Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - II"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 4.1 Klávesnice Existují tisíce druhů a liší se vzhledem, funkcemi nebo způsobem připojení k počítači. Podle připojení je můžeme rozdělit na: připojené kabelem (PS/2 nebo USB) bezdrátové – umožňuje uživateli větší pohodlí, ale je nutné dobíjet baterie. Zdroje: Výukový software na serveru školy: \\s01\start\Informatika\Periferie PC.lnk Autor: Mgr. Marie Makovská

2 4.2 Co už známe – co je klávesnice, k čemu slouží?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 4.2 Co už známe – co je klávesnice, k čemu slouží? Aby počítač správně fungoval, musí obsahovat čtyři části: skříň počítače (vlastní počítač), monitor, klávesnici (a myš). Klávesnice je vstupní zařízení počítače. Klávesnice jsou odvozené od psacího stroje, jejich úkolem je vkládat znaky do počítače. Abychom rychle psali na počítači, musíme se dobře vyznat na klávesnici. Důležitým prvkem klávesnic je alfanumerická část, která obsahuje české prostředí, tedy specifické znaky pro češtinu (ě, š, č, ř atd…). Dále tu najdeme užitečné klávesy jako jsou: Čárka a háček - nad písmeny, stiskneme nejdřív je, poté písmeno. Enter –potvrzovací klávesa, funguje jako OK nebo tlačítko při výpočtech; při psaní jí začneme psát na nový řádek. Shift – mění malá písmena ve velká, píše horní znak na klávese. Caps Lock –přepínač malých a velkých písmen (pravá kontrolka). Backspace – mazací klávesa, maže písmena před kurzorem. Tab – používá se k pohybu, ke skoku v okně. Ctrl – v kombinaci s jinou klávesou - klávesová zkratka. Alt – v kombinaci s jinou klávesou - klávesová zkratka. Mezerník – vloží mezery mezi slovy a za větou.

3 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 4.3 Části klávesnice Tento typ klávesnice vytvořila firma Microsoft a obsahuje 104 kláves. Funkční klávesy - obsahuje klávesy F1 až F12. Tyto klávesy nejsou předem definované a je možné jim softwarově přiřadit libovolnou funkci. Vyvolávají se jimi různé operace daného programu. Klávesa F1 ve většině aplikací slouží k vyvolání nápovědy. Kombinací ALT + F4 ukončujeme veškeré windowsovské aplikace. Systémové klávesy - slouží pro komunikaci s operačním systémem. Patří sem klávesy Print Screen, Scroll Lock, Pause, ale také klávesa ESC. Print Screen -uloží do schránky aktuální obrazovku, kombinací ALT + PRINT SCREEN uložíme pouze obrázek aktuálního okna. Numerická (číselná)- tato část slouží k rychlému zadávání čísel. Najdeme zde také matematická znaménka a klávesu Enter. Numerická klávesnice však může být použita i pro ovládání kurzoru a obrazovky. Přepínání se provádí pomocí klávesy Num Lock. Aktuální režim numerické klávesnice indikuje svítivá dioda. Esc - zkratka od Escape (útěk). Tato klávesa slouží k rušení akcí nebo vyvolaných dialogových oken. Kombinace CTRL + ESC vyvolá nabídku Start. Klávesami ALT + ESC můžeme přepínat mezi spuštěnými programy. Alfanumerická (znaková) část Řídící a kurzové klávesy – slouží k pohybu kurzoru po obrazovce. Při současném držení klávesy SHIFT pomocí šipek označujeme text. Insert - (vlož) přepíná mezi režimem vkládání a přepisování textu. Delete - (smaž) maže znak za kurzorem nebo označené položky. Kombinace CTRL + ALT + DELETE se zobrazí výpis spuštěných aplikací s možností jejich ukončení. Home - (domov) přesune kurzor na začátek řádku. End - (konec), přesouvá kurzor na konec řádku. Page Up/Page Down (stránka nahoru/dolů) posouvá kurzor o viditelný blok textu nahoru či dolů.

4 4.4 Důležité klávesové zkratky
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 4.4 Důležité klávesové zkratky Každá klávesa má alespoň dva významy: ě SHIFT (obě klávesy zmáčknu současně) Práce s dokumentem: Speciální znaky: levý Alt+pravý Shift  přepínání mezi @ Alt+64 nebo Ctrl+Alt+v nebo AltGr+v [ Alt+91 ] Alt+63 { Alt+123 } Alt+125 českou a anglickou klávesnicí Ctrl+N  otevřít nový dokument Ctrl+O  otevřít existující dokument Ctrl+S  uložit dokument Ctrl+P  tisk dokumentu Ctrl+W zavřít dokument € Ctrl+Alt+e nebo AltGr+e stačí přidržet na klávesnici levý Alt + vypsat na num. části. příslušný kód (číslo). Ctrl+C  kopírovat ( do schránky) Ctrl+X  vyjmout ( do schránky) Ctrl+V  vložit ( do schránky) Ctrl+Z  vrátit poslední akci zpět Ctrl+B  tučné písmo Ctrl+I  kurzíva Ctrl+U  podtržené písmo Příklady dalších klávesových zkratek: Alt+F4  příslušnou aplikaci vypne Shift+delete  trvalé odstranění smazání Shift+esc  otevře nabídku start Alt+home  domů

