Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Pavlína Hůrková Datum: 12.5. 2012 Název: VY_22_INOVACE_1.2.7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Pavlína Hůrková Datum: 12.5. 2012 Název: VY_22_INOVACE_1.2.7."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Pavlína Hůrková Datum: 12.5. 2012 Název: VY_22_INOVACE_1.2.7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 Téma: Větná skladba Anotace: Prezentace slouží k pochopení pořádku slov v anglické větě, porovnává s českým jazykem, klade důraz na tvoření anglické otázky.

2 Větná skladba Slovosled Word Order

3 Slovosled oznamovací věty Slovosled v angličtině je pevný (na rozdíl od češtiny). Vztahy mezi větnými členy vyjadřuje jejich postavení ve větě. Základní tzv. přímý slovosled podmět + přísudek + předmět + příslovečné určení (způsob – místo – čas)

4 Přímý slovosled PodmětPřísudekPředmětZpůsobMístoČas ImetPaulin the publast night. Itrainedheavilyin Brnoall day. Peterlooked atmeangrily. Shedidn‘t buyanythingYesterday. Theyworkedvery hard.

5 Poznámky k slovosledu Každá věta obsahuje podmět a přísudek. Podmět musí být vždy vyjádřen. He came at five. (Přišel v pět.) It is raining. (Prší.) Pořadí předmětů: bezpředložkový nepřímý předmět – přímý předmět – předložkový nepřímý předmět She gave me the money. She gave the money to me.

6 Obrácený slovosled Inverze – podmět za přísudkem Vazba there is, there are. There is a book on the table. V otázce – viz dále. V krátkých reakcích obsahujících so, neither I am hungry. - So am I. V podmínkových souvětích se should Should you find my keys, please call me.

7 Tvoření záporu Pomocí záporky not. He is not/isn‘t/at home. I do not/don‘t/ work. Záporným zájmenem či příslovcem. V jedné větě může být pouze jeden zápor. I‘ve bought nothing. I haven‘t bought anything.

8 Tvoření otázek Otázky obvykle tvoříme inverzí, obrácením slovosledu podmět – sloveso. Pouhá inverze (be, have jako pomocné sloveso, způsobová slovesa). Is he at home? Pomocná slovesa (do,does,did). Do you work at school? Ptáme-li se na podmět, k inverzi nedochází. Who saw you?

9 Předložky v otázkách 1 Předložky, které se vážou na sloveso, se obvykle kladou na konec věty. Who are you waiting for? Otázkou What … for? se ptáme na účel. What is this red button for? Otázkou What … like se ptáme na vlastnosti. What was the film like?

10 Předložky v otázkách 2 Otázkou What … look like? se ptáme na vzhled. What does his brother look like? Otázky What about/How about + -ing tvar používáme, chceme-li něco navrhnout. What/How about going to a restaurant?

11 Záporné otázky Záporné otázky v angličtině mohou mít dva tvary: plné a stažené. V plném tvaru stojí záporka not za podmětem. Was she not there? Ve staženém tvaru stojí zkrácený zápor pomocného slovesa před podmětem. Wasn‘t she there?

12 Děkuji za pozornost. Zpracovala: Mgr. Pavlína Hůrková Zdroje: Belán,J.: Odmaturuj z anglického jazyka. Didaktis, 2004. Murphy, R.: English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2004.


Stáhnout ppt "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Pavlína Hůrková Datum: 12.5. 2012 Název: VY_22_INOVACE_1.2.7."

Podobné prezentace


Reklamy Google