tiskárnu při práci ve WINDOWS obsah obrazovky umožní kopírovat do libovolného programu (vloží obsah do tzv. schránky – paměti )

27 Scroll Lock speciální použití v některých programech
např. v tabulkovém programu Excel - „uzamkne“ kursor na konkrétní buňce tabulky

28 Pause/Break zastavuje běh některých programů
pokračování běhu možné po stisku klávesy ENTER v kombinaci s klávesou Ctrl umožňuje ukončit některé situace nebo některé programy (mocnější Esc)

29 Num Lock zapíná nebo vypíná numerickou klávesnici

30 umožňuje okamžité otevření nabídky START
Klávesa se znakem:  umožňuje okamžité otevření nabídky START

31 ZDROJE:


Stáhnout ppt "KLÁVESNICE VY_32_INOVACE_E3-05 AUTOR: Mgr. Vladimír Bartoš"

Podobné prezentace


Reklamy Google