Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Gramatika a konverzace v anglickém jazyce Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_13 Název DUMu: Vyjadřování budoucnosti Pro obor vzdělávání: 82-01-L/01 UZK, 82-51-01L/02 UZD Předmět: Anglický jazyk Ročník: 4. Autor: Daniela Benešová Datum: 12.11.2013

2 Střední škola Oselce Vyjadřování budoucnosti Budoucnost vyjadřujeme v angličtině několika způsoby: 1) vazbou going to 2) will/shall + infinitivem 3) přítomným časem průběhovým 4) přítomným časem prostým + některé další vazby

3 Střední škola Oselce 1) Going to I am going to do something – něco udělám, budu dělat = chystám se, mám to v plánu Užívá se: A) pro vyjádření úmyslu něco udělat – hodlám, chci, chystám se něco udělat B) pro předpověď o blízké budoucnosti – něco určitě nebo s velkou pravděpodobností nastane

4 Střední škola Oselce Tvoření: Vazba going to je přítomný čas průběhový slovesa to go, tj. pojí se s příslušným tvarem slovesa být v přítomném čase, a následuje za ní infinitiv slovesa: I am read a book you are watch TV he/she/it is going to make dinner we are play volleyball you are finish your homework they are travel by train

5 Střední škola Oselce Příklady: I´m going to leave soon. – Brzy odjedu (chystám se brzy odjet). He´s going to be an architect. – Bude (chce být) architektem. It´s going to rain. – Bude pršet. (= vypadá to na déšť) They´re going to have a baby. – Budou mít dítě. You´re going to fail the exam. – Propadneš u zkoušky. (= málo se učíš)

6 Střední škola Oselce Otázka a zápor: Tvoří se stejně jako u přítomného času průběhového: Př.: He´s going to travel to London. OTÁZKA se tvoří přehozením slovosledu (inverzí): Is he going to travel to London? ZÁPOR se tvoří přidáním záporky not za tvar slovesa být: He is not (isn´t) going to travel to London.

7 Střední škola Oselce 2) Will + infinitiv Budoucí čas lze vyjádřit také: will (shall) + infinitiv V britské angličtině se můžeme setkat v 1. osobě jednotného i množného čísla s tvarem I shall / we shall, používá se však výjimečně a ve specifických situacích. Stažený tvar: I will = I´ll Otázka: will/shall I? Zápor: I will not / I shall not stažené tvary: I won´t / I shan´t

8 Střední škola Oselce Užití will: will se používá hlavně pro vyjádření budoucnosti, kde není žádný záměr nebo vůle; o tom, že něco uděláme, jsme se rozhodli v tomto okamžiku, nebylo to plánováno: I´ll open the window. – Zavřu to okno. Will you come soon? – Přijdeš brzy? I´ll rather take a taxi. – Raději si vezmu taxi. = Teď jsem se rozhodl.

9 Střední škola Oselce Další užití shall a will v otázce a) otázka Shall I do it? je většinou žádostí o radu: Mám to udělat? What shall we do? – Co máme/budeme dělat? b) shall často vyjadřuje nabidku nebo návrh: Shall I carry your bag? – Mohu ti vzít tašku? c) will v otázce také často vyjadřuje zdvořilou žádost o něco: Will you help me, please? – Pomohl byste mi, prosím?

10 Střední škola Oselce 3) Přítomný čas průběhový Přítomný čas průběhový vyjadřuje budoucnost, která už je naplánována, a tedy určitě nastane – je zde časový údaj: I´m leaving tomorrow morning / next Friday. – Odjíždím zítra ráno / příští pátek. V češtině je obvykle také čas přítomný.

11 Střední škola Oselce 4) Přítomný čas prostý Pro vyjádření budoucnosti se užívá, pokud je budoucí děj součástí nějakého pevného rozvrhu, jízdního řádu apod. The train to London leaves at 6.30. – Vlak do Londýna odjíždí v 6.30.

12 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: PEPRNÍK, J., Angličtina pro pokročilé 1. Praha, Fortuna, 2004, vyd. 6. ISBN 80- 7168-673-5. MURPHY, R., English Grammar in Use. Third edition. Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-53762-2. Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google