5 4.5 Klávesnice - doplňovačka
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 4.5 Klávesnice - doplňovačka Na obrázku je alfanumerická část klávesnice. Zapiš do obrázku názvy vyznačených kláves. MEZERNÍK Esc  Back Space  Tabulá-tor   Caps Lock  Enter  Shift Shift  Ctrl  MEZERNÍK  Ctrl Napiš stručně, k čemu slouží následující klávesy: Enter Home, End Esc Delete, Backspace Caps Lock Tab Insert Napiš stručně, k čemu slouží následující klávesy: Enter potvrzovací klávesa, funguje jako OK nebo tlačítko při výpočtech; při psaní jí začneme psát na nový řádek Home, End klávesa Home umístí kurzor na začátek řádku a End na konec řádku Esc Escape = vyskakovací klávesa, funguje jako STORNO Delete, Backspace Delete maže text zleva doprava a Backspace maže text zprava doleva Caps Lock přepínač velkých a malých písmen Tab používá se k pohybu, ke skoku v okně Insert přepíná mezi režimem vkládání a přepis

6 4.6 Křížovka - klávesnice Řešení 1) Klávesy F1 až F12 se nazývají:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 4.6 Křížovka - klávesnice 1) Klávesy F1 až F12 se nazývají: 2) Klávesa pro pohyb (skok) v okně, nebo tabulce se nazývá: 3) Část klávesnice, která slouží k zadávání čísel. 4) ALT+F4 spuštěnou aplikaci (program) …. 5) Klávesa pro návrat, „únik“ je označena na klávesnici jako: 6) Klávesa pro mazání textu zprava doleva se nazývá: 7) Klávesa pro potvrzení příkazu, výběru. 8) Klávesová zkratka pro trvalé odstranění, smazání. 9) Klávesová zkratka, která zobrazí nabídku Start. 10) Nejčastěji používaná klávesa pro mazání. 1 2 3 4 5 6 7 8 + 9 10 1 f u č   í 2 á 3 á  4  v 5 6 7 8 + 9 10 Řešení

7 klávesnice 4.7 CLIL - Keyboard KEYBOARD key = klíč board = deska
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatics 4.7 CLIL - Keyboard KEYBOARD key = klíč  klávesnice board = deska zapiš český překlad slova key do rámečku napiš český překlad slova keyboard zapiš český překlad slova board KEYBOARD key = board = zapiš český překlad slova key do rámečku napiš český překlad slova keyboard zapiš český překlad slova board

8 4.8 Test - Klávesnice 1b 2a 3a 4c 5c 6b 7c 8d Test na známku
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 4.8 Test - Klávesnice Klávesnice je zařízení: výstupní vstupní vstupní i výstupní hlavní 2) Na jaké části klávesnice píšeme slova? alfanumerické abecední numerické funkční 3) Jakým způsobem je klávesnice připojena k počítači? konektorem PS/2, USB nebo bezdrátově pouze konektory USB pouze konektory PS/2 nebo USB pouze konektory USB nebo bezdrátově 4) Jaké jsou nevýhody bezdrátových klávesnic? a) Nemohou obsahovat mnoho speciálních kláves. b) Nemají žádnou nevýhodu. c) Musíme jim dobíjet nebo vyměňovat baterie. d) Umožňují uživateli menší pohodlí. 5) Klávesa Caps Lock se v textu používá: a) k uzamčení klávesnice. b) ke změně klávesnice z české na anglickou. c) k přepínání mezi psaním velkých a malých písmen. d) k uzamčení systému Windows před odchodem od počítače. 6) Klávesa F1 spouští: a) videoukázku, která zobrazuje jízdu vozů formule1. b) nápovědu ve většině programů. c) vypnutí celého počítače. d) překreslení a obnovení obrazovky. 7) Jaké klávesy se používají jako přepínače v klávesových zkratkách? a) Del, Insert, Pause. b) Caps Lock, Scroll Lock, Backspace. c) Ctrl, Shift, Alt. d) Home, End, Page Up, Page Down. 8) Klávesová zkratka pro kopírování: Ctrl+v Ctrl+k Ctrl+alt+delete Ctrl+c Správné odpovědi: Test na známku 1b 2a 3a 4c 5c 6b 7c 8d

9 Slide č.1 – úvod, název tématu, motivace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 4.9 Anotace Autor Mgr. Marie Makovská Období 07 – 12/2011 Ročník Klíčová slova Anotace Prezentace popisující klávesnici, její části, klávesnicové zkratky. Slide č.1 – úvod, název tématu, motivace


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - II"

Podobné prezentace


Reklamy Google