Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EXPRESSING FUTURE vyjadřování budoucnosti Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EXPRESSING FUTURE vyjadřování budoucnosti Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová."— Transkript prezentace:

1 EXPRESSING FUTURE vyjadřování budoucnosti Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová

2 možnosti vyjádření budoucnosti V angličtině je možné vyjádřit budoucnost několika způsoby Záleží na okolnostech ( plánovaná a neplánovaná budoucnost) a na několika jednoduchých pravidlech Zjednodušeně lze možnosti vyjádření budoucnosti shrnout do čtyř bodů- k vyjádření budoucnosti lze užít jednu z následujících možností: A) present simple – přítomný čas prostý B) future tense – budoucí čas C) present continuous – přítomný čas průběhový D) fráze be going to

3 present simple Přítomný čas prostý se k vyjádření budoucnosti používá v přesně vymezených případech Označuje budoucnost, která je dána jízdními řády, školním rozvrhem, programy divadel, kin, výstav, muzeí a podobně Vlak odjede v sedm a přijede v devět. The train LEAVES at seven and ARRIVES at nine. věta označuje budoucnost, ale příjezd a odjezd vlaku se řídí jízdním řádem, který platí „pořád“ takže jej můžeme chápat jako obecnou pravdu a tu vždy vyjadřujeme přítomným prostým časem

4 examples  Hodina angličtiny začne v půl desáté.  To muzeum nebude otvírat v sedm, bude otevírat v devět.  Její výstava nebude končit v květnu, bude končit v dubnu.  The English lesson starts at half past nine.  The museum doesn’t open at seven it opens at nine.  Her exhibition doesn’t finish in May it finishes in April.

5 future tense (future simple) Budoucí čas prostý je tvořen pomocným slovesem WILL Pomocné sloveso will je stejné pro všechny osoby Po will následuje vždy infinitiv plnovýznamového slovesa nebo slovesa být Budu doma Budu pokračovat Budeme stavět nový dům Koupím něco k pití Přineseme ty noviny I will be at home I will continue We will build a new house I will buy something to drink We will bring the newspapers

6 future simple - using Budoucí čas vyjádřený will se používá pokud se pro to, co budeme dělat rozhodujeme náhle, neplánovaně, až v tu chvíli, kdy o tom mluvíme Dále se will používá po uvozovacích větách, které obsahují slovesa a výrazy THINK, PROMISE, HOPE, IN MY OPINION … tyto věty vyjadřují naše PŘÁNÍ, SLIB, ROZHODNUTÍ, ODHODLÁNÍ I think you will pass the exam –Myslím, že tu zkoušku uděláš ( vyjadřuji tím svůj názor, svou naději a zároveň povzbuzuji toho druhého) I promise we will be in time – Slibuji, že přijdeme včas

7 present continuous Přítomný průběhový čas vyjadřuje takzvanou blízkou plánovanou budoucnost Ve chvíli, kdy říkáme, co budeme dělat to máme už předem naplánováno, nerozhodujeme se až v tu chvíli Velmi často užíváme přítomný průběhový čas v otázkách – ptáme se co bude někdo dělat = co má v plánu dělat V sobotu jedeme na dovolenou. Co budete dělat o víkendu? Odjíždějí za hodinu. We are going on holiday on Saturday What are you doing at the weekend? They are leaving in an hour.

8 be going to Fráze be going to vyjadřuje: a) Co se CHYSTÁME udělat, co máme v plánu udělat ( míra jistoty je nižší než u přítomného průběhového času) Chystáme se navštívit to nové muzeum We are going to visit the new museum. b) K čemu se schyluje, podle zhodnocení současné situace odhadujeme co se asi stane ( Vypadá to, že …..) Vypadá to, že bude pršet It is going to rain

9 be going to-examples Vypadá to, že ten film nebude dobrý The film isn´t going to be good Nevypadá to, že bychom to dokončili včas. We aren´t going to finish it in time. Kam se chystáte jet na dovolenou? Where are you going ( to go) on holiday? Vypadá to, že jejich sousedé se nechystají stěhovat. Their neighbours aren´t going to move. Nechystají se prodat ten dům. They aren´t going to sell the house.


Stáhnout ppt "EXPRESSING FUTURE vyjadřování budoucnosti Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová."

Podobné prezentace


Reklamy Google